Skip to content

Εκπαίδευση Στελεχών Προμηθειών

Live Online Training:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 (09:30-17:00)

Στο Σεμινάριο αυτό αποτυπώνεται με δομημένο και κατανοητό τρόπο, με Ασκήσεις και Παραδείγματα, η Οργάνωση του Τομέα των Προμηθειών ως ένα σύνολο Διεργασιών με συγκεκριμένους Δείκτες Απόδοσης.

Η βελτιστοποίηση των Διεργασιών μέσω της κατάλληλης παραμετροποίησης του υφισταμένου ή μελλοντικού Συστήματος ERP, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιοτική και την παραγωγική αναβάθμιση του Συστήματος Προμηθειών.

Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν όλες οι απαιτήσεις σε input και output της ροής των Πληροφοριών σε κάθε βήμα της Διεργασίας, ώστε να είναι σαφές τι δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται από το ERP και τι δεδομένα πρέπει να καταχωρούνται σε κάθε βήμα, ώστε να λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις και να είναι άμεσα διαθέσιμες οι απαιτούμενες Αναφορές και οι σχετικοί Δείκτες στους εμπλεκόμενους.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται δραστικά οι εσωτερικοί Χρόνοι στην διεκπεραίωση των Προμηθειών και βελτιστοποιείται η Ποιότητα, το Κόστος και η ικανοποίηση των Πελατών.

Επιπλέον, στο Σεμινάριο παρουσιάζονται και οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές για τη Μείωση Κόστους και τη Βελτίωση της Ποιότητας των αγοραζόμενων Υλικών – Υπηρεσιών που είναι βασισμένες σε κατάλληλα Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών και Προσφορών,στα σύγχρονα Συστήματα Έρευνας Αγοράς, καθώς και σε ειδικές Μεθοδολογίες όπως η προσέγγιση του Ολικού Κόστους, οι Στρατηγικές σχέσεων με τους Προμηθευτές, η Ανάλυση Αξίας για τα σημαντικά Προϊόντα (Value Analysis), το Κόστος του Κύκλου Ζωής του Υλικού, η Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης των Προμηθευτών με ειδικούς Αριθμοδείκτες, οι επιπτώσεις των μεταβολών της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Κόστος του Υλικού, το Οικονομικό και Λειτουργικό Audit του τμήματος Προμηθειών, η εφαρμογή της Στατιστικής στην Αξιολόγηση Προμηθευτών, η Αριστοποίηση Αποθέματος και τέλος οι κυριότεροι 10 Δείκτες Αποδοτικότητας των Προμηθειών και οι σχετικές Αναφορές Λειτουργίας Προμηθειών.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά στις 19 Δεκεμβρίου μέσω ειδικής web – πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία έρευνας αγοράς σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο το χαμηλότερο δυνατό Κόστος όσο και η βέλτιστη Ποιότητα.
 • Θα είναι σε θέση να περιγράψουν αναγκαίες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ERP, ή να περιγράψουν τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις στο υπό εγκατάσταση ERP.
 • Θα είναι σε θέση να μειώσουν τα Κόστη Προμηθειών εφαρμόζοντας Τεχνικές, οι οποίες παρουσιάζονται εμπλουτισμένες με Παραδείγματα και Case Studies όπως:
  • Προσέγγιση Ολικού Κόστους
  • Value Analysis για τη Μείωση του Κόστους
  • Ολικό Κόστος χρόνου ζωής Προϊόντος
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν Πρακτικές και Εργαλεία σχεδιασμένα από την εταιρεία μας που θα τους δοθούν άνευ κόστους για να αξιολογούν τους Προμηθευτές:
  • Εφαρμογή για την Αξιολόγηση Προμηθειών
  • Εφαρμογή για την εκτίμηση Αξιοπιστίας Προμηθευτών
  • ABC Analysis
  • Ιστογράμματα και Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts) όταν υπάρχουν πολύ αυστηρές απαιτήσεις Ποιότητας
  • Να υπολογίζουν την άριστη ποσότητα παραγγελίας
 • Θα βοηθηθούν στην εξάσκηση των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, όπου με Role Playing και Case Studies καθορίζονται οι Κόκκινες Γραμμές, οι στόχοι και η BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) για επιτυχημένες αγορές και η σύναψη αμοιβαίως επωφελών Συμβάσεων με Προμηθευτές. Θα ακολουθήσει Βιωματική Άσκηση με παίξιμο ρόλων.
 • Θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των Πελατών και θα αυξήσουν τα γυρίσματα Αποθεμάτων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού που εμπεριέχει Μοντέλα Πρόβλεψης και Αριστοποίησης Αποθεμάτων που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας και παρέχεται στους συμμετέχοντες άνευ κόστους.
 • Θα κατανοήσουν τους 10 κυριότερους Δείκτες και τις απαιτούμενες Αναφορές (Reporting) της λειτουργίας των Προμηθειών.
 • Θα χρησιμοποιήσουν ένα δυναμικό Εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων όταν προσφέρονται εκπτώσεις κλίμακας ή όταν τίθενται ζητήματα συναλλαγματικών διαφορών και διακυμάνσεων.
 • Θα εξοικειωθούν με τους τρεις κρίσιμους Οικονομικούς Δείκτες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των Προμηθευτών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 1. Οργάνωση Προμηθειών
 2. Διαχείριση Συμβάσεων
 3. Βελτιστοποίηση Κόστους Αγορών
 4. Αξιολόγηση & Επιλογή Προμηθευτών
 5. Διαχείριση Αποθεμάτων
 6. Διαπραγματεύσεις
 7. Αξιολόγηση & Βελτίωση Προμηθειών
Δείτε αναλυτικά τις ενότητες

Κόστος Συμμετοχής:
560 ευρώ 420 ευρώ (έκπτωση 25%) για το online σεμινάριο.

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%
Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο κάνετε κλικ στο παρακάτω link:

Δήλωση Συμμετοχής

για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 6215 220. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *