Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων NN Hellas 2018: "I’m possible. Start your impossible"

25 Απριλίου 2018

H NN Hellas διοργάνωσε το Συνέδριο βραβεύσεων, απολογισμού και προϋπολογισμού των Στελεχών Πωλήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την Πέμπτη 12 Απριλίου, προτρέποντας τους Συνεργάτες της να ξεκινήσουν το δικό τους «Αδύνατο».

H κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Hellas κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas, υπογράμμισε στην ομιλία της: «Θα δουλέψουμε για να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να φέρουμε την NN Hellas στο υψηλότερο βάθρο της προτίμησης των Ελλήνων, ως πρότυπη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία, βασιζόμενη στην αξιοπιστία της, στην εξυπηρέτηση των πελατών της, στην καινοτομία και στο εύρος των προϊόντων της. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε και το 2018 το Αδύνατο- Δυνατό για την ΝΝ Hellas, συνεχίζοντας τα ρεκόρ παραγωγικότητας και κερδοφορίας του 2017.»

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου διακεκριμένοι ομιλητές ενέπνευσαν το κοινό με τη δική τους πραγμάτωση του «Αδύνατου».

Ο κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της ΝΝ Ηellas κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

Ο κ. Μιχάλης Σωτηράκος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, εξήγησε το μήνυμα του Συνεδρίου: «Το Ιmpossible, αν το διαβάσεις ως τρεις λέξεις I’m possible, με την απόστροφο να αποτελεί την ανθρώπινη παρέμβαση, αυτοαναιρείται. Το ίδιο το Αδύνατο σου φωνάζει ότι είναι Δυνατό.» Στη συνέχεια ανακοίνωσε και φέτος τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και καινοτόμων εργαλείων, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε μία από τις 30 ενέργειες. Απευθυνόμενος στους Συνεργάτες τους προέτρεψε: «Η επίτευξη του Αδύνατου είναι θέμα επιλογής και πρέπει ο καθένας να στοχεύει σε αυτήν, γιατί όλα τα όμορφα, όλα τα μεγάλα, δε μπορείς να τα πιάσεις, ούτε να τα δεις, παρά μονάχα να τα νοιώσεις βαθιά στην καρδιά σου. Τότε μόνο ζεις. Τοποθέτησε τον πήχη του προσωπικού σου Αδύνατου πολύ ψηλά και πέρνα από πάνω για να νοιώσεις την έξαψη της εξουθενωτικής νίκης.»

Βράβευση Ημερολογιακό Ζωής –Agency Managers Aπό αριστερά: Ο κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, ο κος Νικόλαος Σταυράκης, η κα Ευαγγελία Πιτόγλου, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas, ο κος Κωνσταντίνος Μελισσουργός, ο κος Ιωάννης Γιαννακόπουλος, ο κος Δημητρης Ροκανάς, ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής και ο κος Στέφανος Οθωναίος

Βράβευση Ημερολογιακό ΝΝ Μεσιτική Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων- Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Βράβευση Ημερολογιακό ΝΝ Μεσιτική Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων - Unit Managers

Βράβευση Ημερολογιακό Ζωής – Assistant Agency Managers Aπό αριστερά: Ο κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, ο κος Θεόφιλος Τσιολέ-κας, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas, ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής και ο κος Νικόλαος Ζυγούρης

Bράβευση Παραγωγής- Γραφεία Περιφέρειας

Bράβευση Ανάπτυξη Νέων Συνεργατών- Agency Managers Από αριστερά: Ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής, η κα Ευαγγελία Πιτό-γλου, o κος Κωνσταντίνος Μελισσουργός, ο κος Ιωάννης Γιαννέζης και ο κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΝΝ Hellas

Bράβευση Ανάπτυξη Νέων Συνεργατών- Unit Managers

Bράβευση Στελέχωση- Agency Managers Από αριστερά: Ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής, ο κος Κωνσταντίνος Μελισσουργός, η κα Ευαγγελία Πιτόγλου, ο κος Δημήτρης Ροκανάς, και ο κος Μιχάλης Σωτηρά-κος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΝΝ Hellas

