Πραγματογνωμοσύνη: οι δυσκολίες και οι προκλήσεις στην καρδιά της αγοράς

15 Αυγούστου 2018

Αντίσταση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης εμφανίζουν οι ανεξάρτητες εταιρείες πραγματογνωμοσύνης. Μολονότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν εσωτερικά τις περισσότερες επιθεωρήσεις κινδύνου, οι επιχειρηματίες που επιδιώκουν επανεκτίμηση των προς ασφάλιση αξιών - παγίων, δίνουν "ανάσα" στον κλάδο.

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός
kosmas@underwriter.gr

Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις συνθέτουν το πελατολόγιο των ασφαλιστικών εταιρειών και άρα των εταιρειών πραγματονωμοσύνης (τεχνικές εταιρείες), όπως επισημαίνει στο Underwriter ο πραγματογνώμονας μηχανικός Σίμος Μασέλης, συνιδρυτής της Τεχνογκρούπ (κεντρική φωτό), σκιαγραφώντας τις ιδιαιτερότητες και τάσεις του επαγγέλματος, στις δύσκολες ελληνικές συνθήκες.

Η όλη διαδικασία της εκτίμησης -διακανονισμού ζημιών εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στην ασφάλιση περιουσίας έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού, θεομηνίας, διαρροής σωληνώσεων, κλοπής, βραχυκυκλώματος, κλπ.

Με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στο αντικείμενο και διεκπεραίωση περί των 30.000 υποθέσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο συνιδρυτής της Τεχνογκρούπ ΕΠΕ κάνει λόγο για βελτίωση τα τελευταία χρόνια στους Ειδικούς Όρους των ασφαλιστήριων συμβολαίων ώστε να υπάρχει αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης, με λιγότερες εξαιρέσεις και με μεγαλύτερη σαφήνεια στην κάλυψη κινδύνου.

Στην πρώτη φάση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, η ανάθεση γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για όλες τις υλικές ζημίες, για απώλεια κερδών ή για σωματικές βλάβες, για τις οποίες έχει γίνει σχετική αναγγελία από τον ασφαλισμένο ή την ασφαλισμένη επιχείρηση.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης οφείλει να είναι τεκμηριωμένη, αναλυτική και αντικειμενική, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ώστε να γίνει εύκολα αποδεκτή από την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ένα δίκαιο διακανονισμό της ζημίας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι δεν αποδέχονται εύκολα το οικονομικό αποτέλεσμα και επανέρχονται με επιστολή αιτιάσεων, επιδιώκοντας να πετύχουν βελτιωμένο διακανονισμό της ζημίας τους, όπως εξηγεί ο κ. Μασέλης. Τότε απευθύνονται σε ανεξάρτητους πραγματογνώμονες.

"Στην δική μας περίπτωση, ο πραγματογνώμονας της εταιρείας μας ανάλογα με την ειδικότητά του θα πραγματοποιήσει άμεσα την αυτοψία για να διερευνήσει και να τεκμηριώσει, μια σειρά παραγόντων όπως τα αίτια της ζημίας και τις συνθήκες που την προκάλεσαν, τη χρονική διάρκεια αποκατάστασης της ζημίας και θα εκτιμήσει αμερόληπτα την απώλεια κερδών, σύμφωνα πάντα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου".

Ωστόσο, εφόσον απαιτείται γίνεται ενίσχυση της πραγματογνωμοσύνης από αναγνωρισμένα τεχνικά ινστιτούτα και εργαστήρια (εργαστήρια αντοχής υλικών, εργαστήρια ηλεκτρονικών, χημείας, ελέγχου ποιότητας τροφίμων, κλπ), καθώς και συνεργασία με πραγματογνώμονες μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.

Η θέση της ασφαλιστικής
Από πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών γίνεται επίσης ανάθεση επιθεώρησης (προασφαλιστικού ελέγχου) ή επανεπιθεώρησης κινδύνων. Ο πραγματογνώμονας μηχανικός μιας εταιρείας πραγματοποιεί αυτοψία και στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση επιθεώρησης κινδύνων, όπου γίνεται περιγραφή, ανάλυση του προς ασφάλιση κινδύνου και εκτίμηση των PML / EML. Σύμφωνα με τον κ. Μασέλη, "διατυπώνονται "Συστάσεις" και "Προτάσεις" βελτίωσης του κινδύνου ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να συμβεί μεγάλη ζημία, καθώς επίσης δίνεται το προσυπολογιζόμενο κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους".

Οι δυσκολίες της πραγματογνωμοσύνης
Κάθε πραγματογνωμοσύνη είναι μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη υπόθεση, που εμπεριέχει μικρή ή μεγαλύτερη δυσκολία για την επιτυχή διεκπεραίωση της και για την αποδοχή της από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, που είναι η ασφαλιστική και ο ασφαλισμένος.
Στο σύνολο των υποθέσεων που διαχειρίζεται η Τεχνογκρούπ ΕΠΕ οι διαχειριστές της, Κυριάκος Γρηγοριάδης και Σίμος Μασέλης, επιχειρούν σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους των ασφαλιστικών εταιρειών να επιλύσουν έγκαιρα τα καίρια ζητήματα. Στις περιπτώσεις που η προσφυγή στις δικαστικές αίθουσες είναι μονόδρομος, συντάσσονται οι απαιτούμενες εκθέσεις με παραστάσεις στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Η πραγματογνωμοσύνη είναι μία σύνθετη υπόθεση, που απαιτεί τεχνογνωσία, εμπειρία και ασφαλιστικές γνώσεις, ώστε να γίνει σαφής τεκμηρίωση της αιτίας της ζημίας και αντικειμενική εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης της.

