Διχασμένοι μεταξύ φυσικών και ψηφιακών δικτύων οι καταναλωτές

10 Ιουνίου 2021

Στη σχέση της με τους ασφαλιστικούς παρόχους, η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών αξιολογεί ως σημαντικότερους παράγοντες την κατάρτιση των ασφαλιστικών συμβούλων, την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και τις ανταγωνιστικότερες τιμές. Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι θετικοί στο ενδεχόμενο αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους, με προτίμηση στις αποκλειστικά ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα άνω αποτελούν συμπέρασμα σχετικής έρευνας που διεξήχθη από την Accenture με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος* (αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος του κειμένου).

Πιο συγκεκριμένα, ένας στους δύο ερωτηθέντες (56%) δήλωσε ότι επιθυμεί να συναλλάσσεται αποκλειστικά μέσω ασφαλιστικών συμβούλων, γεγονός το οποίο τονίζει τη σημασία του συμβουλευτικού ρόλου τους και της προσωπικής επαφής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά πολύπλοκα και εξειδικευμένα προϊόντα.

Ταυτόχρονα ωστόσο, σε ποσοστό 76%, οι καταναλωτές θέλουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά κανάλια, για δραστηριότητες που εκτείνονται από την απλή αναζήτηση πληροφοριών ασφαλιστικών προϊόντων μέχρι την υποστήριξή τους σε περίπτωση ανάγκης/ατυχήματος. Μάλιστα, το 62% είναι θετικοί στο ενδεχόμενο αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους, δείχνοντας προτίμηση (66%) σε αποκλειστικά ψηφιακές πλατφόρμες.

Συμπέρασμα: "Την Κική την αγαπώ μα μ' αρέσει κι η Κοκό".**

Η πλειοψηφία του δείγματος (73%) συμφωνεί ότι η πανδημία άλλαξε τον τρόπο συναλλαγής με τις ασφαλιστικές εταιρείες, πλέον οι ψηφιακές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί.

Στην κατεύθυνση αυτή, 79% είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν προσωπικά δεδομένα, με αντάλλαγμα καλύτερη, γρηγορότερη, προσωποποιημένη προσέγγιση και χαμηλότερα ασφάλιστρα, ενώ 43% όλων όσοι δεν επιθυμούν, προβάλλουν ως βασικό αντεπιχείρημα την ανησυχία τους για τη χρήση των δεδομένων τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τέλος, οι καταναλωτές δηλώνουν επίσης δεκτικοί (73%) σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καλύπτοντας νέες ανάγκες που μέχρι τώρα ήταν υποασφαλισμένες ή εξαιρετικά ακριβές (π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση, μοντέλα pay as you go/drive κλπ).

Οι Διαμεσολαβητές επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στο νέο ασφαλιστικό τοπίο

Οι διαμεσολαβητές δηλώνουν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει τον τρόπο δουλειάς τους σε σχέση με τη νέα παραγωγή και την ανανέωση συμβολαίων, όπως αναφέρει 68% και 48% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών ως ευκαιρία για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους αλλά και συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή όμως αισθάνονται απειλούμενοι καθώς αντιλαμβάνονται πως τα ψηφιακά κανάλια αναδιαμορφώνουν το ρόλο τους. Παρόλα αυτά, είναι πεπεισμένοι ότι θα διατηρήσουν με επιτυχία το συνδετικό τους ρόλο στο διαμορφούμενο ψηφιακό οικοσύστημα, ενισχύοντας το συμβουλευτικό τους χαρακτήρα.

Σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις, τα φυσικά κανάλια θα συνεχίσουν να είναι κυρίαρχα όπου υπάρχει υψηλή εξειδίκευση και πολυπλοκότητα και τα ψηφιακά θα υπερτερούν για τις βασικές και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Συνεπώς, απαιτούνται αναπροσαρμογές στο ρόλο και τις πρωτοβουλίες που καλούνται να υιοθετήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι διαμεσολαβητές. Οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται πως τα εξειδικευμένα και πολύπλοκα προϊόντα θα είναι «αιχμή του δόρατος» στη σύγχρονη ασφαλιστική εποχή. Για το λόγο αυτό η σωστή τοποθέτησή τους στην νέα ψηφιακή αλυσίδα "αξίας" και η ενίσχυσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης και προόδου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προετοιμάζονται με φιλόδοξα πλάνα ψηφιοποίησης και επενδύσεων

Τα διοικητικά στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν ότι το λεγόμενο “disruption” στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ο ασφαλιστικός κλάδος θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τον αντίστοιχο τραπεζικό πριν πέντε χρόνια, οπότε και εισήλθε σε μια περίοδο αναταράξεων και συνεχών αλλαγών. Ωστόσο, 82% θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές θα επιταχυνθούν όχι μόνο λόγω τεχνολογίας, αλλά και λόγω κανονιστικού πλαισίου και δημογραφικών εξελίξεων. Αναπτύσσουν πλάνα ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφαση σε τεχνολογίες όπως αυτοματοποίηση, ανάλυση δεδομένων, cloud, τεχνητή νοημοσύνη και ΙοΤ σε συνδυασμό με την αξιοποίηση agile μεθοδολογιών.

Πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα φέρουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πηγές εσόδων, και θα αλλάξουν σημαντικά τη διάδραση με τα δίκτυα πώλησης και τους καταναλωτές. Η ψηφιακή συγκέντρωση και αξιολόγηση των δεδομένων των πελατών, θα γίνει η βάση για την ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα στη διεύθυνση:

https://www.slideshare.net/secret/4hPA3Gns0S1Dwu

Δείτε το video από την επίσημη παρουσίαση της έρευνας:

https://webcast.accenture.com/redirect/goto.aspx?event=GreekInsuranceMarket

*Η Accenture, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τη σημασία της ασφαλιστικής αγοράς στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, εκπόνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη κλαδική έρευνα με τίτλο «Greek Insurance Market: Covid triggers a cycle of accelerated digital transformation». Φιλοδοξία της έρευνας, η οποία εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), είναι να αποτυπώσει τις βασικές ψηφιακές τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και επιταχύνθηκαν από την πανδημία Covid-19, συμβάλλοντας ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου. Για την εκπόνηση της έρευνας αξιοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, σε ποσοτική και ποιοτική διάσταση, τα οποία συγκεντρώθηκαν το διάστημα Σεπτέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021 μέσω ερωτηματολογίου από 2.000 καταναλωτές και 157 διαμεσολαβητές καθώς και μέσω δομημένων συνεντεύξεων με 38 υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας.

**στίχοι απο το δημοφιλές τραγούδι της μεταπολεμικής περιόδου στο "Στο Ζάππειο μια μέρα" των Σπύρο Κορώνη και Φίλανδρο Μάρκου

 

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Μέχρι το 2023 θα υπάρξει τουλάχιστον άλλη μια ασφαλιστική εξαγορά

Κινητικότητα σε ασφαλιστικές, στελέχη και διαμεσολάβηση ενόψει β’ εξαμήνου Του Νίκου Σακελλαρίου Εντονη κινητικότητα στην ασφαλιστική αγορά σε επίπεδο  επιχειρήσεων...

Close