Συνεχίζεται η στήριξη του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων

3 Νοεμβρίου 2020

Συνεχίζεται ομοίως με τον Απρίλιο η στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών στις 31/10/2020 οπότε και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι ΚΑΔ με τους οποίους ασκείται το επάγγελμα. Από τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Οικονομίας διευρύνθηκε και η εφαρμογή και το εύρος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής».

Συγκεκριμένα αυξήθηκε το αρχικώς προϋπολογιζόμενο ποσό της ενέργειας κατά 300 εκατ. ευρώ, οπότε θα ανέλθει στα 900 εκατ. ευρώ το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα χορηγηθούν με τον 4ο κύκλο εφαρμογής του μέτρου.

Ωστόσο επιπρόσθετα:

 • Προβλέπεται και 5ος κύκλος τον Δεκέμβριο με προϋπολογισμό επιπλέον 700 εκατ. ευρώ
 • Διευρύνθηκε η βάση των δικαιούχων. Πλέον μπορούν να υποβάλλουν αίτηση να ενταχθούν στην επιστρεπτέα και οι ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες: δεν έχουν εργαζόμενο και δε διαθέτουν ταμειακή μηχανή
 • Μπορούν να ενταχθούν επίσης επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έκαναν έναρξη δραστηριότητας από την 1η Μαρτίου 2020 και ύστερα
 • Το 50% των χρημάτων που θα δοθούν δεν θα απαιτείται να επιστραφεί από τους δικαιούχους, δηλαδή θα έχει τη μορφή επιχορήγησης, και μόνο το υπόλοιπο 50% θα έχει τη μορφή δανείου και μάλιστα ατόκου

Προϋπόθεση να εμφανίζεται ο τζίρος αυτού που υποβάλλει αίτηση ότι έχει πτώση 20% (όπου υπάρχει ΦΠΑ εντοπίζεται από ΑΑΔΕ άμεσα) και το ελάχιστο μηνιαίο έσοδο να είναι 300 ευρώ. Για την επιστρεπτέα 4 (αποδεικτικά για μήνες Σεπ. - Οκτ.) για την 5 (μήνας Νοέμβριος).

Σε περίπτωση που δικαιούται η επιχείρηση να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή το ελάχιστο ποσό αυτής θα είναι τα 1.000 ευρώ.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βάσει των νέων μέτρων οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται (βάσει της διευρυμένης λίστας ΚΑΔ Απριλίου) μπορούν να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.

Ταυτόχρονα για το χρονικό διάστημα που υπάρχει αναστολή της σύμβασης εργασίας καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες το μήνα Νοέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

Επίσης, συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

Συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις το επιπρόσθετο κόστος των νέων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο και στα 2,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Οι ΚΑΔ στη διευρυμένη λίστα του υπουργείου περιλαμβάνουν και:

65.11 Ασφάλειες ζωής
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20 Αυτασφάλιση
66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

Επέκταση τηλεργασίας

Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας.

Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Μείωση ενοικίου 40%

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται πλέον σαν ζώνες αυξημένου κινδύνου, δηλαδή όσες είναι σε επίπεδο συναγερμού πορτοκαλί και κόκκινο, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.

Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης», ισχύει η προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου.

Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Επίσης, αποκτούν πλέον δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις.

Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν, στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Πηγή: insurance-eea

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

2 απαντήσεις στο Συνεχίζεται η στήριξη του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων

 1. Ο/Η Παναγιωτοπουλου Αναστασια λέει:

  Καλησπέρα σας. Είμαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με ατομική επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε τί ισχύει από πλευράς οικονομικής ενίσχυσης εάν πραγματοποιηθεί το Σάββατο lockdown. Που υπαγόμαστε; Και πώς αποδεικνύουμε τη μείωση του τζίρου 20% για την επιστρεπτέα προκαταβολή; Επίσης, προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως τον Απρίλιο;

  Ευχαριστώ.

  • Ο/Η Ευαγγελία Ντζιου λέει:

   Ανήκω στους ΚΑΔ που δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Πώς θα προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά αφού παίρνουμε από την εταιρεία ετήσια τις προμήθειές μας και όχι μηναία;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
H Eurolife FFH καλωσορίζει την Ειρήνη Νικολοπούλου στο δυναμικό της

Αναλαμβάνει τη θέση της Regional Sales Executive Η Eurolife FFH υποδέχεται και καλωσορίζει στο ανθρώπινο δυναμικό της την Ειρήνη Νικολοπούλου,...

Close