Η εμπειρία της Τεχνογκρούπ
"Κάθε εργασία αντιμετωπίζεται από τους πραγματογνώμονες και το προσωπικό της εταιρείας μας με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, διακριτικότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα", όπως τονίζει ο κ. Μασέλης, επισημαίνοντας πως "Οι δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο πραγματογνώμονας στη διεκπεραίωση μίας ζημίας είναι ποικίλες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οργάνωση και την εμπειρία του Γραφείου πραγματογνωμόνων. Η Τεχνογκρούπ ΕΠΕ έχοντας ως πλεονέκτημα την πολυετή εμπειρία των στελεχών της και την οργανωτική της δομή, με πολυπληθές αρχείο πραγματογνωμοσυνών από μικρές έως πολύ μεγάλες, έχει τη δυνατότητα επίλυσης των όποιων δυσκολιών παρουσιαστούν και την αποτελεσματική διεκπεραίωση κάθε περίπτωσης".

Ενδεικτικά, ο κ. Μασέλης αναφέρει δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ώστε να γίνει αντιληπτή η "δυσκολία" που εμφανίζεται σε αντίστοιχες πραγματογνωμοσύνες είτε κατά τη διερεύνηση των συνθηκών, είτε για την κατανόηση της εκτίμησης εκ μέρους του ασφαλισμένου και των τεχνικών συμβούλων του. Συγκεκριμένα:
1) Ζημιά πυρκαγιάς: Κατά την αυτοψία σε ζημία πυρκαγιάς θα πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής τεχνικός έλεγχος για να προσδιοριστούν οι παράγοντες / αιτία της ζημίας. Θα εντοπιστεί η εστία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, θα προσδιοριστεί η αιτία της πρόκλησης της, θα εξεταστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων πυραντίστασης των υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα πιστοποιητικών των σχετικών μελετών, θα ελεγχθεί η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, κ.α.

Σε περιπτώσεις που έχουμε ολική καταστροφή (π.χ. κατάρρευση ενός βιομηχανικού κτιρίου) και είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των παραγόντων και της τεκμηρίωσης της αιτίας της ζημίας θα πρέπει να γίνει συλλογή και άλλων συμπληρωματικών στοιχείων (από cctv, σύστημα συναγερμού, μαρτυρίες δικογραφίας, διερεύνηση οικονομικών στοιχείων, κλπ) ώστε να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα.
2) Εκτεταμένες ζημιές: Σε πραγματογνωμοσύνες που αφορούν εκτεταμένες ζημιές κτιρίων από σεισμό ή φωτιά, η απαίτηση του ασφαλισμένου για την αποκατάσταση της ζημίας, συνήθως συμπεριλαμβάνει και την ενίσχυση της κατασκευής, βελτιώνοντας ουσιαστικά το υπάρχον ασφαλισμένο κτίριο. Στη περίπτωση αυτή γίνεται από τον πραγματογνώμονα αναλυτική κοστολόγηση της δαπάνης επισκευής του ακινήτου και ιδιαίτερη κοστολόγηση για την ενίσχυσή του, που κατά κανόνα δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

2 απαντήσεις στο Πραγματογνωμοσύνη: οι δυσκολίες και οι προκλήσεις στην καρδιά της αγοράς

  1. Πολύ καλή και εύστοχη η αναφορά στο ρόλο των Πραγματογνωμόνων, ο οποίος είναι αντικειμενικά απαραίτητος και χρήσιμος.
    Προσεγγίζοντας το θέμα από την πλευρά της Ευθύνης ας μου επιτραπεί η επισήμανση πως απαραίτητη είναι η ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης Πραγματογνωμόνων για τις συνέπειες από ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις τους. Είμαι βέβαιος πως και οι ίδιοι θα συμφωνούσαν, όπως και στην άποψη πως κάτι τέτοιο, χωρίς να επιβαρύνει ιδιαίτερα το κόστος των υπηρεσιών τους, συμβάλει στην ευρύτερη αναβάθμιση της αξιοπιστίας της αγοράς.

  2. Ο/Η αγγελική λέει:

    Οι εντεταλμένοι από τις ασφαλιστικές εταιρείες πραγματογνωμόνες συντάσουν συνήθως μια αναφορά που είναι εις βάρος του ασφαλισμένου και υπέρ της ασφαλιστικής έτσι ώστε να μην υπάρξει απαίτηση αποζημίωσης από τον ασφαλισμένο. Αυτό συμβαίνει βέβαια ΜΟΝΟ στην Ελλάδα που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
    Λυπάμαι αλλά για να είναι ένας πραγματογνώμονάς καλός και αντικειμενικός θα πρέπει να έχει γνώσεις από το αντικείμενο που καλείται να εξετάσει και να μπορεί να δεί την ατία της ζημιάς επίσης να είναι άνθρωπος και να καταλαβαίνει και την κατάσταση του ανθρώπου που έχει πληγεί από μια καταστροφή, πράγμα σπάνιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
H δυσκολία του να σηκώνεσαι όταν πέφτεις

Εκτός από την επιβράβευση των καλύτερων, εκτός από την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και της στοχοθέτησης για αυτήν που...

Close