ΕΙΑΣ: Εξειδικευμένη Ασφαλιστική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

17 Οκτωβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Insurance English
(Εξειδικευμένη Ασφαλιστική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα)
Δευτέρα & Τετάρτη, 5 & 7 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί τον πλέον σημαντικό «μοχλό» ανάπτυξης της διεθνούς επικοινωνίας μας και προάγει τις δυνατότητες μας να κινηθούμε αποτελεσματικά στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο «κόσμο» των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η επικοινωνία στη Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, έχει και αυτή ως «διαβατήριο» της, την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μόνο που αυτό δεν φθάνει, καθώς η ασφαλιστική ορολογία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη, απαιτητική και εκτεταμένη σε πλείστα όσα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Επομένως, η άρτια και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής ορολογίας, των εννοιών της και του περιεχομένου της καθώς και η δυνατότητα άψογης έκφρασης και διατύπωσής της στην αγγλική γλώσσα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω επαύξησης της επαγγελματικής επάρκειας των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και σημαντικότατο μέλημά τους. Αυτή η απαίτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σήμερα, καθώς στην ασφαλιστική μας αγορά έχουμε πλειάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή ελληνόκτητων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που, όμως, συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με ξένους εταίρους ή διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμούς, όπου η αγγλική γλώσσα και η ικανότητα διατύπωσης σωστής αγγλικής ασφαλιστικής ορολογίας, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της εργασιακής μας καθημερινότητας.

Αυτό το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διευκολύνει πολύ την επικοινωνία Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Αγγλική γλώσσα, αφού εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εκμάθηση της ασφαλιστικής ορολογίας και στη διατύπωση της, γραπτή και προφορική, στην αγγλική γλώσσα κατά τρόπο ακριβή, επαρκή και σωστό.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εμπεριέχει τα εξής κύρια σημεία:

 • Ασφαλιστική ορολογία στις Γενικές Ασφαλίσεις:
 • Περιουσία
 • Αστική Ευθύνη
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις
 • Πλοία, πληρώματα πλοίων και μεταφορές
 • Αυτοκίνητο
 • Ειδικές Ασφαλίσεις (D&O, Cyber Insurance, Περιβαλλοντική Ευθύνη)
 • Αντασφάλιση
 • Μελέτη όρων και ρητρών που χρησιμοποιούνται πάντοτε στην Αγγλική γλώσσα (Ασφαλίσεις σκαφών, Τεχνικές ασφαλίσεις…)
 • Μελέτη κλασικών όρων αντασφαλιστικών συμβάσεων
 • Μελέτη broking slips και reinsurance slips
 • Δημιουργία προσφορών ασφάλισης
 • Επαγγελματική ασφαλιστική αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική)
 • Αγγλική ορολογία στις Ασφαλίσεις Ζωής
 • Ασκήσεις – Quiz – Εκπαιδευτικά videos - Τεστ αυτοαξιολόγησης

Η προηγούμενη θεματολογία ασχολείται με την Αγγλική ορολογία της Ασφάλισης όπως αυτή αφορά στους προαναφερόμενους κλάδους Ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών που επικοινωνούν με αλλοδαπούς ομολόγους τους και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω ή να ισχυροποιήσουν την ικανότητα έκφρασης του ασφαλιστικού λεξιλογίου τους στην αγγλική γλώσσα.
β. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχουν ως καθήκοντα τους τη σύνταξη Ασφαλιστικών κειμένων προτάσεων, προσφορών, μελετών και επιστολών στην αγγλική γλώσσα.
γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που συναλλάσσονται με αλλοδαπούς πελάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και επιθυμούν να διεισδύσουν περισσότερο στην αγγλόγλωσση περιοχή της ασφαλιστικής αγοράς μας.
δ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και συναλλάσσονται με αγγλόγλωσσους πελάτες τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

α. Να αναπτύξει, μεταξύ των συμμετεχόντων, πλήρεις δυνατότητες προφορικής και γραπτής διατύπωσης ασφαλιστικών θεμάτων στην αγγλική γλώσσα.
β. Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό την προφορική ή γραπτή «μεταφορά» της ασφαλιστικής ορολογίας, από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.
γ. Να αξιοποιήσει πιθανή γνώση αγγλικής γλώσσας, που ενδεχομένως διαθέτει το εκπαιδευτικό κοινό, ώστε αυτή να ισχυροποιηθεί ακόμη πιο πολύ, να εκταθεί και να εξειδικευθεί στην ασφαλιστική ορολογία.
δ. Να βελτιώσει περαιτέρω την εργασιακή ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού κοινού, δια της δυνατότητας άψογης επικοινωνιακής «κίνησης» στο διεθνές περιβάλλον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, ERGO & INTERAMERICAN), πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως εκ των απαιτήσεων του πολυεθνικού περιβάλλοντος εργασίας της, η κα Αποστολοπούλου έχει κληθεί και καλείται να αξιοποιεί άριστα την αγγλική γλώσσα στο σύνολο των εφαρμογών και θεμάτων της ασφαλιστικής ορολογίας.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής:

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Γνώμων Experts: Πραγματογνωμοσύνη με διπλή σφραγίδα

Η Ιωάννα Κάππη, Γενική Διευθύντρια της "Γνώμων Experts", μιλά στο Underwriter.gr για το δύσκολο έργο της πραγματογνωμοσύνης αλλά και για όσα κάνουν την...

Close