Ιnteramerican: "Μας ενδιαφέρει η μακροημέρευση, όχι τα εντυπωσιακά νούμερα"

16 Απριλίου 2018

Ως «μια ακόμα καλή χρονιά» χαρακτήρισε το 2017 ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, Γιάννης Καντώρος τόσο από πλευράς κερδοφορίας, όσο και απο πλευράς φερεγγυότητας.  Τα κέρδη που κατέγραψε η εταιρεία είναι οριακά τα υψηλότερα των τελευταίων έξι ετών, οι δείκτες φερεγγυότητας ξεπέρασαν τον στόχο ενώ οι δείκτες ικανοποίησης πελατών έχουν βελτιωθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης.

Ρεπορτάζ: Νίκος Εμμανουήλ
n.emmanuel@underwriter.gr

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος Interamerican

Η Ιnteramerican το 2017 κατέγραψε για έκτη διαδοχική χρονιά σημαντικά επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη ύψους 27,9 εκατ. ευρώ προ φόρων, αυξημένα κατά 49,2% έναντι του 2016. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστό άνω του 90% τα παραπάνω κέρδη είναι αποτέλεσμα οργανικής κερδοφορίας αφού η Interamerican συνειδητά είναι πολύ συντηρητική στον τομέα των επενδύσεων.  Αυτή η φιλοσοφία και εξασφαλίζει τα κεφάλαια της εταιρείας και την "αναγκάζει" να είναι πολύ καλή στη δουλειά της, ώστε να μην εξαρτάται από τις δικυμάνσεις των επενδύσεων.  "Είναι συνειδητή η απόφασή μας. Προτιμάμε την ασφάλεια από το να γράψουμε μερικά κέρδη παραπάνω», είπε ο κ. Καντώρος, μιλώντας στη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους δημοσιογράφους.

Αξιοσημείωτη σταθερότητα επιδεικνύει η Interamerican όσον αφορά την κερδοφορία της. Από το 2012 έως και το 2016 αν και επρόκειτο για δύσκολες χρονιές με την αγορά να συρρικνώνεται και να παρατηρείται μείωση του τζίρου, κατόρθωσε να διατηρήσει την κερδοφορία της στα ίδια καλά επίπεδα για το μέγεθός της, τα οποία ταυτόχρονα ήταν ικανοποιητικά για τους μετόχους και εγγυώνται τη βιωσιμότητά της, κερδίζοντας το στοίχημα που είχε τεθεί από πλευράς διοίκησης.

Οι τρεις εταιρείες του ομίλου ξεπέρασαν τον εσωτερικό στόχο φερεγγυότητας 120% (κατά Solvency II), φθάνοντας η εταιρεία Ζωής στο 185%, η εταιρεία Γενικών στο 173% και η εταιρεία Βοήθειας στο 124%, από τους υψηλότερους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως ανέφερε ο κ. Καντώρος, κάτι που σημαίνει πολύ ψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Το 2017 διανεμήθηκε μέρισμα 10 εκατομμυρίων Ευρώ για τη χρήση 2016 και προβλέπεται διανομή ανάλογου μερίσματος και κατά τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά στην παραγωγή ασφαλίστρων, η Ιnteramerican σημείωσε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 347,2 εκατ. ευρώ, έναντι 329,3 εκατ. κατά το 2016 (αύξηση 5,4%). Κατά το 2017, επιτεύχθηκε αύξηση σε όλες τις προϊοντικές γραμμές, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών ασφαλίσεων να φθάνουν στα 187,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 0,7% έναντι του 2016, των ασφαλίσεων υγείας στα 88,6 εκατ. αυξημένα κατά 5,1% και των ασφαλίσεων ζωής στα 71,3 εκατ. αυξημένα κατά 21,1%.  Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας έχει, επίσης, αυξηθεί σημαντικά και εκτιμάται σε 12% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και σε 5,9% στις ασφαλίσεις ζωής, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Μεγέθη (εκατ.  €) 2017 2016
Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ φόρων 27,9 18,7
Συνολικά Κέρδη προ φόρων 31,0 3,1
Μεικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 347,2 329,3

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 55,8 εκατομμύρια Ευρώ, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με το 2016 εξ αίτιας των έκτακτων εξόδων από την έναρξη λειτουργίας της Anytime στην Κύπρο αλλά και έξοδα από την λειτουργία του Επικουρικού Ταμείου.

