Skip to content

Διαβάστε τους όρους ετήσιας ανανέωσης Νοσοκομειακών ανα Εταιρία

Επειδή τελευταία ο κλάδος υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα με παραγωγή νέων ασφαλίστρων και επειδή τα νοσοκομειακά συμβόλαια ετήσιας διάρκειας είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καθεστώς, το Underwriter θεώρησε σημαντικό να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει, σε δύο μέρη, τους όρους ανανέωσης που έχει θεσπίσει κάθε εταιρεία που προσφέρει αυτά τα συμβόλαια, δηλαδή τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, όταν έρχεται η ώρα για την ετήσια επέτειο του συμβολαίου.

Το Underwriter θεωρεί ότι η παράθεση κάθε εταιρείας ξεχωριστά θα χρησιμεύεσει στον επαγγελματία που βλέπει την ακριβή έκφανση του κάθε όρου και μπορεί να αξιολογήσει τι είναι προς όφελος του πελάτη του και τι όχι.

Παρουσιάζουμε σήμερα την πρώτη εξάδα εταιρειών και σε επόμενο άρθρο τις υπόλοιπες, ώστε να παρουσιαστούν όλες οι εταιρείες που προσφέρουν ετησίως ανανεούμενα νοσοκομειακά προγράμματα.

Διαβάστε παρακάτω τους όρους των Metlife, Interamerican, AXA, Groupama, Interasco & International Life (με τυχαία σειρά) και στο Link εδώ θα βρείτε το δεύτερο μέρος με τις υπόλοιπες εταιρείες.

 

1. Metlife

Η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όπως αυτή αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο μπορεί να ανανεώνεται για κάθε Ασφαλιστικό Έτος σύμφωνα με τα παρακάτω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πριν τη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους, η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση που θα περιέχει τα ασφάλιστρα, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή των Όρων που θα ισχύουν για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος. Διευκρινίζεται ότι τα νέα ασφάλιστρα ισχύουν για ένα (1) Ασφαλιστικό Έτος και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενα. Το νέο ασφάλιστρο που θα αντιστοιχεί στον κάθε Ασφαλισμένο είναι αυτό που θα αναγράφεται στην παραπάνω γραπτή ειδοποίηση και θα αντιστοιχεί στην τρέχουσα, κατά την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης, ηλικία του Ασφαλισμένου όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα τελευταία συμπληρωμένα γενέθλιά του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλίστρων για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

Εφόσον η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνει εμπρόθεσμα, η Εταιρία δεν απαιτεί έλεγχο της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου προκειμένου να προβεί σε ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου.

 

2. Interamerican

Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ένα (1) έτος, με έναρξη από την ημερομηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και μπορεί να ανανεωθεί. Αν δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κάλυψη σταματά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.

ΑΡΘΡΟ 5 Πώς ανανεώνεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

1. Ανανέωση με ίδιους όρους

Πριν από τη λήξη τoυ ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον δεν οφείλεται ασφάλιστρο, η Εταιρία θα ενημερώσει το Συμβαλλόμενο για το ασφάλιστρο που θα ισχύει την επόμενη ασφαλιστική περί­οδο, καθώς και για την ημερομηνία πληρωμής του. Αν ο Συμβαλλόμενος πληρώσει το νέο ασφάλι­στρο μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου. Αν ο Συμβαλλόμενος δεν πληρώσει το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει αυτόματα.

2. Ανανέωση με τροποποίηση όρων

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να τροποποιήσει τους όρους ή/και τα όρια των καλύψεων για το σύνολο των ασφαλισμένων του προγράμματος, αλλά σε καμία περίπτωση για τον κάθε ασφαλισμένο μεμονωμένα.

Στην περίπτωση αυτή, πριν από τη λήξη τoυ ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον δεν οφείλε­ται ασφάλιστρο, η Εταιρία θα ενημερώσει το Συμβαλλόμενο για τους νέους όρους ή/και τα νέα όρια των καλύψεων, για το ασφάλιστρο που θα ισχύει για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, καθώς και για την ημερομηνία πληρωμής του.

Αν ο Συμβαλλόμενος πληρώσει το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του Ασφα­λισμένου. Αν ο Συμβαλλόμενος δεν πληρώσει το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ημερομηνία πληρω­μής, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει αυτόματα.

3. Μη ανανέωση

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να σταματήσει τη διάθεση του συγκεκριμένου προγράμματος στην αγορά για το σύνολο των ασφαλισμένων και σε καμία περίπτωση για τον κάθε ασφαλισμένο μεμονωμένα.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το Συμβαλλόμενο για τους όρους, τις καλύψεις και το ασφάλιστρο οποιουδήποτε παρόμοιου προγράμματος ασφάλισης που θα διαθέτει εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να αποφασίσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες, αν επιθυμεί τη συνέχιση της κάλυψης του Ασφαλισμένου με το νέο αυτό πρόγραμμα, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας.

 

3. AXA

Άρθρο 13: Τερματισμός της ασφαλιστικής σύμβασης

Η ασφαλιστική σας σύμβαση τερματίζεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Μη πληρωμής του Ασφαλίστρου,
 • Δόλιας, ανακριβούς δήλωσης ή απόκρυψης στοιχείων εκ μέρους σας,
 • Τερματισμού της Νοσοκομειακής Περίθαλψης,
 • Τριάντα (30) ημέρες μετά τη λύση του γάμου του/της συζύγου με το Συμβαλλόμενο,
 • Των τέκνων, κατά την Επέτειο του ασφαλιστηρίου που είναι πλησιέστερη στα τριακοστά (30) γενέθλια τους ή κατά την σύναψη γάμου πριν από το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους.

4. Groupama

Άρθρο 9 – Λήξη Ισχύος της Προσθήκης.

