Ξεκινά αύριο η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της Interlife σε Αθήνα-Κύπρο

25 Ιανουαρίου 2021

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"  ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης η 26/01/ 2021. Aνάδοχος της έκδοσης είναι η ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΠΕΥ.  Πρόκειται για την  πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το 2000 και ουσιαστικά δημιουργεί μία νέα κατάσταση εταιρικής ανάδειξης.

Του Νίκου Σακελλαρίου

Η INTERLIFE θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλαδή 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ. Μετά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια καθώς είναι ήδη εισηγμένη στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2012.

Η αυξημένη κερδοφορία της Εταιρείας και η κατ΄ επέκταση δυνατότητά της να χρηματοδοτεί από τα Ίδια Κεφάλαια την ανάπτυξή της, κατέστησε μη αναγκαία την άντληση κεφαλαίων.

 Ανοδική πορεία μεγεθών της εταιρείας

 Οι εξελίξεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας της χρήσης 2019 έχουν ως εξής:

  • Ίδια κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60% στα € 94,1 εκατ. το 2019 σε σχέση με το 2018, σαν αποτέλεσμα της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

  •  Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,04% στα € 206,7 εκατ. το 2019 σε σχέση με το 2018. Η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται στην αύξηση (από αποτίμηση) της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς και την επίδραση των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων.

  •  Ασφαλιστικές προβλέψεις

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 12,22% στα € 121,9 εκατ. το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών αυξήθηκαν κατά 11,26% και τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν αύξηση κατά 16,08%.

- Συνολικά Έσοδα

Το 2019, τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 48,67% στα  81,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 λόγω εμφάνισης σημαντικών κερδών από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Διπλή εγγραφή (dual listing) της Interlife στα χρηματιστήρια Ελλάδας και Κύπρου

 Οι Μετοχές της Εταιρείας, θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής την Μετοχής θα είναι ελεύθερα. Η τιμή εισαγωγής θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑΚ.

Οι Μετοχές της Εκδότριας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, θα διακανονίζονται από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) με την  προϋπόθεση της μεταφοράς και καταχώρησης των μετοχών αυτών σε Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΚΑΤ. Αντίστοιχα, οι Μετοχές της Εταιρείας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ θα διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν τις μετοχές τους από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου, στην ΕΛΚΑΤ.

Η εταιρία έχει αιτηθεί στο ΧΑΚ να υπάρξει παύση διαπραγμάτευσης από 21.01.2021 και επανέναρξη ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ στις 26.01.2021.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταφέρει μετοχές από το ένα αποθετήριο στο άλλο χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον Χειριστή Παράδοσης και να τον ενημερώσει για τη βούλησή του να μεταφέρει τις μετοχές γνωστοποιώντας του παράλληλα και το Χειριστή/Λογαριασμό στον οποίο θα παραληφθούν οι μετοχές. Οι μεταφορές που αιτούνται, διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
ΠΣΣΑΣ: Διαδικτυακή η ετήσια γενική συνέλευση

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, πραγματοποίησε διαδικτυακά την 19/1/2021 την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, με την ευγενή παραχώρηση...

Close