Απογοητευτικά ποσοστά Διατηρησιμότητας σε Ζωή και Υγεία δείχνουν τα στοιχεία εξαμήνου

30 Οκτωβρίου 2017

Πρωταγωνιστής στις ασφαλίσεις ζωής παραμένει η Διαμεσολάβηση, με εξαίρεση τα ομαδικά συνταξιοδοτικά όπου κυριαρχεί το Direct.  Παραδοσιακά οι Τράπεζες δίνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή στα αποταμιευτικά και δη στα εφάπαξ εγγυημένου επιτοκίου - εξαίρεση τα Unit Linked περιοδικών καταβολών όπου εκεί υπερέχει η Διαμεσολάβηση. Απογοητευτικά τα ποσοστά διατηρησιμότητας στην Υγεία.

Πριν λίγες μέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ζωής της ΕΑΕΕ, αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή ασφαλίσεων ζωής ατομικών και ομαδικών συμβολαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Έχοντας τα ίδια στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2016, η σύγκριση ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους, βγάζει χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα και για το δίκτυο διανομής αλλά και για την διατηρησιμότητα των χαρτοφυλακίων.

Η πρώτη γενικά εύκολη ανάγνωση, είναι ότι οι Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας κυρίως, αλλά και αθροιστικά μαζί και με τους διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας, στηρίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων ζωής.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι απευθείες πωλήσεις των εταιρειών.  Ιδιαίτερα στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι άμεσες πωλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρείται στη σημαντική αύξηση παραγωγής του bancassurance, σε προϊόντα επιβίωσης και μεικτές, δηλαδή σε προϊόντα αποταμιευτικού κυρίως χαρακτήρα με εγγυημένο ποσό λήξης. Τα νούμερα δείχνουν ότι σε αυτά τα προϊόντα το bancassurance έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 η παραγωγή του bancassurance σε προϊόντα επιβίωσης και μεικτές ήταν 2, 415 εκ. ευρώ, ενώ το το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 4,943 εκ. ευρώ.

Η αύξηση παραγωγής των Δικτύων  των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών το αντίστοιχο διάστημα ήταν από 2,580 εκ. το 2016 στα 2,954 εκ. το 2017. Οι αιτίες βεβαίως είναι γνωστές: Το τραπεζικό δίκτυο έχει επικεντρωθεί στη πώληση τέτοιων προϊόντων και μάλιστα, όπως συχνά αναφέρουν σε σχετικές διαμαρτυρίες οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές,  χρησιμοποιώντας και διάφορους πιεστικούς τρόπους έναντι στον πελάτη.

Μη ξεχνάμε ότι ο τραπεζικός υπάλληλος έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, παρότι θεωρητικά, αυτή η πρόσβαση και αυτή η πληροφορία δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για την πώληση ασφαλιστήριων συμβολαίων. Δίνει όμως, μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί από την άλλη ο Διαμεσολαβητής, πρέπει να πείσει τον υποψήφιο πελάτη του να αποδεχθεί ότι έχει διαθέσιμο εισόδημα προς αποταμίευση!

Αυτός  άλλωστε είναι και ο λόγος που βλέπουμε ότι το σημαντικότερο μερίδιο στα εφάπαξ συμβόλαια εγγυημένου επιτοκίου, το έχει επίσης το bancassurance, το oποίο διατήρησε και το 2017, πραγματοποιώντας τα 134 εκ. ευρώ παραγωγής, από τα 153 εκ. ευρώ παραγωγής στο σύνολο!

Μιλώντας και ολοκληρώνοντας την προσέγγιση για τα αποταμιευτικά συμβόλαια, πρέπει να τονιστεί, ότι στα συμβόλαια Unit Linked περιοδικών ασφαλίστρων,  η κυριαρχία των δικτύων των διαμεσολαβητών είναι ξεκάθαρη.

Με συντριπτικό μάλιστα ποσοστό αποτελέσματος και μάλιστα με αξιοσημείωτη αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 2017: 9,6 εκ ευρώ ήταν η παραγωγή του 2016 των εφάπαξ καταβολής Unit Linked προιόντων, και 28 εκ ευρώ σχεδόν το 2017!

Βεβαίως είναι περιττό να αναφέρουμε ότι στις υπόλοιπες ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις δηλαδή που περιλαμβάνουν και την προστασία του κινδύνου της απώλειας της ζωής, κυριαρχούν τα δίκτυα των Διαμεσολαβητών έναντι οποιουδήποτε άλλου δικτύου.

Όπως φυσικά και στις ασφαλίσεις Υγείας. Ωστόσο εδώ, σε σύγκριση με το 2016,  έχει βελτιωθεί το ποσοστό της συμμετοχής σε νέες εργασίες των δικτύων μη αποκλειστικής συνεργασίας.

Διατηρησιμότητα

Χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν και για τη Διατηρησιμότητα των συμβολαίων. Ενδεικτικά αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω δύο μεγέθη.

Οι ασφαλίσεις υγείας το πρώτο εξάμηνο του 2016, προηγουμένων ετών, ήταν 220,9 περίπου, εκατομμύρια. Αντιστοιχα, οι ασφαλίσεις υγείας προηγουμένων ετών το πρώτο εξάμηνο του 2017, είναι 226,4 εκ- παρότι προστέθηκαν νέες εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2017, υψους περίπου 27 εκ ευρώ. Αν σε αυτό κάποιος συνυπολογίσει και την δεδομένη αύξηση λόγω ηλικιών των ασφαλιστηρίων υγείας προηγουμένων ετών, διαπιστώνει ότι σημαντικό κομάτι της παραγωγής υγείας χάνεται, προφανώς λόγω μη διατηρησιμότητας.

Ή, ενδεχομένως, λόγω αλλαγής καλύψεων απο επιθυμία των πελατών, οι οποίες οδηγούν σε μείωση του ασφαλίστρου.

Βεβαίως, αντίστοιχη απώλεια παρατηρείται και στις βασικές ασφαλίσεις περιοδικών καταβολών, όπου θεωρητικά και μάλιστα εξ ορισμού, θα πρέπει να υφίσταται μακροχρόνια διακράτησή τους. Συγκεκριμένα οι εργασίες προηγούμενων ετών των ατομικων ασφαλίσεων ζωής, του 2016, ήταν στο ύψος των 145 εκ ευρώ, ενώ στην ίδια κατηγορία του 2017, 142, 5  εκ. ευρώ, παρότι προστέθηκαν περίπου 11,6 εκ. νέων εργασιών.

Τα παραπάνω συμπεράσματα αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά την αξία της ανάλυσης και δημοσιοποίησης των δεδομένων, έτσι ώστε όλη η αγορά να αντιλαμβάνεται τις τάσεις σε επιμέρους δείκτες.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, άξιο λόγου είναι ότι το bancassurance παίρνει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στις ατομικές ασφαλίσεις εγγυημένης απόδοσης, είτε περιοδικών καταβολών, είτε εφάπαξ, ενώ δεν είναι παραγωγικό, συγκριτικά με τα Δίκτυα των Διαμεσολαβητών,  στα προϊόντα που έχουν καλύψεις, όπως και στα UL προϊόντα.

Επίσης, παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των μη αποκλειστικών δικτύων στην παραγωγής της υγείας,  ενώ τέλος, σίγουρο είναι ότι όλη η βιομηχανία πρέπει να κάνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για μακροχρόνια διακράτηση των αποταμιευτικών, κυρίως, συμβολαίων, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις για τους πελάτες.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Η МеtLife ακόμη ψηλότερα! Αύξηση κύκλου εργασιών 7,6% και νέων πωλήσεων 9,4%

Αύξηση κύκλου εργασιών 7,6%, και νέων πωλήσεων 9,4%, για το εννιάμηνο Ιδιαιτέρως θετικά είναι τα αποτελέσματα του πρώτου εννιαμήνου του...

Close