Skip to content
***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****
**  Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç 
ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Στην Εθνική Ασφαλιστική η αστική ευθύνη της Αττικής Οδού αλλά δεν καλύπτει αγωγές, πρόστιμα και αποζημιώσεις

Στα 50 εκατ. ευρώ το ασφαλιστικό κεφάλαιο με πλήρη αντασφάλιση από τους Lloyds , Βarclays, Zurich και άλλους μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους.

Του Νίκου Σακελλαρίου

H αστική ευθύνη έναντι τρίτων της Αττικής Οδού καλύπτεται από την Εθνική Ασφαλιστική με κεφάλαιο κάλυψης  στα 50 εκατ. ευρώ ενώ το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανά όχημα φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ που όμως καλύπτει καταστροφές ή θανάτους έναντι κακής κατασκευής. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης της Αττικής Οδού είναι πλήρως αντασφαλισμένη σε μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους όπως οι Lloyd’s , Barclays, Zurich κά.

Σε ότι αφορά το θέμα των προστίμων, της υποχρέωσης  καταβολής 2.000 ευρώ και των πιθανών μελλοντικών αγωγών προς την Αττική Οδό είναι μία διαφορετική υπόθεση με πολλά παρακλάδια τα οποία δεν καλύπτονται από την σύμβαση της Εταιρείας καθώς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει μέσα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Πολύ νωρίς η κουβέντα για τις όποιες αποζημιώσεις προς την Αττική Οδό

Για τις μελλοντικές αγωγές στην Αττική Οδό, η Εθνική Ασφαλιστική σύμφωνα με δήλωση ανώτατου στελέχους είναι απλώς παρατηρητής σ’ αυτή την συγκυρία καθώς δεν ευθύνεται για τα όποια προβλήματα ανέκυψαν ούτε για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Αττική Οδό. Εάν υπάρξουν περιπτώσεις που οι απαιτήσεις τρίτων έναντι της Αττικής Οδού είναι ασφαλισμένες, η εταιρεία θα εξετάσει όλο το θέμα μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν και τις έρευνες που θα γίνουν. Επίσης, οι τελικές αποφάσεις για τις καλύψεις των αποζημιώσεων και των απαιτήσεων μετά τις όποιες αγωγές θα ληφθούν μετά τις  δικαστικές αποφάσεις  για την εταιρεία και όταν αυτές τελεσιδικίσουν.  Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν εάν υπάρχουν παραλείψεις σε ότι αφορά τα μέτρα ασφαλείας ή μη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της Τροχαίας όπως έχει αναφερθεί, τότε σαφέστατα η Εθνική Ασφαλιστική δεν πρόκειται να αποζημιώσει την Αττική Οδό.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *