Skip to content
work-life-balance

Η πανδημία δεν επηρέασε τη λειτουργία των ασφαλιστικών

Διαφορετικοί ήταν οι τρόποι με τους οποίους επηρέασε η πανδημία κάθε κλάδο ασφάλισης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2020.

[box]Οι ασφαλίσεις υγείας δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από αντίστοιχο κόστος νοσηλείας, ενώ ζημίες που έχουν να κάνουν με τη διακοπή εργασιών δεν είχαν ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά. Ο λόγος είναι το χαμηλό ποσοστό ασφαλισιμότητας αντίστοιχων κινδύνων στην Ελλάδα.

Ο κλάδος αυτοκινήτου κατέγραψε θετική επίδραση λόγω της μείωσης των ατυχημάτων, από τον περιορισμό της μετακίνησης, αλλά κατέγραψε επίσης και μη ανανέωση ασφαλίσεων και μείωση πωλήσεων. Συνολικά δεν επηρεάστηκε η κερδοφορία του. Επενδυτικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες στράφηκαν προς ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους. Συνολικά δε, ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης θεωρείται ότι έχει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια επιστροφής στην οικονομική ανάπτυξη. [/box]

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις εκτιμήσεις κερδοφορίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και τις αποτιμήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.
  • Σε εθνικό επίπεδο ωστόσο και με τα έως σήμερα δεδομένα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει αντεπεξέλθει ικανοποιητικά. Οι διαχρονικοί στόχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε επίπεδο λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης και επιχειρηματικότητας, δεν ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους, ωστόσο δεν καταγράφηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας λειτούργησε καταλυτικά στην τεχνολογική αναβάθμιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις νέες συνθήκες λειτουργίας. Η διατήρηση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιόλογη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και η αναζήτηση εναλλακτικών δικτύων διανομής όχι μόνο αποτέλεσαν διέξοδο από τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και συνέβαλαν επιτυχώς στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής αγοράς σε ικανοποιητικό επίπεδο.
  • Στον κλάδο ζωής οι εξαγορές δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, ενώ οι ασφαλίσεις υγείας δεν επιβαρύνθηκαν από αντίστοιχο κόστος νοσηλείας, δεδομένου ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αναλάβει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης που συνδέεται με την πανδημία.
  • Επενδυτικά, σημειώνεται η θετική αποτίμηση των ομολόγων, καθώς και η μετατόπιση από ελληνικούς προς ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους. Συνολικά, αν και δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση στις επενδυτικές επιλογές, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία επαναξιολόγησης των επενδυτικών τους πολιτικών, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στα νέα χρηματοπιστωτικά δεδομένα.
  • Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία προϊόντων με αποδόσεις προσαρμοσμένες στις νέες επενδυτικές επιλογές, τη δημιουργία προϊόντων που θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος κινδύνων των πελατών τους, την ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής που θα αξιοποιούν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία, την ενίσχυση της συνεργασίας με θεσμικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με προοπτική ανάπτυξης (π.χ. bankassurance), αλλά και την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας για το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία.
  • Η πρόσφατη πανδημία, μεταξύ άλλων, λειτούργησε αφυπνιστικά όσον αφορά την ανάδειξη των κλάδων της οικονομίας που έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στην εθνική ανάπτυξη. Η ιδιωτική ασφάλιση, παράλληλα με την εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου που είναι η απορρόφηση κινδύνων προς όφελος της κοινωνίας, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη συνολική προσπάθεια για την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *