Είδηση: Προμήθεια για τρία χρόνια μετά από αναγκαστική λύση συνεργασίας

7 Αυγούστου 2019

Αυτό περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Κατά τα λοιπά: Οι διαμεσολαβητές θα είναι πλέον είτε πράκτορες, είτε μεσίτες - απαγορεύεται να κρατούν και τις δύο ιδιότητες και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ τους. Οι διατάξεις του νέου νόμου ισχύουν ίδιες και απαράλλαχτες για όλα ανεξαιρέτως τα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των direct καναλιών. Ικανοποιημένη δηλώνει η Διαμεσολάβηση.

Κατατέθηκε χτες 4 Δεκεμβρίου στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97 του 2016, τη γνωστή ως Οδηγία IDD. Στο ίδιο Σχέδιο Νόμου ενσωματώθηκε το υπάρχον νομικό πλαίσιο που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η ασφαλιστική αγορά ανέμενε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήδη από τον Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το Underwriter είχε τότε καταγράψει τι περιελάμβανε η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ποιές σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στο υπάρχον νομικό πλαίσιο (νόμος 1569 του 1985 και οι τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, Προεδρικό Διάταγμα 190 του 2006).

Παρατηρώντας σήμερα το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν περιέχει εκπλήξεις. Δηλαδή δε διαφέρει από το Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Τα περισσότερα άρθρα του αφορούν στην (ελάχιστη) ενσωμάτωση των κανόνων της IDD, όπως τους ξέρουμε ήδη όλοι, χωρίς επιπρόσθετες ή αυστηρότερες διατάξεις.

Τα υπόλοιπα καταγράφουν την εξέλιξη της εθνικής νομοθεσίας. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η γνωστή και αναμενόμενη, ότι δηλαδή συγχωνεύονται οι κατηγορίες του ασφαλιστικού συμβούλου και του πράκτορα ασφαλίσεων. Πλέον οι κατηγορίες διαμεσολάβησης είναι τρεις: Πράκτορας, Μεσίτης, Συντονιστής - χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο, ότι αλλάζει κάτι σημαντικό στην πράξη.

Ωστόσο, η νέα ονομασία θα πρέπει να περαστεί στα μητρώα του Επιμελητηρίου. Αυτό θα γίνει σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ – αυτό είναι το χρονικό όριο που τίθεται στο νομοσχέδιο.

Όσοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν λάβει την άδειά τους σε χρονικό διάστημα λιγότερο των δύο ετών από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νέος νόμος, έχουν το αντίστοιχο χρονικό περιθώριο μέχρι να ονομαστούν ασφαλιστικοί πράκτορες, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου.

Σε όποιες -λίγες- περιπτώσεις υπάρχει ασυμβίβαστο, για παράδειγμα κάποιος έχει την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου και του μεσίτη ταυτόχρονα, θα πρέπει στο αντίστοιχο διάστημα στο Επιμελητήριο να δηλώσει ποιά από τις δύο κατηγορίες κρατά.

Τα εμπορικά δικαιώματα

Μεγάλη αλλαγή, όπως ακριβώς είχε φανεί στο Σχέδιο Νόμου στη δημόσια διαβούλευση, με επιπλέον άλλη μια βελτίωση, έχει ο τομέας των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Το πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την προστασία των εμπορικών δικαιωμάτων της σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από την ασφαλιστική εταιρεία, γίνεται πράξη.

Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, κάθε φορά που θα λύουν τη σύμβαση με έναν διαμεσολαβητή, να του καταβάλλουν τις προμήθειές του για τρία χρόνια.

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να προστατεύονται οι ασφαλιστικοί πράκτορες (πλέον) από καταχρηστικές συμπεριφορές εταιρειών, όπως τις επικαλούνται οι ίδιοι.

Η μόνη περίπτωση που ο πράκτορας (πλέον) θα στερείται τις προμήθειές του είναι αν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την ασφαλιστική εταιρεία.

Όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, και εδώ έγκειται η επιπλέον βελτίωση που δεν υπήρχε στο σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση και να αποφανθεί το δικαστήριο ότι όντως, υπήρξε ποινικό αδίκημα, πρέπει να καταβληθούν το 50% των δικαιούμενων αμοιβών.

