Δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά οι κατηγορίες της Διαμεσολάβησης εκτιμά η ΕΑΔΕ

18 Δεκεμβρίου 2017

Όσοι ασχολούνται με τα "κοινά" του επαγγέλματος γνωρίζουν πολύ καλά την Δήμητρα Λύχρου, η οποία εδώ και χρόνια ως Πρόεδρος της ΠΟΑΔ και επί του παρόντος και ως επικεφαλής της ΕΑΔΕ,  εργάζεται συστηματικά και μάλλον σε απόσταση από τους προβολείς, προκειμένου να προωθήσει, να διορθώσει ή να υποστηρίξει σοβαρά ζητήματα της δουλειάς του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Σήμερα, μας παρουσιάζει την πρόοδο για όλα τα θέματα που "τρέχουν" αυτή τη στιγμή και επηρεάζουν το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό
kosmas@underwriter.gr

Συνέντευξη της Δήμητρας Λύχρου, Προέδρου ΠΟΑΔ - ΕΕΑΕ – ΕΑΔΕ*

Καυτό θέμα της περιόδου που διανύουμε είναι η επανεξέταση της νομοθεσίας περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - δηλαδή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Διαμεσολαβητών.  Τι δείχνουν οι διεργασίες της νομοπαρασκευαστικής  στην οποία η ΕΑΔΕ συμμετέχει, μαζί με την ΤτΕ και εκπροσώπους των Εταιρειών; Σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα;

Μετά παρέλευση πολύμηνης λειτουργίας της Νομοπαρασκευαστικής, συζητούμε πλέον τη μορφή του συνολικού τελικού κειμένου του Νομοσχεδίου και θα υποβάλουμε παρατηρήσεις, επισημάνσεις και διορθώσεις ή συμπληρώσεις, εντός των ημερών και μετά από συνεργασία με τους Νομικούς των Σωματείων.

Έχετε εικόνα όσον αφορά στις φημολογούμενες αλλαγές στις κατηγορίες της Διαμεσολάβησης; 

Θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά οι κατηγορίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, εάν βασισθούμε στην εκπεφρασμένη άποψη της ΤτΕ ότι δεν επιθυμεί την αναταραχή της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Εμείς έχουμε εκφράσει με κάθε τρόπο και σε κάθε επαφή, την βεβαιότητα ότι η ικανοποιητική λειτουργία της Αγοράς δεν εξαρτάται και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη, κάποιας βαθμίδας Διαμεσολάβησης.
Εξαρτάται από την ύπαρξη ορθών κανόνων λειτουργίας και τήρησής τους από όλους, αλλά και την εποπτεία της ορθής εφαρμογής τους για όλους.

Κατά τα άλλα, η ενσωμάτωση της Οδηγίας θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όμως όλα δείχνουν ότι θα δοθεί χρόνος για την προετοιμασία καθώς φαίνεται ότι η εφαρμογή μετατίθεται για τις 28/10/18.

Τι άλλα θέματα διαπραγματεύεται η Νομοπαρασκευαστική; Η επαναξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας έγινε με αφορμή την ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD της Ε.Ε.;

Πράγματι, με αφορμή την υποχρεωτική ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της IDD, υπάρχουν θέματα που θα εκσυγχρονιστούν και λόγω της Οδηγίας αλλά και επ΄ ευκαιρία αυτής. Θέματα που έχουν ταλαιπωρήσει με την ασάφεια και την έλλειψη πρόβλεψης και έχουν δημιουργήσει γνωστές σε όλους παθογένειες στην ελληνική αγορά.
Τέτοια θέματα αφορούν τον προσδιορισμό της έννοιας του σπουδαίου λόγου και την κατάχρησή του από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες στις καταγγελίες συμβάσεων, και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με την μορφή αποζημιώσεως στις περιπτώσεις λύσεως των συμβάσεων τους.
Επίσης, θέματα προστασίας του πελάτη-καταναλωτή μέσω υποχρεωτικής παροχής συμβουλής και τεκμηριωμένης πρότασης από όποιο κανάλι και αν επιλέξει να εξυπηρετηθεί.
Εδώ προκύπτει η υποχρέωση και των εναλλακτικών δικτύων να παράσχουν, ομοίως με τα συμβατικά Δίκτυα, όλα τα απαιτούμενα από πλευράς ενημέρωσης και συμβουλής.

Πόσο έχει πιεστεί η καθημερινότητα των διαμεσολαβητών από τον "ποταμό" κανονιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνεχείς Οδηγίες της ΕΕ μετά το ξέσπασμα της κρίσης; 

Είναι αλήθεια ότι οι υποχρεώσεις και τα προαπαιτούμενα είναι υπερβολικά. Εξετάσεις για την είσοδο στο επάγγελμα, 15ωρη παρακολούθηση των τριών ενοτήτων εκπαίδευσης, ετήσια επαναπιστοποίηση, εξετάσεις για την αλλαγή κατηγορίας διαμεσολάβησης, ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα των Επιμελητηρίων, υπό προϋποθέσεις, και γραφειοκρατικές διαδικασίες που προσθέτουν κόστος στη διατήρηση των γραφείων.

Όλα όμως στοχεύουν στην προστασία του Καταναλωτή και εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής συμβουλής και πληροφόρησης από απολύτως εξειδικευμένους και οργανωμένους Διαμεσολαβούντες. Οι ανάγκες των καταναλωτών είναι συγκεκριμένες, συχνά σύνθετες και απαιτούν καθαρές και κατανοητές καλύψεις. Η δυνατότητα παροχής ποιοτικής συμβουλής και η προσωπική εξυπηρέτηση και παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλιστηρίου είναι αυτά από τα οποία κρίνεται ο Διαμεσολαβητής.

Αναφέρατε το Μητρώο Διαμεσολαβούντων. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διεργασίας σχετικά με αυτό; Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμο;

Μετά τη σειρά επαφών που έχουμε πραγματοποιήσει με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΚΕΕ) για την ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου των εγγεγραμμένων στα Μητρώα της Χώρας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, έχουμε υποβάλλει τις τελικές επισημάνσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν.
Το Μητρώο θα είναι έτοιμο και θα παρουσιασθεί εντός του Ιανουαρίου 2018 και θα περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει το Π.Δ. 190/2006, θα αφορά δε μόνο τους ενεργούς Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Τα 9 στοιχεία που θα παρουσιάζει είναι:

 • Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Φυσικού προσώπου,
 • Εταιρική επωνυμία του Νομικού προσώπου και τα στοιχεία του υπευθύνου για τις δραστηριότητες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,
 • ΑΦΜ,
 • Διεύθυνση,
 • Επιμελητήριο εγγραφής,
 • Κατηγορία εγγραφής,
 • Ύπαρξη Πιστοποιητικού Δ,
 • Ημερομηνία λήξης της άδειας και
 • Διασυνοριακή δραστηριοποίηση.

Η αναζήτηση θα γίνεται με πολλούς εναλλακτικά τρόπους και θα υπάρχει υπερσύνδεσμος που θα οδηγεί στο Επιμελητήριο εγγραφής για τα περαιτέρω.
Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, όπου εδώ κατατάσσονται και τα Πιστωτικά Ιδρύματα, θα υπάρχει πρόσθετο πεδίο αναζήτησης, στο οποίο θα εμφανίζεται πλήρης κατάλογος των υπαλλήλων που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν άμεσα εργασίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Κυρία Λύχρου, σύμφωνα με την κατάσταση της οικονομίας αλλά και το μείζον φορολογικό ζήτημα που πλήττει δραματικά δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους, ποιες οι εκτιμήσεις σας για το μέλλον του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Ο Κλάδος μας ισοπεδώνεται από την φορολογική και ασφαλιστική πολιτική. Κινητοποιηθήκαμε, αντιδράσαμε, πραγματοποιήσαμε πορείες και διαδηλώσεις για να προλάβουμε ή να ανατρέψουμε αυτή την άδικη φοροεπιδρομή, και εν τέλει καταθέσαμε μαζί με τους άλλους Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους προσφυγή στο ΣτΕ.
Ένας κλάδος που δεν φοροδιαφεύγει αντιμετωπίζεται άδικα από την πολιτεία και ισοπεδώνεται. Από την ερχόμενη χρονιά δε, που θα ισχύσει το ανήκουστο, οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται και επί των καταβληθεισών της προηγούμενης, τότε θα δούμε το πρόβλημα να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας για το εγγύς μέλλον;

Πρώτιστη πλέον υποχρέωση όλων μας είναι να βρούμε τον τρόπο που θα περάσουμε στον κόσμο την ανάγκη για την Ιδιωτική Ασφάλιση, να ανατρέψουμε την καχυποψία και να καλλιεργήσουμε μεθοδικά και με υπομονή, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, ένα κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

* Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ)
* Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
* Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ)

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Μία απάντηση στο Δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά οι κατηγορίες της Διαμεσολάβησης εκτιμά η ΕΑΔΕ

 1. Ο/Η ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ λέει:

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η κα ΛΥΧΡΟΥ .
  ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ» ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ,ΔΗΛ. ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ;
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΘΕΣΕ Η κα ΛΥΧΡΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ;
  ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
"Οι άνθρωποι, μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε φανταστούμε"

«Πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου πρώτα εάν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο». Πρόκειται για άποψη που έχουμε ακούσει αμέτρητες...

Close