Bράβευση Διατηρησιμότητας Σταθμισμένης Παραγωγής- Αgency Managers Aπό αριστερά: Ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής ΝΝ Hellas, ο κος Άγ-γελος Κουλούρης, o κος Ιωάννης Γιαννακόπουλος, ο κος Ιωάννης Κουτσουράκης και ο κος Μιχά-λης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΝΝ Hellas

Bράβευση Διατηρησιμότητας Σταθμισμένης Παραγωγής- Unit Managers

Bράβευση Διατηρησιμότητας Σταθμισμένης Παραγωγής- Aσφαλιστικοί Σύμβουλοι

Βράβευση Ομαδικών Ασφαλίσεων- Aσφαλιστικοί Σύμβουλοι

Βράβευση Ημερολογιακό ΝΝ Μεσιτική Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων - Agency Managers Aπό αριστερά: Ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής της ΝΝ Ηellas, o κος Δημήτρης Ροκανάς, η κα Ευαγγελία Πιτόγλου, o κος Κωνσταντίνος Μελισσουργός, ο κος Νικόλα-ος Σταυράκης, o κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, o κος Παντελής Θεοδω-ρίδης, και ο κος Οδυσσέας Κυπραίος

Βράβευση Ομαδικών Ασφαλίσεων - Unit Managers

Bράβευση Quality of Sales- Aσφαλιστικοί Σύμβουλοι

Bράβευση Quality of Sales- Unit Managers

Bράβευση Quality of Sales- Agency Managers Από αριστερά: Ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής της ΝΝ Ηellas, o κος Ιωάννης Κουτσουράκης, ο κος Δημήτρης Γκάνος, Quality of Sales Officer, o κος Στέφανος Οθωναίος, ο κος Οδυσσέας Κυπραίος και ο κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διεθυντής Πωλήσεων NN Hellas

Βράβευση Xρήσης e-application- Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Βράβευση Xρήσης e-application- Unit Managers Από αριστερά: Η κα Έλενα Μαθιού- Rose, Γενική Διευθύντρια Marketing, ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας, ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κος Θεόδωρος Γναρδέλλης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο κος Gabor Szegedi, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, ο κος Frederick Lathioor, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου, o κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, o κος Camiel Coremans, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και η κα Φωτεινή Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Βράβευση Xρήσης e-application- Αgency Managers Από αριστερά: Η κα Έλενα Μαθιού- Rose, Γενική Διευθύντρια Marketing, ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας, ο κος Παντελής Πιτόγλου, Σύμβουλος Εταιρικής Στρατηγικής, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος, o κος Οδυσσέας Κυπραίος, Agency Manager, ο κος Frederick Lathioor, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου, ο κος Θεόδωρος Γναρδέλλης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο κος Gabor Szegedi, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, o κος Camiel Coremans, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, o κος Μιχάλης Σωτηράκος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και η κα Φωτεινή Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Βράβευση Ημερολογιακό Ζωής – Unit Managers

Βράβευση Ημερολογιακό Ζωής Νέοι Συνεργάτες

Bράβευση Ιστορικών Ρεκόρ

 

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

2 απαντήσεις στο Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων NN Hellas 2018: "I’m possible. Start your impossible"

  1. Ο/Η Ιωάννης Χοντζοπουλος λέει:

    Μπράβο ΝΝ
    Σε καμαρώνουμε.
    Συγχαρητήρια σε όλους managers αλλά και ασφαλιστές, που κυρίως με αυτούς προχωράς στην επιτυχία σου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Επέκταση συνεργασίας της VDFM με την Interasco

H VDFM Ltd, ως επίσημος αντιπρόσωπος της GT Motive στην Ελλάδα και με βασικό μέτοχο τη Mitchell International, την 1η...

Close