Η παρούσα Προσθήκη παύει να ισχύει:

α) Με τη λήξη της ισχύος, την ακύρωση ή την ελευθεροποίηση της Βασικής Ασφάλισης Ζωής για οποιοδήποτε λόγο.

β) Με το θάνατο του κυρίως ασφαλισμένου.

γ) Όταν εξέλθουν σύμφωνα με τους όρους της οι καλυπτόμενοι από αυτή. Ο κυρίως ασφαλισμένος ή ο/η σύζυγός του εξέρχονται από την κάλυψη της Προσθήκης στην ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου που είναι πιο κοντά στα γενέθλια του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν συντρέχει προϋπόθεση ισοβιότητας της προσθήκης. Ο/Η σύζυγος εξέρχεται επίσης στην περίπτωση της λύσης του γάμου. Στην ανωτέρω περίπτωση (β), καθώς και στην περίπτωση λύσης του γάμου, το εξαρτώμενο μέλος έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί εντός προθεσμίας 3 μηνών με ατομικό ασφαλιστήριο ζωής και να ζητήσει εντός της προθεσμίας αυτής, χωρίς απόδειξη της ασφαλισιμότητας του, τη συνέχιση της κάλυψής του με την ίδια προσθήκη, εφόσον η Εταιρία εξακολουθεί τότε να τη διαθέτει ή με τυχόν άλλη παρεμφερή αυτής που τυχόν θα διαθέτει τότε και πάντως σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της.

 

5. Interasco

Ανανέωση του ασφαλιστηρίου

Α. Η διάρκεια του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ετήσια με ημερομηνία έναρξης αυτή που φαίνεται στον Πίνακα Παροχών και με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο για περίοδο 12 μηνών.

Η ανανέωση θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους και την κάλυψη που έχει επιλέξει ο Λήπτης της Ασφάλισης, και σύμφωνα με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου (ανανέωση) και τα οποία θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 τουν παρόντος.

H Εταιρεία εγγυάται την αποδοχή των ανανεώσεων αυτού του συμβολαίου με τους ίδιους όρους και παροχές εφόσον:

1. Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται στην σελίδα παροχών του ασφαλιστηρίου ή σε σχετική πρόσθετη πράξη.

2. Η μη έγκαιρη πληρωμή των νέων ασφαλίστρων δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα να μην ανανεώσει την παρούσα κάλυψη.

 

6. International Life

Δυνατότητα Ανανέωσης της Συμπληρωματικής Ασφάλισης

Η διάρκεια της Συμπληρωματικής Ασφάλισης ισχύει για ένα (1) έτος και πριν την εκάστοτε λήξη της η Εταιρία θα αποστέλλει στο Συμβαλλόμενο τα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο καθώς και την ημερομηνία υποχρέωσης πληρωμής αυτών.

Η έγκαιρη πληρωμή των ασφαλίστρων συνεπάγεται και την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου με την συγκεκριμένη Συμπληρωματική Ασφάλιση για μία ακόμα ασφαλιστική περίοδο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας.

Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, έχει ως συνέπεια την μη ανανέωση της παρούσας Συμπληρωματικής Ασφάλισης . Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων μετά την ορισθείσα ημερομηνία συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας να ανανεώσει τη Συμπληρωματική Ασφάλιση.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισμένων με τη Συμπληρωματική Ασφάλιση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει την παρούσα Συμπληρωματική Ασφάλιση για το σύνολο των Ασφαλισμένων σε αυτή και όχι ατομικά .

Η Εταιρία δύναται κατά την ανανέωση εφόσον διαθέτει παρόμοιο πρόγραμμα Συμπληρωματικής Ασφάλισης να γνωστοποιήσει στον Συμβαλλόμενο τους Όρους, τις Παροχές και τα Ασφάλιστρα του Προγράμματος αυτού προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει, αν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης με το νέο προτεινόμενο Πρόγραμμα. Η ηλικία και η κατάσταση της Υγείας του ασφαλισμένου δεν αποτελούν λόγο τροποποίησης των όρων ή ακύρωση της Συμπληρωματικής Ασφάλισης.

Επιπρόσθετα ρητά συμφωνείται ότι δεν ορίζεται ηλικία λήξης και ο Ασφαλισμένος θα διατηρεί το πρόγραμμα του, εφόσον αυτό ανανεώνεται ετησίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, εφόρου ζωής .

Δείτε εδώ και το δεύτερο μέρος της μελέτης.

4 Comments

 1. Avatar

  Αν και έχετε κάνει καλή σκέψη και προσπάθεια, ο όρος της Groupama που έχετε βάλει αφορά στα ισόβια νοσοκομειακά της και όχι στα ετησίως ανανεούμενα.

  • Avatar

   Μήπως τα ισόβια νοσοκομειακά νέας γεννιάς 2013 – 2014 έχουν βασική ασφάλεια ισόβια και το νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι ετησίως ανανεούμενο !. είναι ένα πωλησιακό τρικ κάποιων εταιριών που χρήζει προσοχής.!!

 2. Avatar

  Στα νοσοκομειακά υπάρχουν και άλλα που θέλουν ψάξιμο όπως και στα συνταξιοδοτικά άλλα οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν κάτι δίστιχος δεν μα υπολογίζουν πλέων οι εταιρίες.

 3. Avatar

  Το βασικό και στα 2 προϊοντα φίλε Κωστάκη είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να ξέρει τους όρους των συμβολαίων και πως λειτουργεί η κάθε εταιρεία που συνεργάζεται. Διαφωνώ οτι οι σύμβουλοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Τα πάντα μπορούν αρκεί να μην ακούν μόνο μια παρουσίαση κάποιας εταιρείας και πιστεύουν οτι τους λεν.


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *