Skip to content
PKData-Logo_RGB

Η PKData Software αναζητά έμπειρο στέλεχος για τη θέση του Sales Account Consultant

Η εταιρεία PKData Software ηγέτης στον τομέα της πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά, μέσω των βραβευμένων και καινοτόμων συστημάτων της, ζητά να προσλάβει έμπειρο στέλεχος για τη θέση του Sales Account Consultant.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PKData Software

Η PK Data ιδρύθηκε το 2007 και ειδικεύεται στον τομέα της Πληροφορικής. Γεννήθηκε από την ανάγκη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης να ξοδεύει λιγότερο χρόνο στα γραφεία και περισσότερο χρόνο στα ραντεβού πωλήσεων.

Για την ανάπτυξη των προϊόντων της βασίζεται στην στρατηγική συνεργασία της με το εργαστήρι πληροφορικής Infodromio Software S.A. την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της,.

Η δημιουργία των υπηρεσιών περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή της PKData Software σε επίπεδο έρευνας (R&D), σχεδιασμού, Product & Quality Management και testing των εφαρμογών.

Βασική δραστηριότητά της PKData, είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και συστημάτων πληροφορικής για επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης της ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία..

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας περιλαμβάνονται καινοτόμα προϊόντα τα οποία έχουν αφήσει το στίγμα τους, βοηθώντας σημαντικά την ανάπτυξη του κλάδου της ασφαλιστικής αγοράς.

Συνεργαζόμαστε επίσημα με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και με μέρος των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου. Πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ελληνικής αγοράς, με το 60% της παραγωγής του κλάδου αυτοκινήτου να περνάει μέσα από τα συστήματά μας. Σήμερα οι πλατφόρμες μας φιλοξενούν πάνω από 9.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες μας έχουν λάβει διακρίσεις σε διαγωνισμούς Εθνικής εμβέλειας για την καινοτομία, την παραγωγικότητα τους, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την συμβολή τους στις πωλήσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που τις χρησιμοποιούν.

Οι άνθρωποι μας έχουν βαθιά γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών των ροών ασφαλιστικών εργασιών και των δικτύων πωλήσεων και αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί στην αγορά: Η ικανότητα μας ως εταιρεία να σκεπτόμαστε σαν Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπό ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της πληροφορικής προς όφελος των διαμεσολαβητών. Οι καινοτόμες λύσεις που δημιουργούμε χαράσσουν νέα μονοπάτια και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ενώ ταυτόχρονα επιφέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική βιομηχανία

Κύρια Καθήκοντα θέσης:

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό δυνατοτήτων πώλησης & Ανάπτυξης πελατολογίου.
 • Ανάλυση αναγκών του ψηφιακού μετασχηματισμού των υποψηφίων πελατών, προκειμένου να κατανοήσουν τις διαφορετικές και ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες τους και να εφαρμόσουν τις λύσεις των προϊόντων της εταιρείας για να τις καλύψουν.
 • Δημιουργία & εκτέλεση παρουσιάσεων για την επίδειξη των χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων των λύσεων που προσφέρει η εταιρεία.
 • Διερεύνηση, σχεδιασμό & προετοιμασία τευχών τεχνικών προδιαγραφών και λύσεων προς νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες (σε συνεργασία με τον Τεχνικό Project Manager της εταιρείας)
 • Πωλήσεις προϊόντων και λύσεων της εταιρείας και παροχή συμβουλευτικής σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις επιλογές του λογισμικού εξοπλισμού τους
 • Προετοιμασία, σύνταξη προσφορών και κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων καθώς και σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Ως διαχειριστής του λογαριασμού του πελάτη θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των απαραίτητων λειτουργικών ενεργειών και εμπλεκόμενων ομάδων από τον σχεδιασμό ως την παράδοση του προϊόντος / υπηρεσίας στον πελάτη καθώς και παρακολούθηση της προόδου του έργου με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του οικονομικού προϋπολογισμού.
 • Υπεύθυνος τελικής παράδοσης και παρακολούθηση roll out του έργου του πελάτη.
 • Διαχείριση όλων των ενεργειών του κύκλου πωλήσεων Pre Sales/Sales/ After Sales το οποίο περιλαμβάνει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, την διαχείριση αιτημάτων και την επίλυση ζητημάτων.
 • Επικοινωνία των αναγκών των πελατών με προγραμματιστές, διευθυντές, όπου αυτό χρειάζεται
 • Σχεδιασμό στοχοθεσίας του ετήσιου πλάνου πωλήσεων και μηνιαία παρακολούθηση ως προς την επίτευξη του.
 • Προετοιμασία αναφορών στην διεύθυνση της εταιρείας.
 • Ενημέρωση για τις νέες τάσεις και τα νέα του ασφαλιστικού κλάδου σε επίπεδο εξέλιξης πληροφοριακών συστημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Ηλικία 27-50 ετών.
 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση σχετική με την ασφαλιστική αγορά
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διαχείριση έργων (Project management) Έργων Software θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς, των προϊόντων αλλά και του τρόπου λειτουργίας της.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Software προγραμμάτων.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Φιλόδοξος/η, με όρεξη για εκπαίδευση και εξέλιξη.

Άλλα Προσόντα που θα θεωρηθούν σχετικά:

 • Ευελιξία και ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης, και διαπραγμάτευσης.
 • Γνώσεις του χώρου των ασφαλιστικών λογισμικών και τεχνολογίας.
 • Πάθος, αφοσίωση και εστίαση
 • Τεχνικές δεξιότητες
 • Παροχή συστάσεων επιθυμητή

Ικανότητες/Γνώσεις:

 • Δεξιότητες θετικής επίλυσης προβλημάτων.
 • Εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες
 • Ενεργητική ακρόαση και Ενσυναίσθηση
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα ιεράρχησης εργασιών.
 • Συνεργασία & Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Επιχειρηματική ευαισθητοποίηση και οξυδέρκεια: Κατανόηση βασικών πτυχών της επιχείρησης, π.χ. επιχειρηματικά μοντέλα και διαφορετικές δομές
 • Εστίαση στην ικανοποίηση του ταξιδιού του πελάτη μέσα στην εταιρεία μας

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνουν ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών.

Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

Αποστολή βιογραφικών: thanos@pkdata.gr

Επικοινωνία: 210-9407200

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *