Σε 15 ημέρες ξεκινά το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα του ΕΙΑΣ

2 Φεβρουαρίου 2015

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 ξεκινά το νέο, επανασχεδιασμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών του ΕΙΑΣ «Executive Development in Insurance (EDI) 2015 - Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων». Οι Αιτήσεις των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων εγγραφής λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών (πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές), που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους , να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως σε θέματα management, marketing, διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πελάτη, χρηματοοικονομικών λειτουργιών, νέων σύγχρονων εφαρμογών κλπ.

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να καταστούν βασικά στελέχη μιας επιχείρησης, με επαρκείς βάσεις και επικαιροποιημένες γνώσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουν –εξελισσόμενοι- ανώτερες θέσεις στη διοίκησή της.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ανώτατα και ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικότητες του ασφαλιστικού και οικονομικού χώρου, με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. Όλοι είναι πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ), με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας).

Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην καθημερινή τους εργασία, να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο απογευματινές ώρες.

Τα δίδακτρα καταβάλονται σε δόσεις και οι σπουδαστές έχουν 50% σε όλα τα επιμέρους σεμινάρια που πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους!

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο, δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα & Τετάρτη), και ώρες 16:15 -20:30. Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Σπουδών επιτυχούς αποφοίτησης, ύστερα από εξεταστική διαδικασία σε πέντε ενότητες και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Τo Ελληvικό Ivστιτoύτo Ασφαλιστικώv Σπoυδώv πιστεύει ότι η εκπαίδευση απoτελεί, όπως είvαι άλλωστε διεθvώς αvαγvωρισμέvo, τηv καλύτερη επέvδυση και ότι τόσo η επιχείρηση όσo και o εκπαιδευόμεvoς γρήγoρα θα αvτιληφθoύv τα άμεσα και έμμεσα oφέλη που συνεπάγεται η παρακολούθηση αυτού του Προγράμματος.

Το 10μηνο πρόγραμμα EDI 2015 αποτελείται από οκτώ ενότητες, τις οποίες καλύπτουν 32 εξειδικευμένοι εισηγητές, και είναι διάρκειας 250 ωρών απογευματινής διδασκαλίας (συνολικά 225 ώρες μαζί με 25 ώρες για τις γραπτές εξετάσεις και τις συναντήσεις για την πτυχιακή εργασία). Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2015 (με διακοπή 2,5 μηνών το καλοκαίρι).

Για περισσότερες λεπτομέρειες (εγκύκλιο, δίδακτρα, αίτηση εγγραφής) μπορείτε να επισκεφθείτε το web site του ΕΙΑΣ http://www.eias.gr ή ακολουθήστε το παρακάτω link http://www.eias.gr/images/files/EDI_2015_egkyklios_mathimata_didaktra_aitisi.pdf

Διαβάστε περισσότερα:

EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (40h)

Εισαγωγή στην Ασφάλιση – έννοια, σκοπός, λειτουργία

 • Βασικές Λειτουργίες Ασφάλισης
 • Οργάνωση και Λειτουργία ασφαλιστικής αγοράς
 • Δομή και Βασικά Χαρακτηριστικά ασφαλιστικής σύμβασης
 • Risk Management - αντικείμενο, διαδικασία και μέθοδοι Διαχείρισης Κινδύνου
 • Γενικές Αρχές Underwriting
 • Γενικές Αρχές Διαχείρισης Ζημιών
 • Βασικές Αρχές Αντασφάλισης

   ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (50h)

Ασφαλίσεις Πυρός

 • Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
 • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας
 • Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
 • Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικής Ρύπανσης
 • Ασφαλίσεις Μεταφορών
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (30h)

 Ασφαλίσεις Προστασίας (Θανάτου, Ανικανότητας, Ατυχήματος)

 • Ασφαλίσεις Υγείας
 • Ασφαλίσεις Σύνταξης
 • Ασφαλίσεις Επενδυτικών & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Α/Κ & U/L)
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας & Σύνταξης
 • Σύγχρονες Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (40h)

 Αρχές Οικονομικών & Λειτουργία της Οικονομίας

 • Χρηματοοικονομική Λειτουργία και Φερεγγυότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Βασικών Στοιχείων Ισολογισμού ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Εποπτεία - Εισαγωγή στο Solvency II
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Μέτρα Πρόληψης και Καταστολής ασφαλιστικής απάτης & για Ξέπλυμα Χρήματος

     ΕΝΟΤΗΤΑ 5η MANAGEMENT (20h)

 Ρόλος, Σημασία & Βασικές Λειτουργίες του Management

 • Διοίκηση Επιχειρησιακής Aπόδοσης (ΔΕΑ) & Balanced Scorecard
 • Ολική Ποιότητα στο Management
 • Project Management
 • Stress Management & Αντιμετώπιση Κρίσεων

     ΕΝΟΤΗΤΑ 6η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (15h)

 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Εργασιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

     ΕΝΟΤΗΤΑ 7η CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) &                            

                         ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (15h)

 • CRM & Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Διαχείριση Πελατολογίου
 • Μέθοδοι Διαχείρισης Αιτιάσεων Πελατών
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών

     ΕΝΟΤΗΤΑ 8η MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ (15h)

Διοίκηση, Οργάνωση & Δομές του Marketing

 • Marketing Προϊόντων & το Marketing στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Τεχνικές Πωλήσεων
Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Επιθεώρηση Χρυσολόγου: Διαγωνισμός για τους συνεργάτες με έπαθλο ταξίδι στο Βερολίνο

Η Επιθεώρηση Χρήστου Χρυσολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει θεσμοθετήσει την διοργάνωση διαγωνισμών κάθε χρόνο, με σκοπό την ευγενή άμιλλα μεταξύ...

Close