Βελτιωμένος είναι και ο δείκτης ζημιών (loss ratio) της Interamerican, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όπου έφθασε στο 42% από 50% κατά το 2016, λόγω αποτελεσματικής διαχείρισης ζημιών, παραμετρικής τιμολόγησης και underwriting όσο και στις ασφαλίσεις υγείας με 68% έναντι 73% κατά το 2016, κυρίως λόγω λιγότερων αποζημιώσεων για σοβαρές ασθένειες.

Οι πληρωμές και αποζημιώσεις έφθασαν στα 213,8 εκατ. ευρώ, με καλύτερο χρόνο απόδοσης εξ αιτίας της απλοποίησης διαδικασιών και της καθετοποίησης, ενώ το ποσοστό παραπόνων θεωρείται αμελητέο (ενδεικτικά: 1 παράπονο ανά 1.255 περιπτώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου). Οι καταβολές ποσών, σε συνδυασμό με το πλήθος περιστατικών (439.844) που διαχειρίστηκε η Interamerican με την οδική και άμεση ιατρική βοήθεια, μεταφράζονται σε 2,3 χιλιάδες πελάτες να εξυπηρετούνται καθημερινά, κατά μέσο όρο.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Καντώρος, ο οργανισμός έχει εισέλθει σε μια φάση δυναμικού μετασχηματισμού με αιχμή την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την απόλυτη ψηφιοποίηση, την εισαγωγή της καινοτομίας (πιο απαραίτητη από ποτέ ειδικά στην Ελλάδα) σε κάθε λειτουργική και προϊοντική γραμμή, την ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής και την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς και έχουν μεγαλύτερη επίδραση, καθιστώντας δυσδιάκριτα τα επιχειρηματικά σύνορα μεταξύ κλάδων και βιομηχανιών με τους ρόλους των εταιρειών πλέον να συγχέονται σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ήταν σαφώς καθορισμένοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Amazon, η οποία από ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο έχει εξελιχθεί σε σούπερμαρκετ. Ο κ. Καντώρος προέτρεψε να «ετοιμαστούμε για μεγάλες αλλαγές, τις οποίες, όμως, η Interamerican βλέπει ως ευκαιρία» αφού όλα θα μπορούν να γίνονται ευκολότερα και γρηγορότερα.

«Ανταποκρινόμαστε με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της νέας εποχής, πρωτοπορώντας σε κάθε τομέα και αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο, είπε, τονίζοντας τη μοναδικότητα της Interamerican στον τομέα της υγείας με παροχή υπηρεσιών από ιδιόκτητες υποδομές, που επιτρέπουν έλεγχο του κόστους υγείας και καλύτερη φροντίδα για τον πελάτη.

Από πέρυσι λειτουργεί και δεύτερο πολυϊατρείο Medifirst στην Αθήνα (βόρεια προάστια), επένδυση της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και η επέκταση του δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρώτα και στη συνέχεια σιγά σιγά και σε άλλες πόλεις,  με τη δημιουργία και άλλων μονάδων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, σε περιοχές ικανοποιητικής πελατειακής βάσης για την εταιρεία. Αναπτυξιακού χαρακτήρα επένδυση ήταν και η εξαγωγή του επιτυχημένου μοντέλου της Anytime στην Κύπρο.

Η Interamerican, ακολουθώντας σταθερά πολιτική διανομής με κάθε τρόπο που θα ήθελε να αγοράσει ο πελάτης, ενισχύει την ανάπτυξη όλων των δικτύων της, ανασχεδιάζοντας ταυτόχρονα την Anytime με γνώμονα καινοτόμες εφαρμογές τηλεματικής, που αλλάζουν την ασφάλιση αυτοκινήτου. Πέρυσι, η κατανομή της παραγωγής των δικτύων ήταν: 38% από το εταιρικό Agency, 32% από το πρακτορειακό, 20% από τις απευθείας και Anytime πωλήσεις και 10% από λοιπά δίκτυα.

(Κεντρική Φωτό: Στο πάνελ των ομιλητών, ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος INTERAMERICAN, δεξιά του ο Martin Hargas, γενικός διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών και αριστερά του ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής πωλήσεων & marketing)

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις περιουσίας & αξιολόγηση συναφών κινδύνων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων περιουσίας & αξιολόγησης συναφών κινδύνων ΕΙΑΣ Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assessment Τρίτη 8, Πέμπτη...

Close