Skip to content
οασε-1

Έρευνα ΟΑΣΕ για τις συνθήκες εργασίας στον Ασφαλιστικό Κλάδο

Ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι σε γενικές γραμμές

Η ΟΑΣΕ υλοποιώντας την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου της ολοκλήρωσε και δημοσιεύει, σε συνεργασία με τον έγκυρο όμιλο της PRUDENCIAL, έρευνα που αφορά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην ασφαλιστική αγορά. Σκοπός της έρευνας, είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και η σημασία που φέρνει η πραγματική απεικόνιση θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο όπως αποδοχές, εργασιακό περιβάλλον, περίθαλψη, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων.

1 Εισαγωγή

Η ΟΑΣΕ διεξήγαγε έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην ασφαλιστική αγορά. Σκοπός της έρευνας, είναι η κατάθεση των απόψεων αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων.

2 Συνοπτικά αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν διαδικτυακά, κατά την περίοδο 24/04/2023 – 12/05/2023. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο Παράρτημα, οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα

– Συμμετέχοντες

– Μόρφωση και εργασία

– Αποδοχές και εργασιακό περιβάλλον και

– Περίθαλψη.

Στην έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 935 άτομα, από το σύνολο των 4.675 στους οποίους εστάλθηκε η έρευνα, τα οποία εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείας στην Ελλάδα. Για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν µέσω του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα της ΙΜΒ, SPSS Statistics 29.0.1.0.

2.1 Δημογραφικά στοιχεία

2.2 Μόρφωση και εργασία

2.3 Αποδοχές και Εργασιακό Περιβάλλον

2.4 Περίθαλψη

Δήλωση ΟΑΣΕ:

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα , όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πανελλαδικής έρευνας και δεσμευόμαστε για την , ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επικαιροποίησή της καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τέτοιες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη των εργασιακών συνθηκών στην ασφαλιστική αγορά που διευκολύνει τη στόχευση και λήψη κατάλληλων αποφάσεων αλλά και την υιοθέτηση αποτελεσματικών ενεργειών τόσο για τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους , αλλά αποτελεί και ένα έγκυρο εργαλείο επανεκτίμησης σε ότι αφορά τις αμοιβές και τις εν γένει παροχές προς τους εργαζόμενους από την πλευρά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών , ειδικότερα μέσα από τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Αγοράς και ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.”

Βασικά Σημεία προς Παρατήρηση ή/και Προβληματισμό

– Έτη εργασίας στον κλάδο

o Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων (περίπου 45%) δουλεύει στην ασφαλιστική αγορά άνω των 20 ετών. Από την άλλη είναι μικρό το ποσοστό των ατόμων, που είναι νέα στον κλάδο (1-10 έτη / περίπου 14%).

– Τήρηση Απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας

o Ακόμα και ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5%, που απαντάει Ελάχιστα/Καθόλου, είναι άξιο παρατήρησης.

– Σεβασμός στο θεσμικό πλαίσιο για τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας

o Και εδώ, ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5%, που απαντάει Ελάχιστα/Καθόλου, είναι άξιο παρατήρησης.

– Εργασιακός Εκφοβισμός

o Αθροιστικό Ποσοστό 12,5% έχει απαντήσει για ύπαρξη φαινομένων Απόλυτα/Αρκετά.

– Σεβασμός στο Work/Life Balance

o Αθροιστικό Ποσοστό 15,0% έχει απαντήσει για καθόλου ή ελάχιστο σεβασμό.

– Βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας

o Ποσοστό 5,0% έχει απαντήσει για καθόλου ή ελάχιστο σεβασμό

– Τηλε-εργασία

o Όπως και σε άλλους κλάδους, υπάρχουν όλες οι «φυλές» της τηλεεργασίας.

– Υπερωριακή απασχόληση

o Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς με βάση την έρευνα ένα 30,00% περίπου δηλώνει ότι δεν καταβάλλεται.

– Κλαδική Σύμβαση

o Η συντριπτική πλειοψηφία (95%) θεωρεί ότι η ύπαρξή της θα λειτουργούσε θετικά.

– Περίθαλψη

o Ένα 7% δεν έχει καμία ιδιωτική κάλυψη υγείας.

o Παρότι οι περισσότεροι έχουν ομαδική κάλυψη υγείας, ενδιαφέρονται γενικά για τη συγκεκριμένη παροχή, από ότι φαίνεται με μεγαλύτερα όρια νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής κάλυψης, από αυτά που σήμερα ήδη έχουν.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *