Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

21 Μαΐου 2019

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2018, καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου για το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη Χρήση 2018 αποτυπώνονται ως εξής:

  • Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,8% στα € 202,4 εκατ.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1% στα € 191,0 εκατ.
  • Υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα € 15,4 εκατ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 0,5% στα € 115,9 εκατ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα € 429,4 εκατ.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών κατά 4,6% στα € 285,7 εκατ.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα € 332,3 εκατ. ποσό υψηλότερο κατά € 8,4 εκατ. σε σχέση με την 31/12/2017

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2018 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2019, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας εδώ στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Η ΕΑΕΕ για συνοδευόμενη οδήγηση & ασφάλιση 17χρονων οδηγών

Με σχετική εγκύκλιό της, η ΕΑΕΕ ενημερώνει για το σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης που θεσπίστηκε στη χώρα μας για ανήλικους, οι...

Close