Skip to content
what-is-premium-in-health-insurance

Συμβόλαια Υγείας: αύξηση των καταγγελιών στην ΕΚΠΟΙΖΩ

Φωτιά έχουν πάρει οι καταγγελίες στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Γράφει: Έλενα Ερμείδου

Δυσάρεστη τροπή παίρνει το τελευταίο διάστημα το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Οι καταγγελίες στην ΕΚΠΟΙΖΩ το τελευταίο οκτάμηνο παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αφορούν υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας, ιδίως στα παλιά ασφαλιστήρια ισόβιας ή μακροχρόνιας διάρκειας, έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης, άρνηση αποζημίωσης κα. Ακολουθούν οι καταγγελίες όπως παρουσιάζονται από την Ένωση Καταναλωτών.

1. Αναπροσαρμογή  των ασφαλίστρων

– Η αύξηση των ασφαλίστρων, ιδίως στις συμβάσεις ασφάλισης υγείας ισόβιας ή μακροχρόνιας διάρκειας, κυμαίνεται στο ανώτατο όριο του δείκτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με περιπτώσεις μάλιστα που το ξεπερνούν. Ειδικότερα, ο δείκτης του ΙΟΒΕ για τη διετία 2021-2022 ενισχύθηκε κατά 14,0%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας αυξήθηκε κατά 8,2%.

Ενδεικτική Καταγγελία 

«Διαμαρτύρομαι για την αύξηση των ασφαλίστρων στο συμβόλαιο μου “Νοσοκομειακό …. ισόβιας διάρκειας, ημερομηνίας έναρξης 16/05/2011. Συγκεκριμένα:

Κατά το έτος 2023 η επιβληθείσα αύξηση ήταν 10%. Κατά το έτος 2024 επεβλήθει νέα επιπλέον αύξηση  11,7%. Και όπως φαίνεται από το 2023 έως και το 2024 συνολικά η αύξηση έφτασε το υπέρογκο ποσοστό του 22,6%».

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ από την ως άνω πρακτική διαφαίνεται καθαρά η πρόθεση των ασφαλιστικών εταιριών να προχωρήσουν σε ακύρωση των ως άνω συμβολαίων, προωθώντας τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, στα οποία δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση για το ύψος του ασφαλίστρου και την έκταση των παροχών.

-Επιπλέον, ο εν λόγω δείκτης ενώ θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος και ελέγξιμος από τον ασφαλισμένο, υπολογίζεται με βάση μία πολύπλοκη και δυσνόητη μεθοδολογία που απαιτεί την εκτέλεση συνεχόμενων μαθηματικών πράξεων από μέρους του καταναλωτή, ενώ συγχρόνως  περιλαμβάνει δεδομένα και όρους της ασφαλιστικής αγοράς που απαιτούν εξοικείωση με ειδικές ασφαλιστικές γνώσεις.

2. Έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης

Είναι συχνό φαινόμενο, ιδίως στα επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, η έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης από τους πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, οι καταναλωτές λαμβάνουν το κείμενο της προσυμβατικής ενημέρωσης την ίδια στιγμή που υπογράφουν τη σύμβαση. Η συγκεκριμένη πολιτική  έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην λαμβάνουν γνώση εκ των προτέρων για τους όρους και το περιεχόμενο της σύμβασης, αλλά και τους μελλοντικούς κινδύνους, προκειμένου να σταθμίσουν τα οφέλη και να έχουν σαφή εικόνα.

Ενδεικτική Καταγγελία 

«Από τις 28η Μαΐου 2019 έχει συναφθεί μεταξύ εμού και της εταιρίας ….. μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή – επενδυτικού ασφαλιστικού συμβολαίου με τίτλο προγράμματος ….. και αριθμό Ασφαλιστηρίου ….. Της έκδοσης του συμβολαίου θα έπρεπε να είχε προηγηθεί αίτηση. Όμως αυτή προσκομίστηκε κατά την παράδοση του συμβολαίου, ήταν προσαρτημένη στο συμβόλαιο με αριθμό αίτησης ….. και με ταυτόσημη ημερομηνία με την έναρξη του συμβολαίου. Από την έναρξη του συμβολαίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας καταβάλλονται αδιάλειπτα από την πλευρά μου οι ετήσιες συμφωνημένες δόσεις, που κρατούν το συμβόλαιο σε ισχύ, όπως προβλέπουν οι όροι του.

Όμως τόσο από την αρχή ισχύος του συμβολαίου, όσο και κατά την διάρκεια διαπίστωσα και διαπιστώνω συνεχώς ότι πρόκειται για μια ανισομερή συμφωνία η οποία περιέχει καταχρηστικούς, επαχθείς και κρυφούς όρους, για τον αποκαλούμενο «ασφαλισμένο/αντισυμβαλλόμενο». Υπάρχουν όροι που δεν τηρεί καν η εταιρία, κανονισμοί που επικαλούνται χωρίς να περιέχονται στο έντυπο συμβόλαιο, αλλά κατά την εξέλιξη, παρουσιάζονται από την εταιρία ως «ερμηνείες» και έχουν σαν μόνο σκοπό την μονομερή εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας».

3. Άρνηση αποζημίωσης

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πολλές φορές επικαλούνται προσχηματικά επιχειρήματα προκειμένου ο καταναλωτής να μην αποζημιωθεί ως προς την κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων ή διαγνωστικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, συχνά επικαλούνται ότι τα υλικά των επεμβάσεων δεν περιλαμβάνονται στη λίστα παροχών που καλύπτουν, με αποτέλεσμα να αποζημιώνουν μόνο ένα μέρος αυτών, ενώ ο ασφαλισμένος είχε εξαρχής ενημερώσει για την επέμβαση χωρίς η ασφαλιστική να εκφράσει κάποια αντίρρηση. Επίσης, δίνουν προφορική μόνο προέγκριση και μετά την επέμβαση την αναιρούν κ.τ.λ.

Ενδεικτική Καταγγελία 

. «Με τη γέννηση του παιδιού μας στο ….  μας δόθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία …. δωρεάν 6μηνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στις 2/5/2024 έγινε εισαγωγή του βρέφους στο … λόγω νόσησης από Covid-19 και παρά την τηλεφωνική διαβεβαίωση από υπάλληλο της εταιρείας μετά το πέρας της νοσηλείας του βρέφους η ασφαλιστική εταιρεία με ενημέρωσε για τη μη κάλυψη των σχετικών δαπανών. Τους απάντησα εκθέτοντας τα γεγονότα και με ενημέρωσαν μέσω “Απόδειξη Υποβολής Αιτίασης” ότι θα απαντήσουν εντός 50 ημερών

4. Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές. Παραπλάνηση των καταναλωτών σε σχέση με τα προσφερόμενα προγράμματα.

 Οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν επενδυτικά προγράμματα με το πρόσχημα της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία είναι αδιαφανή, δημιουργούν προσδοκίες στους καταναλωτές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σύγχυση, καθ’ ότι δεν είναι ακριβείς οι όροι δέσμευσης, δεν ενημερώνονται τακτικά για την απόδοσή τους και σε περίπτωση καταγγελίας από τον ασφαλισμένο η σύμβαση περιέχει δυσανάλογες υποχρεώσεις υπέρ των ασφαλιστικών, ιδίως στα πρώτα έτη της επένδυσης.

Τι μέλλει γενέσθαι

Είναι γεγονός ότι συγκεντρώνονται πλέον πολλές καταγγελίες από τους ασφαλισμένους. Οι ασφαλιστικές και η ΕΑΕΕ θα πρέπει να μεριμνήσουν να αποκαταστήσουν το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ ασφαλιστικών και ασφαλισμένων με διαφάνεια. Οι δράσεις που καταγγέλλονται αντίκειται στη γενικότερη έννοια της προστασίας του θεσμού της ασφάλισης. Με δεδομένο ότι η υγεία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά αγαθά και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών, οι τελευταίοι αποβλέπουν σε μια μακροχρόνια σχέση με γνώμονα την κάλυψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας, αλλά και σε έναν μελλοντικό οικονομικό σχεδιασμό προς όφελός τους.

Η Εκποίζω καλεί τις Ασφαλιστικές Εταιρείες: 

– Να εγκαταλείψουν αμέσως την τακτική των υπέρογκων και αδικαιολόγητων αυξήσεων των ασφαλίστρων και ιδίως στα ισόβια ή μακροχρόνια συμβόλαια υγείας, που ως στόχο έχουν την κατάργησή τους σε βάρος των ασφαλισμένων.  

–  Να ενημερώνουν με διαφάνεια για τον τρόπο που υπολογίζονται οι αναπροσαρμογές.

– Να απαλείψουν τους καταχρηστικούς, αδιαφανείς και δυσνόητους όρους στις ασφαλιστικές συμβάσεις, ώστε ο ασφαλισμένος να ενημερώνεται επαρκώς και με τρόπο απλό και κατανοητό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

– Να παρέχουν προσυμβατική ενημέρωση, ώστε να δίνεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέξει το βέλτιστο για αυτόν πρόγραμμα.

– Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ειδικές υποχρεώσεις εκπαίδευσης στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου για τη σύννομη και προσαρμοσμένη ενημέρωση ανάλογα με το προφίλ του καταναλωτή.

– Να ενημερώνουν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για την ετήσια απόδοση των επενδυτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και τις παροχές που ισχύουν.

1 Comment

 1. Avatar

  ΚΑΤΑΛΗΓΕΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ…………Η Εκποίζω καλεί τις Ασφαλιστικές Εταιρείες………….α..β…γ…κλπ
  ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ??? ΣΥΓΚΝΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ?? ΛΑΒΑΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ?? ΔΟΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ???????

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ….
  ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΠΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ κλπ
  ΜΕΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΑΣ…….


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *