Skip to content

Στατιστικά στοιχεία τεχνικών ασφαλίσεων έτους 2022

Τα μεγέθη των τεχνικών ασφαλίσεων

1.1. Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 26.228 συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα συμβόλαια αυτά κατανέμονται ως εξής:

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2022, ζητήθηκε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2021 με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2022. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με την κατανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων 2021 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Συνεπώς η καταγραφή των συμβολαίων του 2022 παρουσιάζει αύξηση του συνολικού πλήθους τους κατά 4,1% σε σχέση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2021 των ιδίων επιχειρήσεων.

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 2022 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις τεχνικές ασφαλίσεις ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,6% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (30,5% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ζημιές – αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 2.515 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις 3,2 εκατ. € εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 8,2 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2022). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει σημαντικά όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους

2.1. Καταγραφή ζημιών – αποζημιώσεων 2022

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών παρουσιάζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2022 φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

2.2. Επικαιροποίηση στοιχείων ζημιών – αποζημιώσεων έτους 2021

Ταυτοχρόνως με την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2022, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2021 με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2022.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τις ζημίες και τις αποζημιώσεις του 2021 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2021 φαίνεται στον επόμενο πίνακα

2.3. Υπολογισμός ασφαλιστικών δεικτών κλάδου

Από τα ανωτέρω πλήθη και ποσά, υπολογίζονται οι μέσοι δείκτες αποζημιώσεων και προσεγγίζεται η μέση συχνότητα ζημίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι στον παρακάτω πίνακα, οι μέσοι δείκτες υπολογίζονται στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάθε ομάδα καλύψεων, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη κάλυψη ή πακέτο καλύψεων.

Για τον υπολογισμό τους δεν έχει ληφθεί υπόψη (καθώς δεν ήταν γνωστό) το πλήρες κόστος των αποζημιώσεων όπως αυτό θα διαμορφωθεί μελλοντικά καθώς και όσες ζημιές προκύψουν μέχρι την λήξη των συγκεκριμένων συμβολαίων. Συνεπώς, οι υπολογιζόμενοι δείκτες θα πρέπει να επανεκτιμηθούν σε μεταγενέστερη επεξεργασία των δεδομένων, με βάση την πληρέστερη πληροφόρηση. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

Αντιστοίχως, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της έρευνας για το 2021, οι δείκτες του έτους 2021 επανυπολογίζονται ως ακολούθως.

2.4. Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία

Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις ζημιές των τεχνικών ασφαλίσεων, ξεχωριστά για το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος του 2022. Όσον αφορά τα αίτια, εξετάζονται ξεχωριστά: η πυρκαγιά, οι φυσικές καταστροφές, οι ηλεκτρικές βλάβες (κεραυνός, βραχυκύκλωμα κ.ά.), η αστική ευθύνη και τα λοιπά αίτια. Όσον αφορά τις αιτίες των ζημιών που περιλαμβάνονται στα λοιπά αίτια, ενδεικτικώς αναφέρονται: κλοπή, καθίζηση, κατάρρευση, κακόβουλες ενέργειες, ελαττωματικό υλικό και μηχανικές βλάβες.

Από τα ανωτέρω πλήθη και ποσά, υπολογίζονται οι μέσοι δείκτες αποζημιώσεων ανά αιτία ζημιάς. Πρέπει να επισημανθεί ότι στον παρακάτω πίνακα, οι μέσοι δείκτες υπολογίζονται στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάθε ομάδα καλύψεων, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη κάλυψη ή πακέτο καλύψεων.

Για τον υπολογισμό τους δεν έχει ληφθεί υπόψη (καθώς δεν ήταν γνωστό) το πλήρες κόστος των αποζημιώσεων όπως αυτό θα διαμορφωθεί μελλοντικά καθώς και όσες ζημιές προκύψουν μέχρι την λήξη των συγκεκριμένων συμβολαίων.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της έρευνας για το 2021, η μέση αποζημίωση του έτους 2021 επανυπολογίζεται ως ακολούθως:

Μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων

3.1. Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τον κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αφορούν τα ποσά των πληρωθεισών και των εκκρεμών αποζημιώσεων τα τελευταία τρία έτη (2020 – 2022). Η συγκέντρωσή τους αποσκοπεί στην παρακολούθηση της «ωρίμανσης» των αποζημιώσεων σε βάθος χρόνου ως προς το ποσό τους. Τα διαθέσιμα δεδομένα, από πλευράς χρονικής διάρκειας της περιόδου κάλυψης, δεν είναι προς το παρόν επαρκή για να δώσουν την πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών στο μέλλον. Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων των τριών ετών (2020-2022), προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του δεύτερου έτους από το έτος έκδοσης, εξελίσσονται με συντελεστή 2,34 (πρώτη εκτίμηση).

Συντομογραφίες των καλύψεων:

• C.A.R. (Contractors All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου οικοδομικών έργων: Συμβόλαια που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε έργα που κατασκευάζονται (π.χ. κτήρια, δρόμοι κ.λπ.), τα εργοτάξια και τον εξοπλισμό κατασκευών ή / και τα μηχανήματα κατασκευής, καθώς και έναντι αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. Τεχνικές Ασφαλίσεις 2022 4

• E.A.R. (Erection All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης: Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ανέγερση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων εργοστασίων και σιδερένιων ή χαλύβδινων κατασκευών οποιουδήποτε είδους, καθώς και έναντι απαιτήσεων τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου.

• C.P.M. (Contractors’ Plant and Machinery), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανημάτων έργου: Ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων ενός εργολάβου, σε ετήσια βάση και σε όποιο έργο χρησιμοποιούνται. Καλύπτει κάθε απώλεια ή ζημιά (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται), από οποιαδήποτε αιτία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασίας, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος σε καινούργιο.

• C.E.C.R (Civil Engineering Completed Risks), Ασφάλιση αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού: Ασφαλιστική κάλυψη στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού μετά την ολοκλήρωσή τους έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων. Καλύπτει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των υλικών ζημιών, κυρίως από κίνδυνο φωτιάς, κινδύνους που προέρχονται από τοπικές γεωλογικές συνθήκες, καθώς και κινδύνους σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και χρήση της κατασκευής.

• E.E.I. (Electronic Equipment Insurance), Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση, κατά την εργασία, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του ζημιωθέντος ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καινούργιο.

• M.B. (Machinery Breakdown), Ασφάλιση μηχανικών βλαβών: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση, κατά την εργασία, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του ζημιωθέντος μηχανήματος σε καινούργιο.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *