Skip to content

Ελληνικές επιχειρήσεις: ανέκαμψαν το 2015, “ξαναέπεσαν” το 2016

της Βάσως Βεγίρη

v.vegiri@underwriter.gr

Eντυπωσιακή επιστροφή στην κερδοφορία, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ζημιών, κατέγραψαν οι ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με μελέτη της ICAP το 2015, με τα συνολικά προ φόρων κέρδη τους να φτάνουν στα 2,1 δισ. ευρώ έναντι 196 εκατ. ευρώ το 2014.

Αυτό παρότι ο συνολικός τζίρος μειώθηκε (-2,8%, στα 128 δις ευρώ), διότι παράλληλα οι επιχειρήσεις σε μια αντανακλαστική κίνηση μείωσαν τα κόστη πωλήσεων και έτσι στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 62%), επέστρεψαν στην κερδοφορία!  Ο κλάδος των Ασφαλειών, πάντως, σημείωσε μικρή μόνο βελτίωση.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση του τόμου «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» της ICAP για την οποία λήθφηκαν υπόψη στοιχεία από 16.000 περίπου επιχειρήσεις. Το 2015 υποχώρησαν πέντε από τους εννέα κλάδους του εταιρικού τομέα (εκτός του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη υποχώρηση εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%). Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).

Τράπεζες – Ασφάλειες

Οι τράπεζες συσσώρευσαν νέες ζημίες το 2015 επιδεινώνοντας περαιτέρω την εικόνα τους. Τα συνολικά έσοδα των δέκα ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, μειώθηκαν κατά 8,5%, ανερχόμενα σε 9,8 δισεκατ.ευρώ. Οι αισθητά αυξημένες προβλέψεις και τα πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα, οδήγησαν και πάλι σε καταγραφή υπέρογκων ζημιών, ύψους 13,6 δισεκατ.ευρώ συνολικά το 2015 (έναντι ζημιών 8,2 δισεκατ. το 2014).

Σχετική βελτίωση παρουσίασε ο κλάδος των ασφαλειών, η οποία όμως ήταν μικρής έκτασης. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα των 145 ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισεκατ.ευρώ περίπου το 2015, αυξημένα κατά 5,4% έναντι του προηγουμένου έτους. Σε επίπεδο  λειτουργικών κερδών υπήρξε αισθητή αύξηση (7,3%). Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη προ φόρου να ανέρχονται σε 468,7 εκατ.ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 7,4%. Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια δεν εμφάνισαν αξιόλογη μεταβολή, ανερχόμενα σε 16 δισεκατ.περίπου το 2015. Σημαντική ωστόσο ήταν η αύξηση (8%) σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, τα οποία και ανήλθαν σε 3,1 δισεκατ.ευρώ περίπου.

Τέλος, ζημιογόνος παραμένει ο σύνθετος κλάδος των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει 242 επιχειρήσεις προερχόμενες από κλάδους συμμετοχών, χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους  κατέγραψε αύξηση (σχεδόν 10%) και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισεκατ.ευρώ περίπου το 2015, ενώ λιγότερο έντονη ήταν η βελτίωση των αντίστοιχων μεικτών κερδών (5,5%), τα λειτουργικά αποτελέσματα παρέμειναν αρνητικά και οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν μόνο οριακά (-0,6%) και διαμορφώθηκαν σε 308,3 εκατ.ευρώ το 2015.

Γεωργία-Αλιεία: Αύξηση τζίρου + 3,1% (1,52 δισ. ευρώ), κέρδη* +80 εκατ. ευρώ (-20 εκατ. ευρώ).

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια: Αύξηση τζίρου+ 4,1% (2,2 δισ. ευρώ), κέρδη +84,8 εκατ. ευρώ (-14,9%).

Ορυχεία-Λατομεία: Μείωση τζίρου -5,8% (298 εκατ. ευρώ), ζημίες -120,8 εκατ. ευρώ (-36,8 εκατ. ευρώ) .

Μεταποίηση: Μείωση τζίρου – 8,2% (38,7 δισ. ευρώ), κέρδη +872,9 εκατ. ευρώ

Εμπόριο: Μείωση τζίρου – 0,8% (45, 5 δις ευρώ), κέρδη +494,4 εκ ευρώ (-35%,8)

Μεταφορών-Επικοινωνιών Αύξηση τζίρου + 1,5% (11,8 δισ. ευρώ), κέρδη + 142,7 εκατ. ευρώ

Λοιπών Υπηρεσιών: Αύξηση τζίρου +5% (12,4 δισ. ευρώ), κέρδη+ 361,1 εκατ. ευρώ (-263,8 εκατ. ευρώ).

(*όλα τα κέρδη είναι προ φόρων)

Ο κλάδος Ενέργειας -Ύδρευσης παρέμεινε κερδοφόρος το 2015, ωστόσο η κερδοφορία του κατέγραψε δραστική υποχώρηση, ενώ στον τομέα των Κατασκευών καταγράφηκε μικρή μόνο μείωση του κύκλου εργασιών το 2015, ωστόσο η θεαματική εξέλιξη ήταν η επάνοδος σε κερδοφόρα τροχιά, μετά από σειρά ετών.

Η ανάκαμψη του 2015 δεν επαρκεί για να επηρεάσει σημαντικά τις συσσωρευμένες ζημίες από το 2010 και εξής. Τα επίσημα στοιχεία για το διάστημα 2010-2015 δείχνουν μείωση της δραστηριότητας της τάξης του 7% και υπερδιπλασιασμό των συσσωρευμένων ζημιών, που φτάνουν τα 30 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των εταιρειών, οι οποίες αγγίζουν το 45% του ΑΕΠ!

Για το 2016 & 2017: Οι αρχικές ενδείξεις διαψεύστηκαν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, επισημαίνει σχετικά: “To τελευταίο διάστημα οι συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας παρουσίασαν για μία ακόμη φορά επιδείνωση. Οι αρχικές ενδείξεις ανάκαμψης, που εμφάνιζαν τα δημοσιονομικά μεγέθη το 2016 τελικά διαψεύστηκαν, δεδομένου ότι στα τέλη του έτους σημειώθηκε και πάλι ύφεση, ενώ σε ετήσια βάση συνολικά η οικονομία της χώρας χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά από στασιμότητα. Στο χώρο των επιχειρήσεων, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι, το 2015 (που έχει ολοκληρωθεί η δημοσιοποίηση των ισολογισμών) παρά τις αντιξοότητες που υπήρχαν, οι ελληνικές εταιρείες επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και κατάφεραν να αντιστρέψουν τη συνεχή πτωτική πορεία των τελευταίων ετών.

Πράγματι, το 2015 αποτέλεσε το έτος ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ως σύνολο, και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017, η αγορά βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε τέλμα αβεβαιότητας και η οικονομία παραμένει ευάλωτη, λόγω των ατέρμονων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών – εταίρων της, γεγονός που «παγώνει» την οικονομική δραστηριότητα. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες «αξιολόγησης» προκειμένου να επανέλθει η οικονομία σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας, να αποκατασταθεί η ρευστότητα και να επικρατήσει ομαλή ροή χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση».

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *