Skip to content
ασφαλιση-συνταξη-768x351

Έξι τάσεις που θα καθορίσουν τις ασφαλίσεις ζωής και σύνταξης

Δέκα άρθρα για τον ασφαλιστικό κλάδο του (όχι τόσο μακρινού) μέλλοντος, με την ευγενική χορηγία της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Η προστασία των ανθρώπου από κινδύνους θα είναι πάντοτε η καρδιά της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εκτελούν αυτή την αποστολή θα είναι απίστευτα διαφορετικός στο άμεσο μέλλον, χάρη σε έξι τάσεις που ήδη μετασχηματίζουν την αγορά και θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών και την εντεινόμενη πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, αυτές οι τάσεις θα πυροδοτήσουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, τις πιο σημαντικές καινοτομίες και τα πιο φιλόδοξα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

  • Οικονομική υγεία και ευημερία

Η οικονομική ευημερία – ή η δυνατότητα να ελέγχεις τα καθημερινά οικονομικά, η ικανότητα να ξεπερνάς ένα οικονομικό σοκ και η εμπιστοσύνη να πετυχαίνεις οικονομικούς στόχους – έχει γίνει εξαιρετικά σημαντική για όλους τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Με τα κρατικά συνταξιοδοτικά προγράμματα να φαίνονται λιγότερο βιώσιμα, μια τέτοια ασφάλεια θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες συνταξιοδοτικού προγραμματισμού, οι προτάσεις τους θα υπογραμμίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή που θέλουν, με υψηλούς βαθμούς οικονομικής ασφάλειας και σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι προσφορές θα είναι πιο ευέλικτες, με προοπτικές και «βασισμένες σε στόχους», με έμφαση στην πρόληψη. Θα αντανακλούν επίσης το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι αυτοαπασχολούνται ή συμμετέχουν στην gig οικονομία των προσωρινών συμβάσεων.

Ωστόσο, οι ασφαλιστές πρέπει να είναι πιο διαφανείς στον καθορισμό και την προτροπή των απαραίτητων καταναλωτικών συμπεριφορών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αντί να εγγυώνται τα αποτελέσματα, όπως στο παρελθόν. Τα συνταξιοδοτικά προϊόντα αποταμίευσης θα είναι πιο ολιστικά και θα προσφέρουν περισσότερες επιλογές και ευελιξία καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέψουν στα άτομα να ακολουθήσουν μη γραμμικά μονοπάτια σταδιοδρομίας και να λάβουν μη παραδοσιακές συνταξιοδοτήσεις, βάσει εναλλασσόμενων φάσεων συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων.

  • Μακροχρόνια αξία

Καθώς η ασφαλιστική βιομηχανία παραμένει στο επίκεντρο λόγω πανδημίας και φυσικών καταστροφών, είναι κρίσιμο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να σκεφτούν με όρους παροχής μακροχρόνιας αξίας στους πελάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία, καθώς και στους μετόχους. Στην αποτίμηση επενδυτών και αναλυτών συμπεριλαμβάνονται πλέον, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά μέτρα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η πνευματική ιδιοκτησία, το ταλέντο, η αναγνωρισιμότητα της φίρμας, η καινοτομία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Γενικότερα, μια στροφή προς τον “καπιταλισμό χωρίς αποκλεισμούς” θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις νεότερες γενιές και θα πυροδοτήσει ευρύτερη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μελλοντικής περιβαλλοντικής ζημίας ή κοινωνικής αδικίας.

  • Συνεργασία με κυβερνήσεις και νομοθέτες

Οι δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, τα υποχρηματοδοτούμενα κυβερνητικά προγράμματα συνταξιοδότησης και ο έντονος ρυθμιστικός έλεγχος (ιδιαίτερα για το συμφέρον των πελατών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων) θα αναγκάσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να συνεργαστούν με τις δημόσιες αρχές σε διάφορα μέτωπα. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία για τη βιομηχανία να συνεργαστεί με κυβερνήσεις για να αναπτύξει και να προωθήσει λύσεις που οι καταναλωτές θέλουν και χρειάζονται.

Οι προτεραιότητες θα περιλαμβάνουν την αύξηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της καινοτομίας προϊόντων, την επιρροή στις δημόσιες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κινήτρων και την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων. Θα σχεδιαστούν πιο ισχυρά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και πλαίσια οικονομικών αναφορών για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

  • Οικοσυστήματα

Τα οικοσυστήματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν, και θα γίνουν η πρωταρχική μέθοδος που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να δεσμεύουν τους πελάτες μέσα από διάφορα κανάλια. Οι τεχνολογικές εξελίξεις κρατούν το κλειδί επιτρέποντας την ταχεία ενοποίηση και την ομαλή κοινή χρήση δεδομένων.

