Οι προτεραιότητες της ΕΑΕΕ στην ασφάλιση αυτοκινήτου

4 Σεπτεμβρίου 2023

Αναγκαίες οι e-συνέργειες με το δημόσιο για τις ασφαλίσεις οχημάτων

*Του Δημήτρη Ζορμπά, Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, που δημοσιεύθηκε στο Broker's Time

Zούμε αναμφίβολα σε μία περίοδο πολλών προκλήσεων και ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων, αλλά και των μεταφορών προσώπων και αγαθών γενικότερα.

Οι αλλαγές στην κινητικότητα των φυσικών προσώπων, η χρήση τεχνολογιών συνδεδεμένων με το αυτοκίνητο, η συνεχόμενη αύξηση του επιπέδου αυτοματοποίησης των οχημάτων, οι απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή για διαδικασίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στην ταχύτητα, στην αυτοματοποίηση και στις συνθήκες της νέας εποχής είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια και θεωρώ ότι θα σηματοδοτήσουν ριζικές αλλαγές και σημαντικές εξελίξεις και στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές και έχει θέσει ως στρατηγική της προτεραιότητα την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του επιπέδου ψηφιακής λειτουργίας του κλάδου ασφάλισης οχημάτων με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κλάδου προς τους καταναλωτές, αλλά και την καλύτερη και ταχύτερη κατά το δυνατόν ανταπόκρισή του στις νέες συνθήκες.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΑΕΕ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εποικοδομητικής συνεργασίας με τη νέα Κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο ψηφιακής συνεργασίας της ασφαλιστικής αγοράς με τη δημόσια διοίκηση της χώρας και με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων σήμερα ψηφιακών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών της ασφαλιστικής αγοράς και ιδίως για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να γίνουν κατανοητά από την Πολιτεία και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς για ηλεκτρονική πρόσβαση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στα ακόλουθα ψηφιακά αρχεία:

  • Στο αρχείο αδειών κυκλοφορίας & τεχνικών χαρακτηριστικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο (η οποία σημειωτέων ισχύει σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε εξαιρετικά χρήσιμα και αναγκαία για την ασφάλιση στοιχεία οχημάτων, όπως είναι η ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ο αριθμός κυκλοφορίας, ο αριθμός πλαισίου, η ιδιοκτησία, καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οχημάτων, όπως μάρκα, μοντέλο, κυβικά, ιπποδύναμη, έτος κατασκευής, είδος καυσίμου, κ.ά.
  • Στην ψηφιακή υπηρεσία “myAuto” του άρθρου 31 του ν. 4821 / 2021, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία περιέχει επίσης σημαντικές για την εκτίμηση του κινδύνου και τη σύναψη της ασφάλισης οχήματος πληροφορίες, όπως είναι η θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, η ύπαρξη τεχνικού ελέγχου του οχήματος (ΚΤΕΟ), η ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κ.ά.
  • Στο ψηφιακό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την ψηφιακή άδεια οδήγησης οχήματος του άρθρου 80 (ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων) του ν. 4954 / 2022, η χρησιμότητα των οποίων για τον κλάδο θα έλεγα ότι είναι αυτονόητη.

Πέραν των ανωτέρω, αναμένουμε να συνεχιστούν οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος, πρωτοβουλία που θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του φιλικού διακανονισμού ζημιών στη χώρα μας.

Τέλος, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει οριστική επίλυση στο πρόβλημα της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα μας.

Η μόνη αποτελεσματική λύση για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο συστηματικός ηλεκτρονικός έλεγχος, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Στην Ελλάδα να θυμίσουμε ότι παρά την υιοθέτησή της με Νόμο, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφάλιστων οχημάτων έχει εφαρμοστεί από την Πολιτεία μόνον δύο φορές και αυτές ημιτελώς.

Η ΕΑΕΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης ορισμένων πτυχών της ισχύουσας σήμερα διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου, υπέβαλε προς την προηγούμενη Κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στην πράξη.

Θέλουμε να πιστεύομε ότι η νέα Κυβέρνηση θα λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος και τη διασφάλιση της προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Εκτός των άλλων, είναι και ζήτημα πολιτισμού για μια κοινωνία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι στην ΕΑΕΕ πιστεύουμε στην αγορά μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Προσφέρουμε πολλά, και μπορούμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα. Η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να μας συνδράμει σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα είναι προς όφελος όλων και ιδίως των καταναλωτών.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Μία απάντηση στο Οι προτεραιότητες της ΕΑΕΕ στην ασφάλιση αυτοκινήτου

  1. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ λέει:

    Πολύ σωστές οι επισημάνσεις του Προέδρου της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ. Διαβάζω και είναι απογοητευτικό, πως μόνο δύο φορές έχει γίνει χρήση του ηλεκτρονικού ελέγχου ασφάλισης ασφάλισης αυτοκινήτων από την αρμόδια αρχή ενώ αυτός ο ΄έλεγχος άρχισε πριν από 7 περίπου χρόνια..
    Ελπίζω να συνεχίσουν οι πρωτοβουλίες της ΕΑΕΕ και σε άλλα μοντέρνα πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Ζει 70 χρόνια μέσα σε «σιδερένιο πνεύμονα»/ Καλύτερη έκβαση έχουν τα χειρουργεία από γυναίκες! / Κερδίζει έδαφος η καριέρα «χωρίς σύνορα»

Πολ Αλεξάντερ: Χτυπήθηκε στα έξι του από πολιομυελίτιδα και ζει 70 χρόνια μέσα σε «σιδερένιο πνεύμονα» Ο Πολ Αλεξάντερ ήταν μόλις...

Close