Skip to content

Αυξάνονται οι απαιτήσεις για τους Οικονομικούς Διευθυντές των Ασφαλιστικών Εταιρειών

Αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις, που αφορούν όχι μόνο τις οδηγίες και νομοθεσίες περί ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά καίρια θέματα οικονομικού management, θα βρεθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς, και ιδιαίτερα οι οικονομικοί τους διευθυντές.

της Βάσως Βεγίρη, v.vegiri@underwriter.gr

 «Οι οικονομικοί διευθυντές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στα αμέσως επόμενα χρόνια θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά νέων προκλήσεων” δήλωσε στο Underwriter.gr o κ.Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος της Ernst & Young και Επικεφαλής του τμήματος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Για να στηρίξουν την ανάπτυξη των εταιρειών τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τα νέα λογιστικά πρότυπα, είπε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν πάντα σφαιρική, έγκαιρη και ουσιαστική οικονομική ενημέρωση και πληροφόρηση. Θα πρέπει δηλαδή, να υιοθετήσουν τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες που βρίσκονται πλέον στη διάθεσή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να βρουν, να εκπαιδεύσουν και να διατηρήσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό:

“Είναι αυτονόητο ότι οι νέες συνθήκες αναβαθμίζουν, ουσιαστικά, το ρόλο και τις ευθύνες των οικονομικών διευθυντών. Ο ρόλος τους βλέπουμε ότι επεκτείνεται συνεχώς, ότι περιλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα οικονομικά δεδομένα και analytics. Ένα τυποποιημένο χρηματοοικονομικό μοντέλο λειτουργίας, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα οικονομικά, τα αναλογιστικά θέματα και κινδύνους”

Επιπλέον, μέχρι το 2020, το μοντέλο χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών λειτουργιών θα πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Οι ψηφιακές λύσεις θα αυξήσουν τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το τι μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί από τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Ο ασφαλιστικός κλάδος, επισημαίνει ο Γκόγκος, λειτουργεί σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.  Στο μέλλον, οι οικονομικοί διευθυντές θα είναι καθοριστικοί για την επίτευξη των αναπτυξιακών στρατηγικών, αυτοί που θα μοχλεύσουν τη δυναμική της ψηφιακής εποχής, των νέων μέσων, νέων αγορών κ.ο.κ.

Εν κατακλείδι, η βασικότερη συνεισφορά τους στην επιχείρηση είναι η εξασφάλιση σαφούς, εύστοχης και έγκαιρης πληροφόρησης.

Τα παραπάνω αποτελούν τμήμα διεθνούς έρευνας και μελέτης της EΥ μεταξύ οικονομικών διευθυντών από περίπου 60 διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες (Global Insurance CFO Survey).

Αυτό που επίσης εντοπίστηκε κατά την έρευνα, είναι η ανάγκη για άμεση επεξεργασία των αναφορών και των αναλύσεων για χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά θέματα, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνων, και για αυτό η εξ’ ολοκλήρου κατάργηση της χειροκίνητης επεξεργασίας.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη αποκομμένων δεδομένων, συστημάτων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη μιας μοναδικής ολοκληρωμένης πλατφόρμας που να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές μεθοδολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων λογιστικής και προγραμματισμού. Μια τέτοια πλατφόρμα θα βελτίωνε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και την ποιότητα των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

«Ο έντονος ανταγωνισμός και η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος – καταλήγει ο κ.Γκόγκος – δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα. Η ψηφιακή τεχνολογία θέτει στη διάθεση των οικονομικών διευθυντών τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν πιο άμεση και σφαιρική πληροφόρηση για όλες τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας τους. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών προϋποθέτει επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην εξεύρεση, εκπαίδευση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η προώθηση των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των υποδομών και την τεχνολογία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Πάντοτε βεβαίως, η μεγαλύτερη επένδυση είναι στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Τα στελέχη πρέπει να είναι εστιασμένα λιγότερο σε εγχειρίδια και υπολογιστικές εργασίες και περισσότερο στην ανάλυση και τις επιχειρηματικές ιδέες.

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *