Ασφάλιση: Υπογράφει ο πελάτης την αίτηση πριν το συμβόλαιο;

23 Ιουνίου 2022

Όπως άλλωστε επιβάλλει η νομοθεσία;

Η ασφαλιστική βιομηχανία στο σύνολό της αντιμετωπίζει καθημερινά το στοίχημα της βελτίωσης του επιπέδου αξιοπιστίας στα μάτια των πολιτών. Αυτό το στοίχημα για να κερδηθεί πρέπει, εκτός των άλλων, να τηρούνται και οι προβλέψεις του νομικού πλαισίου - ιδιαίτερα δε, όσες αναφέρονται στη σχέση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας, διαμεσολαβητή της ασφάλισης και υποψήφιου ασφαλισμένου.

Ας δούμε το παρακάτω άρθρο νόμου, που περιέχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη πρόβλεψη:

Άρθρο 28

Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση (Άρθρο 18 της Οδηγίας)

  1. Η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει έγγραφο αίτησης ασφάλισης και το παρέχει δωρεάν στους διανομείς των προϊόντων της. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, οι διανομείς συμπληρώνουν την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης, λαμβάνουν την υπογραφή του πελάτη επ' αυτής και παραδίδουν το μεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική επιχείρηση που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της στον πελάτη. Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια, πέραν των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2496/1997 (Α' 87) περιέχουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) την επωνυμία, τον ΑΦΜ και τον αριθμό ειδικού μητρώου του μεσίτη, του πράκτορα ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη για τη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος,

β) τα στοιχεία της περίπτωσης α' που αφορούν το μεσίτη, τον πράκτορα ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που διατηρεί σύμβαση με την ασφαλιστική επιχείρηση, αν αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στην περίπτωση α'.

γ) τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ που αφορούν το συντονιστή του ασφαλιστικού πράκτορα.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει μια εξασφάλιση σε όλες τις συναλλασσόμενες πλευρές, από την αρχή της συνεργασίας τους.

Εξασφαλίζει τον πελάτη γιατί από την πρώτη στιγμή έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα που έθεσε υπόψη της ασφαλιστικής εταιρείας, ώστε αυτή να προβεί στην ασφάλισή του. Εξασφαλίζει τον διανομέα και άρα και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, διότι ο υποψήφιος ασφαλισμένος έχει βάλει την υπογραφή του σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου από την εταιρεία. Άρα, σε περίπτωση μη σωστής αποτύπωσής τους, ο πελάτης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι καταγράφηκαν διαφορετικά από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Τέλος, για τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο, εξασφαλίζει και την ασφαλιστική εταιρεία.

Είναι σίγουρο ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναγνωστών του Underwriter είναι άνθρωποι της ασφαλιστικής βιομηχανίας και άρα διαβάζοντάς όλα τα παραπάνω, θα έρχονται στο μυαλό τους εταιρείες ή κλάδη, όπου δεν εφαρμόζεται η άνω ρύθμιση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τον οποίο άλλωστε συχνά επικαλούνται οι εταιρείες ως πρόκληση και αναδεικνύουν τα βήματά τους προς αυτόν, είναι σίγουρο ότι βοηθά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης, τουλάχιστον στα retail προϊόντα.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς σήμερα να μην υπάρχει κανένας κλάδος καμίας ασφαλιστικής εταιρείας, τουλάχιστον στα τυποποιημένα προϊόντα, όπου είτε ηλεκτρονικά να μην ζητείται και να λαμβάνεται η υπογραφή του πελάτη και ταυτόχρονα να κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το αντίγραφο της αίτησης ασφάλισης.

Είναι σίγουρο ότι η πρακτική κοινοποίησης της αίτησης μαζί με την έκδοση συμβολαίου δεν εξασφαλίζει το στόχο της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Είναι σίγουρα επίσης κατανοητό σε όλους ότι σε πολλούς κλάδους η ασφαλιστική σύμβαση στηρίζεται στα δεδομένα που θέτει ο πελάτης κατά την αίτηση ασφάλισης και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν σημείο τριβής την ώρα της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Και είναι σίγουρο ότι πολλές φορές οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν έρθει αντιμέτωποι με ασφαλισμένους που ισχυρίζονται για κάποια πληροφορία ότι ειπώθηκε (ή δεν ειπώθηκε) στην αίτηση - εφόσον αυτή δεν έχει την υπογραφή τους, μπορούν να ισχυριστούν ό,τι θέλουν, σωστά;

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί δε και στις διάφορες πλατφόρμες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίες παράγουν ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης σε κάποιους κλάδους και οι οποίες δεν τηρούν τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Θα ήταν σημαντικό όλη η αγορά να εναρμονιστεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δηλαδή ο πελάτης να ενημερώνεται επακριβώς και να υπογράφει την αίτηση ασφάλισης πριν από την έκδοση του συμβολαίου και όχι μαζί με την παραλαβή του συμβολαίου. Αυτό μακροπρόθεσμα θα συμβάλει στην εικόνα της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς γιατί θα μειώσει σημαντικά ενδεχόμενες τριβές με τον ασφαλισμένο, την ώρα της αποζημίωσης.

Από τον Βετεράνο

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Η Ελλάδα στη 2η θέση στην Ε.Ε. στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων το 2021

604 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα από παράνομα τσιγάρα στην Ελλάδα3,4 δισ. παράνομα τσιγάρα καταναλώθηκαν στην Ελλάδα, με την παράνομη αγορά...

Close