Οι ασφαλιστές θα δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα συνεργατών για να προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες. Θα ασχοληθούν επίσης με εκείνα που έχουν δημιουργηθεί από άλλους. Τα οικοσυστήματα θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές να επικεντρωθούν στα συγκεκριμένα δυνατά τους σημεία (π.χ. να προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εξειδικευμένα τμήματα) ή να καινοτομούν ευρύτερα (π.χ. με μοντέλα συνδρομής). Ταιριάζουν επίσης σε ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη διανομή τους και να στραφούν σε υβριδικά συμβουλευτικά μοντέλα που εξισορροπούν τη ρομποτική συμβουλή με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Οι συνεργασίες που δημιουργούνται σήμερα θα θέσουν το πλαίσιο για μελλοντική επιτυχία του οικοσυστήματος.

  • Βελτιστοποίηση και σύγκλιση κεφαλαίων

Πέρα από την σχεδόν υπαρξιακή απειλή των χαμηλών επιτοκίων, μακροοικονομικοί και ανταγωνιστικοί παράγοντες οδηγούν στην αναζήτηση υψηλότερων επιπέδων κεφαλαιακής αποτελεσματικότητας. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντασφάλιση είναι βασικές μεταβλητές στην εξίσωση.

Με περισσότερο διαθέσιμο κεφάλαιο από ευρύτερο φάσμα πηγών και αυξανόμενη ανάγκη για ευημερία, η σύγκλιση του κλάδου θα επιταχυνθεί μεταξύ της ασφάλισης ζωής και υγείας, του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού και της διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων. Η αποδοτικότητα του κεφαλαίου θα είναι βασική αρχή σχεδιασμού για μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα, κυρίως επειδή θα είναι απαραίτητη για την επιβίωση.

  • Εμπορευματοποίηση και προσαρμογή

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα προϊόντα ασφάλισης ζωής και συνταξιοδότησης έχουν εμπορευματοποιηθεί, όπως ο ανταγωνισμός από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και η αυξανόμενη προτίμηση των πελατών για απλότητα, διαφάνεια και συγκρισιμότητα. Όλο και περισσότερο, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την αξία μέσα από πλούσιες εμπειρίες και σχέσεις εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό η ευελιξία και η προσαρμογή είναι επιτακτική. Οι ασφαλιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να συνδυάσουν απλούστερα εργαλεία με εξατομικευμένες λύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές και αναλυτικές δυνατότητες.

Η ουσία: κερδοφορία μέσω του σκοπού

Κορυφαία ασφαλιστικά στελέχη σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για λειτουργικό, οργανωτικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Η ταχεία στροφή προς την απομακρυσμένη εργασία και όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής πελατών αποκάλυψαν πόσο γρήγορα οι εταιρείες μπορούσαν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ξεκαθάρισαν επίσης τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον.

Η δυναμική ανοδικής ανάπτυξης για τον κλάδο είναι τεράστια, ειδικά δεδομένης της σαφούς ευκαιρίας που έχουν οι ασφαλιστές να ανταποκριθούν στο σκοπό τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που έχει προσφέρει η COVID-19. Η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, ξεκινώντας από τα κενά αποταμίευσης προστασίας και συνταξιοδότησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστές μπορούν να τα πάνε καλά κάνοντας καλό. Θα ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία και τον μετασχηματισμό, καθώς και νέες μορφές συνεργασίας. Ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται σε καλή θέση για να προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζονται και θέλουν τόσοι πολλοί καταναλωτές, και η πορεία προς την ανάπτυξη και την κερδοφορία διατρέχει τον σκοπό, με έμφαση στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας σε πελάτες, ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνίες.

Ο βασικός σκοπός της ασφάλισης ζωής δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρος από σήμερα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστές εκπληρώνουν αυτόν τον σκοπό θα αλλάξει δραματικά μέχρι το 2030. Ένας σαφής σκοπός, ένα ενημερωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, εκσυγχρονισμένη τεχνολογία, διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας και νέα ταλέντα κρατούν τα κλειδιά για να παράσχουν μακροπρόθεσμη αξία στους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία στο σύνολό της.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *