Αστική ευθύνη ιατρών: γιατί πρέπει, ειδικά τώρα, να γίνει υποχρεωτική

Στη χώρα μας, η Ασφάλιση Αστικής Ιατρικής Ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο ο αυξανόμενος αριθμός των δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν ζητήματα ευθύνης ιατρών λόγω σφαλμάτων, δίνει ώθηση στο ποσοστό των γιατρών που προβαίνουν σε σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων κάλυψης της επαγγελματικής τους ευθύνης, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Στο ΕΣΥ, παρόλο που οι νοσοκομειακοί ιατροί, οι πανεπιστημιακοί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αστική ευθύνη ιατρών: γιατί πρέπει, ειδικά τώρα, να γίνει υποχρεωτική.