Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Risk Management & Insurance

12 Οκτωβρίου 2018

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Risk Management & Insurance
(Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων)
Δευτέρα & Τρίτη, 29 & 30 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μεγάλοι κίνδυνοι που απειλούν καίριες διαστάσεις της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας, είναι ποικίλοι, εμφανίζονται συχνά και οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι δυσβάσταχτες, ενώ οι προκαλούμενες ζημίες στην επιχειρησιακή δραστηριότητα και στην περιουσία, μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, όταν επέλθουν.

Η ασφαλιστική τεχνική πρόληψής τους, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και διεξόδους έναντι αυτών των κινδύνων και των ζημιογόνων επιπτώσεών τους στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και στα περιουσιακά τους στοιχεία ή στα περιουσιακά στοιχεία των συμπολιτών μας.

Το Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Risk Management and Insurance (Συστηματική Τεχνική Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων) διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρέχει την πλέον επίκαιρη και εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία αναγνώρισης των απειλητικών αυτών κινδύνων, εκτίμησης των πιθανοτήτων επέλευσής τους, αξιολόγησης των επιπτώσεων και των προκαλούμενων ζημιών τους, αλλά και του τρόπου συστηματικής διαχείρισής τους.

Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο περιγράφει τη συστηματική διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και άτομα, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες, και εξηγεί τον σημαντικό ρόλο της ασφάλισης και της ασφαλιστικής τεχνικής στη διαδικασία αυτή. Ο ρόλος της ασφάλισης γίνεται αντιληπτός, όχι ως στόχος, αλλά ως μέσον αντιμετώπισης δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές Risk Management, Η Έννοια του Κινδύνου
 • Στάδια Συστηματικού Risk Management
 1. Αναγνώριση Κινδύνου
 2. Εκτίμηση Κινδύνου
 3. Έλεγχος Κινδύνου
 4. Χρηματοδότηση Κινδύνου
 • Εφαρμογή των σταδίων Risk Management υπέρ της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των (δυνητικών) ασφαλισμένων
 • Παράδειγμα Εφαρμογής στον Κλάδο Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Λήψης Αποφάσεων περί Κινδύνου
 1. Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να κρατηθούν, ποιοι πρέπει να μεταφερθούν
 2. Πότε έχει νόημα η ασφάλιση
 3. Ο ρόλος της απαλλαγής
 • (Μοντέλο) Risk Management Ασφαλιστικής Εταιρείας

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής των ενδεδειγμένων μοντέλων Risk Management and Insurance.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να ενισχύσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Risk Management and Insurance, ώστε να καταστούν ακόμη πιο λειτουργικά στην εργασιακή δομή των επιχειρήσεών τους, ενισχύοντας παραλλήλως την απόδοση της εργασίας τους και την προοπτική εξέλιξής τους.
 • Ειδικότερα, στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν Risk Management and Insurance (Συστηματική Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων), συνδιαλέγονται με μεγάλους πελάτες ή μεγάλους (δυνητικούς) πελάτες προς ασφάλιση, καθώς και στελέχη που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση και την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων (ενδεικτικά, Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Adjusters, …).
 • Στελέχη Τομέων Αντασφάλισης, Αναλογιστικών Τομέων και εξειδικευμένων Τομέων Operations ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων στους οποίους υπόκειται η επιχείρησή τους, καθώς και με την ασφάλιση αυτών.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να προσφέρει ενδεδειγμένη κατάρτιση επί του συνολικού φάσματος εφαρμογών Risk Management and Insurance (Συστηματικής Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων).
 • Να περιγράψει την ενδεδειγμένη δομή λήψης αποφάσεων και ασφαλιστικών επιλογών που αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν, αξιολογούν, περιορίζουν και αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους αυτούς και τις παρενέργειές τους, όταν επέλθουν.
 • Να προσφέρει εφαρμοσμένη εμπειρία συστηματικής διαχείρισης (μεγάλων) κινδύνων, προς όφελος της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των σημαντικών δυνατοτήτων της ασφαλιστικής τεχνικής.
 • Να περιγράψει τα οφέλη εκ της συστηματικής εφαρμογής ενδεδειγμένων μοντέλων Risk Management and Insurance.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Γιάννης Κακαβίτσας, Director Non-Life Treaty της Εταιρείας Carpenter Turner. Ο κος Κακαβίτσας είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (Diploma in Advanced Studies και M.A. in Economics) στο Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 1982 στην Αγροτική ΑΕEΓΑ, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Αντασφαλίσεων, έως το έτος 1992.

Από το έτος 1992 έως το έτος 2012 διετέλεσε Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων της Εταιρείας Aon Benfield, ενώ από το έτος 2013 είναι Director Non-Life Treaty της Εταιρείας Carpenter Turner. Ο κος Κακαβίτσας έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει ως Εισηγητής σε πολλά Συνέδρια Αντασφαλίσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού, ενώ διδάσκει θέματα Αντασφαλίσεων και Risk Management στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε εξειδικευμένα προγράμματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βασικές Αρχές Αντασφάλισης» (πρώτη έκδοση, έτος 1993).

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Συνεργασία του ΕΕΑ με την Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πιστό στη δέσμευση του για την εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο Επιμελητήριο με ευρωπαϊκή ταυτότητα προκειμένου...

Close