Μήπως το Agency System έχει ανάγκη από λίφτινγκ;

7 Αυγούστου 2019

Αποτελεί προβληματισμό πολλών παραγόντων της αγοράς και ιδιαίτερα των ανθρώπων της διαμεσολάβησης η πορεία των δικτύων αποκλειστικής συνεργασίας - προβληματισμός, ο οποίος εντάσσεται κυρίως σε κάποια συγκεκριμένα φαινόμενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Από τη μια η προσήλωση κάποιων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν agency, σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητά τους να καλύπτουν εύρος ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία με το νέο κανονισμό πωλήσεών της, δίνει σχεδόν αποκλειστική έμφαση στην πώληση προγραμμάτων υγείας στο agency system.

Στοιχείο που επίσης παρατηρείται στην αγορά είναι η έλλειψη στρατηγικών εκπαίδευσης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και στήριξης όλου του μοντέλου agency, αναπτύσσοντας όχι μόνο ποιοτικούς και επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους ή Πράκτορες πια με το νέο Νόμο, αλλά αναπτύσσοντας Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων με ισχυρή προσωπικότητα, με μεθοδολογίες που να εξασφαλίζουν εύρος γνώσεων και ποιότητα, κάνοντάς τους επίκεντρο των υποκαταστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και κυρίως οι Συντονιστές να αναγκάζονται να διερευνήσουν τρόπους απεγκλωβισμού τους από αποκλειστικά δίκτυα και δημιουργίας ανεξάρτητων μονάδων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει και σε ανθρώπους, οι οποίοι υπηρέτησαν τις ασφαλιστικές εταιρείες για πάρα πολλά έτη. Εν τω μεταξύ δημιουργεί προβληματισμό και ο τρόπος που γίνεται τελικά η αποχώρηση - υπάρχει συχνά η αίσθηση ότι  δεν αντανακλά μια ανάλογη αναγνώριση της προσφοράς, τόσο σε παραγωγικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι σίγουρο, όπως άλλωστε λέει και η παγκόσμια εμπειρία, ότι όταν θες να δημιουργήσεις ισχυρά εταιρικά δίκτυα, πρέπει να μπορείς όχι μόνο να τα υποστηρίζεις με αντίστοιχο εύρος προϊόντων και ισχυρών εκπαιδευτικών μηχανισμών, αλλά ταυτόχρονα να δίνεις ξεκάθαρα την αίσθηση ότι δημιουργείς σχέσεις ζωής στηριζόμενος σε μια εταιρική κουλτούρα, που δείχνει τον απόλυτο σεβασμό στη δουλειά και τη συνεισφορά τους.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Μία απάντηση στο Μήπως το Agency System έχει ανάγκη από λίφτινγκ;

 1. Αγαπητοί UW Editors
  Η άποψη μου (δυνάμει της οποίας ενεργώ κατά την μελέτη και σχεδιασμό ενός σεμιναρίου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών) είναι ότι ο μετασχηματισμός των πεποιθήσεων θεωρείται από μόνος του εμπόδιο στην εκπαίδευση επαγγελματιών και δη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθότι έχουν μάθει να σκέπτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά κατα τη πάροδο των επαγγελματικών ετών . Αυτές οι πεποιθήσεις τους είναι που τους εμποδίζουν να μπουν σε μια διαδικασία κριτικής προσέγγισης η οποία μπορεί να τους οδηγήσει ασφαλώς στην απαιτούμενη αναθεώρηση απόψεων και αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών.
  Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σήμερα βάλλεται σε όλα τα μέτωπα και επίπεδα από:
  > – Παλαιές οφειλές και διακανονισμούς
  > – Bank assurance
  > – Πωλήσεις μέσω internet & διαφόρων πλατφορμών
  > – Φορολογία
  > – Κρίση
  > – Ανεργία
  > – Νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
  > – Ιδιαίτερες νομικές ευθύνες, περιορισμούς και κανονιστικές πράξεις
  > – Επερχόμενες εξελίξεις της οδηγίας Solvency II που εκφράστηκαν πρόσφατα με την IDD
  > – «Μαύροι» Κωδικοί
  > – Νομικές Ευθύνες αφού κατα το πλείστον, οι νέες ασφαλίσεις ασφαλίζονται με «προυφιστάμενη ζημία» η οποία συνήθως τυγχάνει πραγματικά άγνωστη στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

  Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει:
  > -Έλλειψη αυτοπεποίθησης για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον
  > -Αρνητικά συναισθήματα λόγω εμπειρίας από παλαιότερες εκπαιδεύσεις
  > -Δυσκολίες στην καθημερινή επιβίωση
  > -Φόβος θυματοποίησης από γνωστοποιήσεις των οφειλών του ή της καθαρής οικονομικής θέσης του.
  > -Αδυναμία κατανόησης του Εκπαιδευτικού Πλαισίου και της σύζευξής του με τις νομικές Ευθύνες του
  > -Αμφιθυμία και Σύγχυση σχετικά με το αν προηγείται η ανάπτυξη εργασίας από την εκπαίδευση ή το αντίθετο
  > -Εσωτερική σύγκρουση για εκείνα που ίσχυαν στην Προ-Κρίσης & IDD και Μετά Κρίσης -IDD Εποχή
  > -Αρνητική ενίσχυση και υποστήριξη από το ίδιο του το Επιχειρηματικό Περιβάλλον

  > Στο Πλαίσιο Αυτό η εκπαίδευση είναι η μόνη αξιόλογη λύση για επαρκή αποτελέσματα ωστόσο θα πρέπει να διενεργείται:
  1)Από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ωστόσο πιστοποιημένους εκπαιδευτές τουλάχιστον από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  2)Από μάχιμους εκπαιδευτές που αντιλαμβάνονται την έννοια της εν-συναίσθησης και της αλληλεγγύης.
  3)Από εκπαιδευτές που γνωρίζουν πώς να μελετήσουν και να σχεδιάσουν ένα ασφαλιστικό σεμινάριο δυνάμει των παραπάνω αναφορών αλλά και των κάτωθι παρεμβάσεων ήτοι:
  3.1-μελέτη του στόχου του προγράμματος με δυνατότητα παρέμβασης ανάλογα την εκπαιδευτική ομάδα.
  3.2-ανάπτυξη και συμφωνία του «Μαθησιακού Συμβολαίου».
  3.3-επιλογή καταλλήλων τεχνικών εκπαίδευσης δυνάμει του στόχου και της ομάδας.
  3.4-επιλογή καταλλήλων μέσων εκπαίδευσης δυνάμει του στόχου και της ομάδας.
  3.5-γνώση στην διαχείριση ομάδων και δη εκπαιδευτικών ομάδων (πολύ-επίπεδες και πολυσχιδείς περιπτώσεις).
  Τελικά ο στόχος ενός «Εκπαιδευτικού Σχήματος» είναι η Μετασχηματιστική Γνώση και η Εμπέδωση Της όχι το Κόστος του και η Οικονομία.
  Με Πνεύμα Ειρήνης…
  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς Ν ι κ ο λ ά κ ο ς
  Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων Αντασφαλίσεων – Διαχειριστής Κινδύνων Ασφαλίσεων (E.E.A.-Υπ. Αν.)
  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση (Τ.τ.Ε. 400020195)
  Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Δ.Ε.-Τ.Ε (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)
  Ελεγκτής Δόμησης (Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3517)
  Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)
  Ενεργειακός Ελεγκτής Α΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)
  Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)-(A.VA.G.)
  Δικαστικός Πραγματογνώμων Δομικών Έργων -Τροχαίων – Πυρασφάλειας (Δικαστήρια Αθηνών-Πειραιά)
  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Υπ.Παιδείας Θρησκ.Πολιτ.Αθλητ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Γράψτε απάντηση στο Χρύσανθος Νικολάκος Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Ζωή & Υγεία: Αυξήθηκαν οι ακυρώσεις, μειώθηκε ο τζίρος

Σημάδια «κόπωσης» και μεγάλες αποκλίσεις από τις τάσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς δείχνει η Ελλάδα Διαψεύσθηκαν οι προβλέψεις για αύξηση της παραγωγής...

Close