ΕΕΑΕ: Πληρωμή προμηθειών μετά από λύση σύμβασης

14 Μαΐου 2019

Η υποχρέωση πληρωμής προμηθειών εκ μέρους των Ασφαλιστικών Εταιρειών, μετά τη λύση της σύμβασης, αφορά μόνο στον απευθείας συμβαλλόμενο πράκτορα ή συντονιστή.

Το θέμα προέκυψε και δημιούργησε ερωτηματικά σε πολλούς, επειδή σύμφωνα με το νέο νόμο, όποιος έχει έμμεσους συνεργάτες, οφείλει να τους γνωστοποιεί στις Εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και έχει σύμβαση.

Με αφορμή συγκεκριμένο ερώτημα που ετέθη από αρκετά Μέλη μας, σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής προμηθειών επί τριετία (3), μετά την, καθ' οιονδήποτε λόγο, λύση της ασφαλιστικής πρακτορειακής σύμβασης, επιθυμούμε να δώσουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, που θεωρούμε ότι απαντούν στο ερώτημα που εγείρεται.

Ο Νόμος 4583/18 ορίζει μεταξύ άλλων ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση μεταξύ της Ασφαλιστικής Επιχείρησης και του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή, η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ασφαλιστικό Πράκτορα ή τον Συντονιστή ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών, που θα εδικαιούτο αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση, και που εξακολουθεί γι’ αυτό το διάστημα η παραγωγή του να παραμένει στην Ασφαλιστική Επιχείρηση.

O Νόμος με τον όρο Ασφαλιστική Επιχείρηση εννοεί την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Οίκοθεν νοείται ότι προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης είναι η σύμβαση! Κατά συνέπεια, η Ασφαλιστική Επιχείρηση οφείλει να εκπληρώσει την υποχρέωση της καταβολής των προμηθειών επί τριετία, μόνο στον απ’ ευθείας με αυτήν συμβαλλόμενο.

Εάν ο Ασφαλιστικός Πράκτορας, του οποίου ελύθη η σύμβαση, έχει συμβάσεις με άλλους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, κάτω από αυτόν, είναι θέμα της μεταξύ τους συμφωνίας και πρόβλεψης στην σύμβασή τους, η παραχώρηση της αναλογούσας προμήθειάς τους, επί τριετία.

Συμφωνία και πρόβλεψη που μπορεί να ισχύει και στις περιπτώσεις Μ.Ο.Α., Θανάτου ή Συνταξιοδότησης.

Είναι μία συμφωνία που πράγματι καλό είναι να προβλέπεται πλέον στις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ Ασφαλιστικών Πρακτόρων, καθώς η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα υποχρεούται να καταβάλει τις προμήθειες προς τον συμβαλλόμενό της επί τριετία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι υποχρεωτική η εταιρική σφραγίδα.

«Υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση. Όμως το ορθό είναι ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο».

Πηγή: "Διασφαλίζω" - Τεύχος 33

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Εθνική: Μέχρι αρχές του 2020 οι διαδικασίες πώλησης

Του Νίκου Σακελλαρίου Οι πιέσεις από τον Eνιαίο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών (SSM) για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν...

Close