Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)

11 Ιανουαρίου 2022

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) ανακοινώνεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ε.Θ.Ε. κ. Κρις Αίσωπο και τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. κ. Χρήστο Νούνη έχει ως στόχο την ενίσχυση της δεσμών των δυο φορέων και την ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα που προάγουν τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και ενισχύουν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας την σημασία της αποταμίευσης, των επενδύσεων και της επαγγελματικής θεσμικής διαχείρισης, ως αποτελεσματικών εργαλείων οικονομικής και κοινωνικής προόδου για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του καθενός κατά τη διάρκεια του εργασιακού αλλά κυρίως του συνταξιοδοτικού του βίου.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται για τη διαμόρφωση προτάσεων επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων στα πλαίσια του ευρωπαϊκών εξελίξεων αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά το πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα μέλη των δύο φορέων.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών εκπροσωπεί και προάγει τα επαγγελματικά συμφέροντα των ελληνικών εταιρειών Διαχείρισης Επενδύσεων και Περιουσίας. Ιδρυθείσα το 1985, περιλαμβάνει όλες τις μορφές διαχείρισης, ιδιωτική υπό χαρτοφυλάκιο, συλλογική μέσω Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Τα τακτικά μέλη της είναι Εταιρείες Διαχείρισης υπό τη μορφή Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και Εταιρείες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας υπό τη μορφή Α.Ε.Ε.Α.Π.. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επίσης υποδέχεται συνδεδεμένα μέλη, ελληνικά ή ξένα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων ή σε συναφείς τομείς του χρηματοοικονομικού χώρου. Σκοπός της είναι η πληροφόρηση, υποστήριξη, εκπαίδευση των μελών της, τα οποία συνδράμει, σε σταθερή βάση και σε κλαδικό επίπεδο σε νομικά, φορολογικά, οικονομικά, λογιστικά και τεχνικά θέματα. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών είναι σταθερός συνομιλητής με τα Υπουργεία και τους φορείς του Δημόσιου τομέα από τα οποία εκπορεύεται νομοθεσία και κανονιστικές αποφάσεις, στην διαμόρφωση των οποίων συνδράμει ενεργά. Από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών εκπορεύονται οι Κανόνες Δεοντολογίας του κλάδου και μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Εργασίας της EFAMA, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών συμμετέχει στις εξελίξεις στον Τομέα της Διαχείρισης Επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένη Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Ν.3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Βασικοί στόχοι της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι:
• Να αναδείξει την αξία του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης,
• Να υπερτονίζει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού,
• Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου ακολουθώντας τις εξελίξεις και τάσεις του σήμερα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές,
• Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δομών των ταμείων-μελών της,
• Να μεγιστοποιεί τη συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία μέσα από την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης.

Οι Πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, συμφωνήσαν, μεταξύ άλλων, να οργανώνουν από κοινού σε τακτική βάση, κατάλληλες δράσεις (ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λ.π.) και παρεμβάσεις στις οποίες θα προβάλλονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις των δύο φορέων με έμφαση τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλισης και της θεσμικής επενδυτικής διαχείρισης.

Εκ μέρους της Ε.Θ.Ε., ο κ. Αίσωπος ανέφερε: «Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι σταθερός συνομιλητής μας στα θέματα επαγγελματικής ασφάλισης και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύσαμε για τα μέλη μας το 2020 -ΤΕΑ-Ε.Θ.Ε.- είναι ενεργό μέλος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Έχουμε ήδη από κοινού συνδράμει σε ενέργειες για την ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα υπογραμμίζει την σχέση αυτή και θα επιτρέψει την περαιτέρω εμβάθυνση της».

Από πλευράς της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., ο κ. Νούνης σημείωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Αυτή είναι η 5η συνεργασία της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με έτερο φορέα αλλά άκρως σημαντική και ιδιαιτέρως συμβολική καθώς και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκπροσωπούν τους θεσμικούς επενδυτές της ελληνικής οικονομίας και υπηρετούν το θεσμό της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης και ασφάλισης για τη δημιουργία κεφαλαιακών υπεραξιών στα αποταμιευτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων μελών και πελατών τους. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη σύμπραξη θα αποβεί άκρως αποτελεσματική για την ανάδειξη και υλοποίηση των
στόχων των δύο φορέων».

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Πληρότητα χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον...

Close