ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Νευρογλωσσικoύ προγραμματισμού

23 Οκτωβρίου 2019

Εκπαιδευτικό σεμινάριο NLP,
Νευρογλωσσικός προγραμματισμός
Ένα διαχρονικά και πάντοτε επίκαιρο μοντέλο συμπεριφοράς και δράσεων που αποδεδειγμένα εγγυάται επιτυχίες!
Δευτέρα και Τετάρτη, 18 και 20 Νοεμβρίου 2019,  16.00-19.20

Περιγραφή και Θεματολογία

Στην ερώτηση τι είναι Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή, κατά τον αγγλικό όρο NLP, συνήθως η απάντηση ξεκινά, επίσης, με ερώτηση, την εξής:

 • Τι είναι αυτό που κάνουν κάποιοι άνθρωποι τόσο επιτυχημένα, ενώ άλλοι φαίνεται να μην μπορούν;

Ήταν ακριβώς αυτό το ερώτημα που απασχόλησε επισταμένα τον Μαθηματικό Richard Bandler, τον Γλωσσολόγο John Grinder και τον Ψυχολόγο Frank Pucelik, όλοι Καθηγητές του Αμερικανικού Πανεπιστημίου University of California at Santa Cruz, κατά τη δεκαετία του 1970. Οι τρεις Καθηγητές, παρατηρώντας επιτυχημένους, στο αντικείμενό τους, επαγγελματίες, ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό στην εποχή του και συστηματικό μοντέλο, βάσει του οποίου κατέγραφαν, επεξεργάζονταν και, εν τέλει, κωδικοποιούσαν τον τρόπο που οι εν λόγω επιτυχημένοι επαγγελματίες σκέπτονταν και συμπεριφέρονταν, έναν τρόπο που αποδεδειγμένα τους οδηγούσε σε επιτυχή αποτελέσματα, εν αντιθέσει με άλλους επαγγελματίες, όχι τόσο επιτυχημένους, που δεν σκέπτονταν, ούτε δρούσαν με τον τρόπο αυτό.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σύνολο καινοτομικών τεχνικών και μεθόδων, με σεβασμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά, που μπορεί να αποτελέσει άριστο μέσο:

 • Δόμησης στρατηγικής σκέψης,
 • Αποτελεσματικής επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής,
 • Ανάπτυξης διαπραγματευτικών δεξιοτήτων,
 • Αποσαφήνισης στρατηγικών που οδηγούν σε επιτυχή ή μη αποτελέσματα,
 • Διαχείρισης αλλαγών και μεταβολών στο εργασιακό και ευρύτερο περιβάλλον μας, καθώς και
 • Αποδοτικής προσήλωσης σε συνήθειες υψηλών επιδόσεων και επιτυχίας

Καθώς ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, NLP, δεν είναι μία ακόμη θεωρία, αλλά συστηματικό μοντέλο εφαρμοσμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς υψηλών επιτυχιών, οι μετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές, τις μεθόδους και τα οφέλη του, κυρίως δια μέσου βιωματικών και διαδραστικών διαδικασιών και κατάλληλων διαλειτουργιών.

Αναλυτικά, η δομή και η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

1η Ενότητα:

 • Τι είναι o Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, NLP;
 • Ποιές είναι οι εφαρμογές του και που χρησιμεύουν,
 • Πώς λειτουργεί και επιφέρει αποτελέσματα;
 • Ποιοί είναι οι «μηχανισμοί» πρόσληψης πληροφοριών από το εξωτερικό μας περιβάλλον και πώς επηρεάζουν τη στάση μας, κάθε φορά, εν σχέσει με διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε ή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς;
 • Πώς δημιουργούνται μοτίβα συμπεριφορών που ενδέχεται να λειτουργούν περιοριστικά, σε βάρος της προόδου μας, της αυτοεκτίμησής μας, των σχέσεών μας ή της απόδοσής μας, σε κάθε επίπεδο της ζωής μας;

2η Ενότητα

Παρουσίαση επιλεγμένων μεθόδων και εφαρμοσμένων τεχνικών, στο πλαίσιο των οποίων  οι μετέχοντες θα εκπαιδευθούν αποτελεσματικά, κατά τρόπο βιωματικό, διαλειτουργικό και διαδραστικό, έτσι ώστε να αναπτύσσουν ισχυρή συμπεριφορική συγκρότηση και επικοινωνία, ικανές να εγγυηθούν την πρόοδό τους και την ενδεδειγμένη διαχείριση καταστάσεων, σε κάθε επίπεδο της ζωής τους, με επιτυχία για τους ίδιους, αλλά και το περιβάλλον τους, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις σημαντικότατες εφαρμογές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, NLP, καθώς και των Επιστημών Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής, στο σύνολο των πλευρών και των εκδηλώσεων της ζωής μας, προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών.
 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την ιδιότητα αντίληψης των αλλαγών που σημειώνονται στο επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον τους, να επιδρούν θετικά και αποδοτικά σε αυτές και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά συστήματα και τρόπους επικοινωνίας με ομόλογα στελέχη, συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες τους.
 • Στελέχη που αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των επιστημών ψυχολογίας και συμπεριφορικής, ως πολύ σημαντικές στην επαγγελματική εξέλιξή τους, στην καριέρα τους και στα group dynamics του εργασιακού και του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντός τους.
 • Ειδικότερα, στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Operations και Οικονομικών Υπηρεσιών που εκτιμούν την εξωστρέφεια και την αλλαγή ως ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξής τους και διαμόρφωσης συνθηκών προόδου των επιχειρήσεών τους και των τομέων ευθύνης τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαμόρφωσης αποδοτικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, προς τον σκοπό επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεών τους.
 • Στελέχη Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, που αναγνωρίζουν τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, NLP, την Ψυχολογία και τη Συμπεριφορική ως ισχυρές δυνάμεις προόδου τους και θετικής επίδρασής τους στο εργασιακό και επιχειρησιακό περιβάλλον τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

To Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο την εφαρμογή του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, NLP, αλλά και της επιστήμης της ψυχολογίας στο καθημερινό management και στην επαφή με τον πελάτη.
 • Να ενδυναμώσει τόσο τα Στελέχη που θα συμμετέχουν, όσο και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, ώστε να αισθάνονται κυρίαρχοι του «παιχνιδιού» και να φέρνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 • Να αποσαφηνίσει «μύθους» και να μετουσιώσει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων στο χώρο εργασίας σε ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούν να αισθάνονται όλοι νικητές!

Οφέλη εκ του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Ανάμεσα στα οφέλη που οι μετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναμένεται να αντλήσουν, είναι τα εξής:

 • Δόμηση ενδεδειγμένου τρόπου σκέψης και δράσης, προς τον σκοπό άρτιας αντιμετώπισης τυχόν περιοριστικών πεποιθήσεων και των παρενεργειών τους, που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόοδο και στην καθημερινότητά μας.
 • Ισχυροποίηση κατάλληλων επικοινωνιακών πρακτικών που προάγουν τις σχέσεις μας, τη δημιουργική συμμετοχή μας στο «γίγνεσθαι» του περιβάλλοντός μας, την πρόοδο και την εξέλιξή μας, σε κάθε επίπεδο της ζωής μας.
 • Γόνιμη και αποτελεσματική διαχείριση μεταβαλλόμενων καταστάσεων και αλλαγών, κατά τρόπο ομαλό, με στρατηγική, θετικό πνεύμα και δημιουργική αντίληψη.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Oι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν, σε ηλεκτρονική μορφή, πλήρες set σημειώσεων και βιβλιογραφίας, στο προσωπικό τους ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγήτριες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτριες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

 • H κα Αναστασία Τομαρά, Leadership Expert & Coach. Στην επαγγελματική καθημερινότητά της, η κα Τομαρά προσεγγίζει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, στο πλαίσιο σύγχρονων και εφαρμοσμένων τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και εφαρμοσμένου θεάτρου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας τη στελέχωση θέσεων ευθύνης εταιρειών μεγάλου μεγέθους, ενδεικτικά της COSMOTE και της INTRALOT, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως Performance Manager, Οn the Job Trainer and Oι σπουδές της αφορούν στα θεματικά αντικείμενα του Marketing, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
 • Η κα Αγγελική Τομαρά, Senior Trainer and Coach, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους με στόχο την απελευθέρωση της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και την αντιληπτική ικανότητα σε κοινωνικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων. Με επαγγελματικό υπόβαθρο που προέρχεται από τον αεροπορικό τομέα, έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε θέματα Customer Experience and Sales Development. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, επίσης, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Εάν προεγγραφείτε έως και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών των Μελών της EIAS ALUMNI SOCIETY.

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

To σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Για την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Μία απάντηση στο ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Νευρογλωσσικoύ προγραμματισμού

 1. Ο/Η Τάσος Λάππας λέει:

  Μπορώ να συμμετέχω στο σεμινάριο ως φυσικό πρόσωπο (ασφαλιστικός σύμβουλος),και όχι ως νομικό?
  Εάν ναι ποιό είναι το κόστος?

Γράψτε απάντηση στο Τάσος Λάππας Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Αύξηση 16,1% στον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης το 2018

89,3 εκατ. € παραγωγή από πρωτασφαλίσεις συγκέντρωσε κατά την διάρκεια του 2018, ο κλάδος ασφάλισης «13. Γενικής αστικής ευθύνης», αυξημένη σε σχέση...

Close