Skip to content

Έθνική Ασφαλιστική: «Η αλλαγή προϋποθέτει εσωτερική μεταστροφή»

Νέα Άνθρωποκεντρική Διοικητική Δομή ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική 

Οικονομίες κλίμακος, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανανέωση επενδύσεων μεταξύ άλλων οι στόχοι των νέων διευθύνσεων με κοινό παρονομαστή μια απόλυτα πελατοκεντρική προσέγγιση με άμεση, “tailor made”εξυπηρέτηση

του Νίκου Σακελλαρίου

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν μόλις χθες στο οργανόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν ως αφετηρία τις διαφοροποιημένες, ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες  των ασφαλισμένων της. Στόχος της Διοίκησης είναι να μετασχηματίσει την Εθνική Ασφαλιστική σε μία απολύτως πελατοκεντρική εταιρεία. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει:

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, το ίδιο γρήγορα αλλάζουν και οι ανάγκες των ανθρώπων, ανάγκες τις οποίες οφείλουν να καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Καθορίζοντας ως κεντρικό της στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των αυξανόμενων και ποικίλων αναγκών των πελατών της, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η πραγματική αλλαγή προϋποθέτει εσωτερική μεταστροφή. Με τη νέα της διοικητική διάρθρωση, καταργεί τα παραδοσιακά σιλό των Κλάδων και περνάει σε μια απολύτως ανθρωποκεντρική δομή που τοποθετεί στο επίκεντρο της λειτουργίας της τον πελάτη, φιλοδοξώντας να στηρίζει απρόσκοπτα τους στόχους κάθε ατόμου και κάθε οργανισμού προς το μέλλον που ο καθένας οραματίζεται”.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι ότι πλέον συγκεντρώνεται η παραγωγική διαδικασία και συνεργασία και των ιδιωτών και του corporate (εταιρικών) κάτω από την ίδια Γενική Διεύθυνση. Την  Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Προϊόντων Ιδιωτών (CRIO), την οποία θα διευθύνει ο Ηρακλής Δασκαλόπουλος. Η Γενική Διεύθυνση θα συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρηματικών Πελατών (CCIO), με επικεφαλής τον Τάσο Αναστασίου. Στη Γενική Διεύθυνση θα ενταχθεί και η ανάλυση δεδομένων (DATA) της Εθνικής Ασφαλιστικής , η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η συνεργασία των δύο διευθύνσεων αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακος και αύξηση των crosssales πωλήσεων αλλά και των εργασιών του Bancassurance με την ΕΤΕ.  

Η Γενική Οικονομική Διεύθυνση (CFO),  υπό τον Σταύρο Καραγρηγορίου ουσιαστικά θα ελέγχει και θα κατευθύνει τις ροές κεφαλαίων της εταιρείας αλλά θα είναι υπεύθυνη και για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους δείκτες φερεγγυότητας της Εθνικής Ασφαλιστική.

Η  Συντονιστική Διεύθυνση Διαχείρισης Επενδύσεων, Ακίνητης Περιουσίας & Legacy Χαρτοφυλακίου θα παρακολουθηθεί από τον Αχιλλέα Σωφρονίου με βασικούς στόχους την αξιοποίηση του μεγάλου χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου , την δημιουργία νέων επενδυτικών προϊόντων σε συνεργασία με την NBG Asset Management και την ΕΤΕ αλλά και ξένους θεσμικούς διαχειριστές.

Η  Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών (COO) υπό τον Αχιλλέα Σδράκα θα έχει μεταξύ άλλων και τις ευθύνες για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Robert Gauci, δήλωσε για τη νέα διοικητική δομή της εταιρείας: 

«Σήμερα, περνάμε στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς μετά από ένα πρώτο έτος, κατά το οποίο αξιολογήθηκαν όλες οι διαδικασίες και υπηρεσίες της εταιρείας, πλέον δημιουργούμε μια νέα διοικητική ομάδα, με μια σύγχρονη δομή, που ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς. Οι επαγγελματίες που θα στελεχώσουν τη νέα διοικητική ομάδα της εταιρείας, προέρχονται από την οικογένεια της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχουν γνώση και εμπειρία από την ελληνική ασφαλιστική αγορά και είμαι βέβαιος, ότι θα εργαστούν από κοινού, με συνεργατικό πνεύμα και ομαδικότητα, για να δώσουν ζωή στο όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, της πρώτης ασφαλιστικής, που φιλοδοξεί να γίνει το πρότυπο για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα».

Αναλυτικότερα, η νέα διοικητική δομή της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Robert Gauci, αποτελείται από τις εξής διευθύνσεις, οι επικεφαλής των οποίων είναι και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

1. Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Προϊόντων Ιδιωτών (CRIO), Ηρακλής Δασκαλόπουλος. 

Ο κ. Δασκαλόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο και εντάχθηκε στην Εθνική Ασφαλιστική στη θέση του Γενικού Διευθυντή το 2012. Η γενική διεύθυνση, στη νέα μορφή market segment, θα αποτελεί την «παραγωγική μονάδα» προϊόντων ιδιωτών/retail. 

2. Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρηματικών Πελατών (CCIO), Τάσος Αναστασίου. 

Ο κ. Αναστασίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέσεις ανώτερου στελέχους εταιρειών του ασφαλιστικού κλάδου με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση δεδομένων. Εντάχθηκε στην Εθνική Ασφαλιστική το 2022. Αντίστοιχα, η γενική διεύθυνση αυτή θα επικεντρωθεί στις ανάγκες των corporate πελατών της εταιρείας. 

3. Γενική Οικονομική Διεύθυνση (CFO), Σταύρος Καραγρηγορίου. 

Ο κ. Καραγρηγορίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016, αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO. 

4. Συντονιστική Διεύθυνση Διαχείρισης Επενδύσεων, Ακίνητης Περιουσίας & Legacy Χαρτοφυλακίου, Αχιλλέας Σωφρονίου. 

Ο κ. Σωφρονίου διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες στο εξωτερικό και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2022. 

5. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO), Ντάλια Τόμπρου. 

Η κ. Τόμπρου διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016, ενώ ανέλαβε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού το 2022. 

6. Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών (COO), Αχιλλέας Σδράκας. 

Ο κ. Σδράκας εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής τον Νοέμβριο του 2023 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο ως Chief Operation Officer στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη νέα διοικητική δομή της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο ρόλος του COO είναι κομβικός, καθώς έχει ως στόχο την απλοποίηση, την εναρμόνιση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να βελτιωθεί αντίστοιχα και η εμπειρία του κάθε πελάτη κατά την επαφή του με την εταιρεία. 

7. Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Marketing. 

Ο νέος Γενικός Διευθυντής θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο κ. Αντώνης Χρηστίδης αποχώρησε για προσωπικούς λόγους από την εταιρεία. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *