Οι όροι πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

8 Απριλίου 2021

Οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας, όπως τους ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, είναι οι εξής: 

Το ονομαστικό τίμημα για την αγορά του 100% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέρχεται μέχρι το ποσό των €505 εκατ. το οποίο θα καταβληθεί με τους εξής τρόπους:

  • Ποσό 385 εκατ. θα καταβληθεί άνευ όρων, ωστόσο 125 εκατ. ευρώ από αυτά θα καταβληθούν πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ταυτόχρονα, το σύνολο του ποσού αυτού υπόκειται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τους στόχους, που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
  • Το υπόλοιπο ποσό των 120 εκατ., θα καταβληθεί υπό τον όρο επίτευξης συγκεκριμένων στόχων απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από τη Τράπεζα, από το 2022 έως το 2026. Τα τελευταία 30 εκατ.  τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί από τα CVC funds η απόδοση που στοχεύoυν με την επένδυσή τους.
  • Σε περίπτωση που η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, για τα άνω 120 εκ., θα γίνει καταβολή του ποσού που θα έχει προκύψει μέχρι την ημερομηνία αποεπένδυσης. Τυχόν υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την αποεπένδυση μπορεί να είναι πληρωτέο στο πλαίσιο της Σύμβασης Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων είτε από την Εθνική Ασφαλιστική προς την Τράπεζα με τη μορφή επιπρόσθετων έκτακτων προμηθειών, είτε από την Τράπεζα προς την Εθνική Ασφαλιστική. Όσον αφορά τα 125 εκ από τα 385 εκατομμύρια, είτε η CVC θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό αμέσως μετά την έξοδό της είτε θα χορηγήσει στην Τράπεζα εγγύηση, που θα εγγυάται την καταβολή του αντίστοιχου ποσού πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
  • Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου του Αγοραστή.

Ακόμη, η συναλλαγή περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυοδοτικές δηλώσεις, καθώς και αποζημιώσεις. Μία από αυτές τις αποζημιώσεις αφορά το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας για το οποίο υπάρχει περιορισμένη ή καμία δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων. Η ΕΤΕ δεσμεύεται να αποζημιώσει τον Αγοραστή για επιδείνωση των αποθεματικών, ήτοι για Ευθύνες Βέλτιστης Εκτίμησης από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης είναι περιορισμένο χρονικά 5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Οι βασικοί όροι για τη διανομή προϊόντων μέσω του δικτύου της Τράπεζας είναι οι εξής:

Αποκλειστική διανομή από την Εθνική Τράπεζα για 15 χρόνια με δυνατότητα 5ετούς παράτασης. Οι Προμήθειες, που θα καταβάλλονται στην Τράπεζα σε τριμηνιαία βάση για την πώληση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα βασίζονται στα τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται, και όχι στο ύψος των ασφαλίστρων. Τα σχετικά τεχνικά κέρδη θα προκύπτουν κατόπιν ετήσιας συμφωνίας λογαριασμών. Επιπλέον, για τα προϊόντα που δεν προσφέρονται από την Τράπεζα θα είναι πληρωτέες «Προμήθειες παραπομπής».

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Unit Linked και λοιποί κλάδοι ανεβάζουν την παραγωγή

Αυξημένη κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, εμφανίζεται η συνολική παραγωγή στο α' δίμηνο 2021, η οποία...

Close