Ένα άλλο θέμα που έμενε ανοικτό είναι το θέμα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών διαμεσολάβησης. Δηλαδή, η συνεργασία σε επίπεδο διαμεσολάβησης ενός μεσίτη με έναν πράκτορα και αντίστροφα. Εδώ υπήρχε κατατεθειμένο το αίτημα του Συνδέσμου Μεσιτών (ΣΕΜΑ), σε περίπτωση σύστασης πράκτορα ή μεσίτη, η αμοιβή σύστασης να θεωρείται ως προμήθεια, μιας και ο νόμος ούτε πριν, ούτε τώρα, επιτρέπει τη συνεργασία των δύο κατηγοριών.

Αυτό το αίτημα δεν φαίνεται να ενσωματώθηκε στο σχέδιο που έφτασε στη Βουλή.

Από την άλλη, ενσωματώθηκε αίτημα που είχαν θέσει οι εκπρόσωποι των Lloyds: να δικαιούται ο Μεσίτης Ασφαλίσεων να εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστών Lloyds, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση. Αυτό έγινε διότι η ιδιότητα «εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας», την οποία χρησιμοποιούν οι Lloyds στις συνεργασίες τους με διαμεσολαβητές, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα «Ασφαλιστικός Πράκτορας», «Συντονιστής» ή «Μεσίτης».

Τις περισσότερες, ωστόσο, συνεργασίες με τους Lloyds έχουν οι Μεσίτες Ασφαλίσεων στη χώρα μας, εξ ου και ικανοποιήθηκε το συγκεκριμένο αίτημα.

Ένα τελευταίο στοιχείο που είναι άξιο λόγου, είναι ότι καταργείται η εξουσιοδότηση που είχε από το νόμο η ΔΕΙΑ, να εκδίδει διευκρινιστικές διατάξεις επί νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου προς ψήφιση, απαλείφεται η αρμοδιότητα της Εποπτείας να μπορεί με περαιτέρω αποφάσεις της, να εξειδικεύει θέματα που ορίζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου.

Το ερώτημα στα χείλη όλων είναι βεβαίως από χθες, το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και πότε θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετό καιρό ή μπορεί να γίνει και άμεσα. Το γεγονός ότι έχει κατατεθεί παράλληλα με το νομοσχέδιο που αφορά στη μείωση των συντάξεων σημαίνει ότι μπορεί να ψηφιστεί σχετικά γρήγορα και άρα, με την έναρξη της νέας χρονιάς, μπορεί να δούμε την πλήρη εφαρμογή του.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

2 απαντήσεις στο Είδηση: Προμήθεια για τρία χρόνια μετά από αναγκαστική λύση συνεργασίας

  1. Ο/Η ΠΑΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ λέει:

    απορω γιατι πανηγυριζει η διαμεσολαβηση οπως γραφεται’ δηλαδη εχω δοθλεψει καμμια εικοσαρια χρονια και ηαφνικα με διωχνουν δινοντασ μοθ τρια χρονακια αποζημιωση………..αυτο ειναι σκετη δυστυχια αν το σκεφτει κανεις σε βαθος……………….ΠΡΕΕΠΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΑ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ………….. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥς ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩς ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑΠΡΕΠΕ

    • Ο/Η ΣΤΕΛΙΟΣ λέει:

      Αυτό συνέβη σε εμένα μετά από 31 χρόνια στο agency, 3 έτη στην NN και 28 έτη στην Allianz απλά μου κατήγγειλαν τη σύμβαση. Ο λόγος ένας καραγκιόζης επιθεωρητής πωλήσεων που τελικά πρώτα έδιωξαν αυτόν και μετά εμένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Πολλοί προσπάθησαν, αλλά η Υγεία δεν πωλείται Direct

Με αφορμή την είσοδο της Ευρώπη Ασφαλιστική, αλλά και του Cosmote Insurance στη Direct ασφάλιση και πιο συγκεκριμένα στην απόπειρα...

Close