Skip to content

ΙNTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α: Υψηλή Κερδοφορία το Α’ Εξάμηνο 2023 – Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων 9μήνου

Αύξηση Κερδών, Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2023 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 13,54 εκατ. € έναντι Ζημιών 10,93 εκ. € το Α’ εξάμηνο του 2022.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 46,99 εκατ.€ (+15,32%) έναντι 40,74 εκατ.€ της της αντίστοιχης περυσινής περιόδου ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 42,31  εκατ.€ (+11,71 %) έναντι 37,87 εκατ.€.

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 283,86 εκατ.€ έναντι 269,62 εκατ.€ της 31/12/2022 (+5,28 %).

Τα Αποθέματα έφθασαν τα 141,86 εκατ.€ έναντι 135,78 εκατ.€ το 2022 (+4,48 %).

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 269,8 εκατ.€ έναντι 253,82 εκατ.€ στις 31/12/2022 (+6,29%). Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις 30/06/2023 αφορούσαν: 10% σε Ακίνητα, 55% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 22% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 5% σε Εισηγμένες Μετοχές και 8% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Ιδιαίτερα υψηλές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 201,44 % ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 707,87%.

Όλα τα παραπάνω έχουν προσδιοριστεί με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 που εφαρμόζει η εταιρία από 1/1/2023 (ομοίως έχουν αναθεωρηθεί και τα παρατιθέμενα στοιχεία της προηγούμενης Χρήσης/Περιόδου).

Επιπλέον, η Παραγωγή Ασφαλίστρων στις 30/9/2023 ανήλθε σε 69.407.288 € (αύξηση 12,78% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2022). Συγκεκριμένα, η Παραγωγή στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ανήλθε σε 35.210.294 € (αύξηση 6,12% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2022) και η Παραγωγή Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών ανήλθε σε 34.196.994 € (αύξηση 20,58% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2022).

Σημειώνεται ότι στο 9μηνο του 2023 η σχέση συμμετοχής μεταξύ των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 50,73% – 49,27% (έναντι 53,92% – 46,08% για το αντίστοιχο διάστημα του 2022), ενώ ο Στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων ξεπέρασε τα 430.000 οχήματα ανεβάζοντας το ποσοστό μεριδίου αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,15%.

Σχολιάζοντας τα Αποτελέσματα της Εταιρίας, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε:

“Το θετικό πρόσημο στα Οικονομικά Μεγέθη και η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων αντικατοπτρίζουν την ανοδική πορεία της Εταιρίας. Εκτιμώ ότι, η Παραγωγή Ασφαλίστρων της Εταιρίας το 2023 θα ξεπεράσει τα 90.000.000 € επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ικανότητα της INTERLIFE να κατακτά τους στόχους της».

Ανακοίνωση δημοσίευσης εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2023

Η Ασφαλιστική Εταιρία ΙNTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ανακοίνωσε σήμερα και δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της (www.interlife.gr) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για τη Χρήση 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023), συνταχθείσα βάσει του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 εδώ

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *