Skip to content

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Να διεκδικήσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, συμφωνούν φορείς και ειδικοί, όμως “τα λεφτά” της Ευρώπης, πάνε στις μεγάλες.

Τις αυξημένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση , στην προσπάθεια για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στην ‘πράσινη’ και βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξειδίκευση έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων εστιάστηκαν τα θέματα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για ένα 2ημερο στο Ωδείο Αθηνών.

του Νίκου Σακελλαρίου

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου , υπήρχε η παρουσία του διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα (κεντρική φωτό) αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μεγάλου που αφ’ ενός έδωσαν την τραπεζική άποψη για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα προβλήματά τους και τις ευκαιρίες που έχουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. O κ. Μεγάλου εστίασε ιδιαίτερα στα προγράμματα και τις δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο Συνέδριο έκανε χαιρετισμό και ο νέος αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του έναν απ’ αυτούς (μικρομεσαίους) ως επιχειρηματία και κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία στο Συνέδριο ευρωπαίων εκπροσώπων θεσμικών φορέων για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι Petri Salminen (Πρόεδρος SME United) Andreas Briegel (Διευθυντής Πολιτικής Βιώσιμης ανάπτυξης SME United).

Όλοι οι ομιλητές ανέφεραν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ‘ραχοκοκκαλιά’ όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας αλλά και των ευρωπαϊκών οικονομιών και γι’ αυτό πρέπει να διεκδικήσουν μεγάλες χρηματοδοτικές επιχορηγήσεις προκειμένου να αντέχουν την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο πληθωρισμός, η μείωση της κατανάλωσης και οι τάσεις εξαγορών που έχουν δημιουργηθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην συμμετοχή των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία τονίζοντας:

“Οι ΜμΕ αποτελούν την κύρια βάση της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα το 2022 οι ΜμΕ ήταν 731.829 και αποτελούσαν το 99,9% των επιχειρήσεων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, απασχολούσαν το 83,5% των εργαζομένων ή 2,2 εκατομμύρια άτομα και παρήγαγαν το 57% της προστιθέμενης αξίας ή 34,8 δισεκ. Ευρώ.

Λόγω της αυξημένης βαρύτητάς τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό έχουν κομβική σημασία για τη διττή μετάβαση της Ελλάδας σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία”.

Ωστόσο οι ΜμΕ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Κυμαίνονται από ελεύθερα επαγγέλματα και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών μέχρι μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις, και από παραδοσιακές βιοτεχνίες μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Κυρίαρχος τομέας δραστηριότητας των ΜμΕ, στη Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ έπονται οι επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες, η παροχή καταλύματος, οι κατασκευές και η μεταφορά και αποθήκευση.

Tο μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων (με κάτω από 10 άτομα) στην απασχόληση είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 94,5% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, απασχολούν το 55,8% των εργαζομένων και παράγουν το 30,6% της προστιθέμενης αξίας

H κ. Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου υφυπουργός Ανάπτυξης, εστίασε κυρίως στις προσπάθειες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τα κρατικά κονδύλια αλλά κυρίως μέσω της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και των ευκαιριών που δίνουν τα ΕΣΠΑ. Η κα Μάνη-Παπαδημητρίου αναφέρθηκε ότι θα υπάρξουν 2 ΕΣΠΑ ύψους 250 εκατ. ευρώ που θα αφορούν την ψηφιακή – πράσινη ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεροβασίλη, είπε ότι και αυτή ήταν μία εκπρόσωπος του κλάδου (μικρομεσαίων) στην επαγγελματική της ζωή πριν μπει στην πολιτική. Εξέφρασε την δυσφορία του κόμματός γιατί οι μικρομεσαίες είναι αποκλεισμένες από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίες πάνε σε λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Προσπάθειες διεύρυνσης της χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι κ.κ. Γ. Ζαββός (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), η Βασιλική Αυγουστίδου (Κρατικές Ενισχύσεις, Χρηματοπιστωστικά Ιδρύματα DG Com) , Tιμόθεος Ρέκκας , Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας @ΜμΕ Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και η κα Ζωή Πασχαλίδη (EBRDA) ανέδειξαν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο άξονα ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κλάδος έχει την ευελιξία για να ενσωματώσει τεχνολογικές καινοτομίες και να πετύχει και αυξημένη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα μέσω της ‘έξυπνης επιχειρηματικότητας’.

Πράσινη μετάβαση μικρών επιχειρήσεων

H ‘πράσινη’ μετάβαση και τα ενεργειακά ζητήματα απασχόλησαν ξεχωριστό πάνελ του Συνεδρίου. Οι ομιλητές έδωσαν έμφαση στις προσπάθειες για μεγαλύτερη ‘πράσινη ανάπτυξη’ που κάνουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στη δυνατότητα που δίνει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πράσινες επιχειρήσεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο ρόλος επίσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας θεωρείται καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο άλλος δρόμος της ανάπτυξης. Διάλογος των θεσμικών φορέων των μικρών επιχειρήσεων για τις προοπτικές του αύριο

Στο τελευταίο πάνελ , στο οποίο συμμετείχαν οι κκ Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ), Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ), Καρανίκας (ΕΣΕΕ) και Ραβάνης (ΒΕΑ) τονίστηκε ότι απαιτείται άμεση συνεργασία του κράτους με τις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος (μικρομεσαίων) και ταυτόχρονα να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική οικονομία.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *