Skip to content

Μάχες ασφαλιστών με το καλό και το κακό

Πηγή ανάπτυξης, αλλά και πηγή νέων δεινών είναι η ψηφιοποίηση για τον ασφαλιστικό κλάδο. Μπορεί αυτό να ακούγεται τετριμμένο, ωστόσο, όσο η ψηφιοποίηση απλώνεται και εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις δραστηριότητες, τόσο οι κίνδυνοι αυξάνονται και καθίστανται πολυπλοκότεροι.

της Έλενας Ερμείδου

Η δημιουργία αξίας μέσω ψηφιοποίησης, αυξάνει την αξία των περιουσιακών αξιών, στις κατηγορίες αυτές συγκαταλέγονται και τα ψηφιακά δεδομένα. Ταυτοχρόνως, όσο περισσότερο εξαρτώνται από τις ψηφιακές δομές οι δραστηριότητες μας, τόσο οι κατηγορίες αυτές, των περιουσιακών στοιχείων καθίστανται περισσότερο ευάλωτες. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τα περιστατικά που συμβαίνουν από την διακοπή των επιχειρησιακών λειτουργιών ή/και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Έχοντας αυτά κατά νου, το Swiss Re Institute σε έκθεση «τα Οικονομικά της Ψηφιοποίησης στις Ασφάλειες» αναφέρει ότι τα πιθανά οφέλη από την ψηφιοποίηση για τις ασφάλειες σε ολόκληρη την αλυσίδα ανεφοδιασμού δεν έχουν εξαντληθεί

Στην έκθεση, το Swiss Re Institute εισάγει τον δείκτη Insurance Digitalisation Index, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώθηκε σε 29 χώρες δείγματος όσον αφορά την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών αγορών τους. Στον δείκτη αυτόν: η  Νότια Κορέα βρέθηκε στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τις ΗΠΑ. Και, ενώ οι προηγμένες οικονομίες με ισχυρές ψηφιακές υποδομές και υψηλά ποσοστά πρόσβασης σε υπηρεσίες του διαδικτύου έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα αυτόν, η Κίνα, η Σλοβενία και η Ινδία απέχουν με μικρές διαφορές. Η Κίνα, για παράδειγμα, ανέβηκε κατά δέκα θέσεις σε μόλις δέκα χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αναδυόμενες αγορές μπορούν να προχωρήσουν ταχύτατα στην υιοθέτηση νεότερων ψηφιακών τεχνολογιών αντί να μεταβούν στην ψηφιακή οικονομία από παλαιού τύπου συστήματα τεχνολογίας.

Ο Jerome Haegeli, Group Chief Economist στη Swiss Re, παρακολουθώντας την οικονομία τονίζει πως, “η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα μια θετική συσχέτιση μεταξύ ανθεκτικότητας και ψηφιοποίησης. Για την κοινωνία, η ψηφιοποίηση είναι μια δύναμη που δίνει πρόσβαση σε περισσότερα άτομα στην ασφάλιση και έτσι κλείνει τα κενά προστασίας. Για τον ασφαλιστικό κλάδο η ψηφιοποίηση μεταφράζεται σε καλύτερο και πιο ακριβές underwriting, στον περιορισμό των κινδύνων, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.

Νέες ομάδες κινδύνων

Η ψηφιοποίηση στην ευρύτερη οικονομία παράγει νέες ομάδες κινδύνου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τους ασφαλιστές. Για παράδειγμα, η ψηφιακή τεχνολογία έχει διευκολύνει τα επιχειρηματικά μοντέλα οικονομίας διαμοιρασμού, τα οποία μοντέλα έχουν προκαλέσει θεμελιώδεις αλλαγές στους λειτουργικούς κινδύνους και τις ευθύνες, απαιτώντας νέες λύσεις μεταφοράς κινδύνων. Η κοινή χρήση υπηρεσιών όπως είναι: η Uber και η Airbnb αντικαθιστούν όλο και περισσότερο την ιδιοκτησία. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί μια μετατόπιση του μείγματος επιχειρήσεων από προσωπικές γραμμές στις εμπορικές γραμμές με βάση τη χρήση, καθώς οι προσωπικές γραμμές συνήθως αποκλείουν την εμπορική περιουσιακών σχημάτων. Στον τομέα αυτό, των λύσεων μεταφορών κινδύνων, ο ρόλος των ασφαλιστών είναι καίριος και κομβικός.

Τι συνεπάγεται η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών

Με τη στροφή από την παραγωγή φυσικών αγαθών στην παραγωγή και παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, η παγκόσμια αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων –τα οποία περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία– των εισηγμένων εταιρειών έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια, στα 76 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021.

Σχεδόν το 80% αυτής της αξίας παραμένει ανασφάλιστη. Νομοτελειακά, οι εταιρείες θα χρειαστούν προστασία έναντι των ψηφιακών κινδύνων, για παράδειγμα της διακοπής της επιχείρησης και των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, καθώς και των αναδυόμενων κινδύνων ευθυνών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί βασικό μέλημα για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, και αυτό διαγράφεται ήδη από τη ζήτηση: Το Swiss Re Institute εκτιμά ότι τα παγκόσμια ασφάλιστρα στον κυβερνοχώρο θα φτάσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, αυξημένα κατά 60% από το 2021 και τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026.

Τα ατού για τους ασφαλιστές

Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στους ασφαλιστές να συλλέγουν και να επεξεργάζονται μεγάλα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας συνδεδεμένες συσκευές, ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση. Αυτό θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων λύσεων και την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου, την καλύτερη τιμολόγηση του κινδύνου.

Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν επίσης να αυτοματοποιήσουν τυποποιημένες εργασίες, όπως συλλογή και ανάλυση δεδομένων για το underwriting, μειώνοντας το κόστος και τελικά οδηγώντας σε χαμηλότερα ασφάλιστρα. Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστών στοχεύουν στη βελτίωση κατά 3-8 ποσοστιαίων μονάδων στους δείκτες ζημιών και στην εξοικονόμηση των δαπανών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας κατά 10-20%..

Η σημασία για τους κανταναλωτές

Για τους καταναλωτές, οι διαδικτυακές αγορές παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών, παρουσιάζουν πολλαπλά ασφαλιστικά προϊόντα και παρόχους σε ένα μόνο μέρος και επιτρέπουν στους πελάτες να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις διαδικασίες, κάνοντας την ασφάλιση πιο προσιτή. Εκτός της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ψηφιακών καναλιών, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών στην ψηφιοποίηση βελτιώνουν σημαντικά τη διαδικασία καθορισμού των απαιτήσεων.

Σύνοψη των όσων είπαμε:  

  1. Η ψηφιοποίηση δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να παρακολουθούν, να μετριάζουν και να τιμολογούν τους κινδύνους πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντας πιο προσαρμοσμένες ασφαλιστικές λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των κενών ασφαλιστικής προστασίας.
  2. Οι ασφαλιστές στοχεύουν σε βελτίωση κατά 3-8 ποσοστιαίων μονάδων στους δείκτες ζημιών και εξοικονόμηση 10-20% σε άλλους τομείς μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού.
  3. Η αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με τη διακοπή των επιχειρησιακών λειτουργιών και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, σε αυτή της εξάρτησης των δραστηριοτήτων μας από τις ψηφιακές υπηρεσίες που συνεπάγεται μεγάλη αύξηση των κινδύνων .

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *