Skip to content
εαεε

Χαρτογράφηση κλάδου Υγείας 2022 από την ΕΑΕΕ

  • Τα στοιχεία που ακολουθούν επικεντρώνονται στις δύο βασικές καλύψεις υγείας, τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή. Εστιάζει τόσο στην εξέλιξη του πλήθους των συμβολαίων, όσο και των αποζημιώσεων, οι οποίες αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος στη δημοσιευμένη έκθεση της ΕΑΕΕ.
     
  • Τα βασικότερα συνολικά μεγέθη που καταγράφηκαν για το 2022, δείχνουν μια σταθερά ανοδική τάση των Ασφαλίσεων Υγείας τα τελευταία χρόνια. Το πλήθος των ατομικών συμβολαίων νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής κάλυψης, προσεγγίζοντας τις 922.000, σημείωσε αύξηση 7% σε σχέση με το 2021. Ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων υγείας, ξεπερνώντας τις 6.000, κατέγραψε αύξηση 10%. Αντίστοιχη πορεία διέγραψαν και οι συνολικές πληρωθείσες αποζημιώσεις(ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων),  οι οποίες προσέγγισαν τα 610,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες δηλαδή κατά 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Το σύνολο των συμμετεχουσών εταιριών (16) δραστηριοποιήθηκε στις ατομικές ασφαλίσεις Υγείας, ενώ 15 από αυτές και στις ομαδικές. Συνοπτικά, τα ακριβή μεγέθη των αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι συγκεκριμένες εταιρίες αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση, προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το σύνολο του 2022 ενώ στα περιεχόμενα συγκριτικά γραφήματα και πίνακες παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12 κάθε έτους. Τα σύνολα των παρελθόντων ετών είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς προέρχονται από τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ειδικά σε ό,τι αφορά την έρευνα του 2022 το δείγμα των εταιριών, παρά την αριθμητική ισότητα του με το δείγμα των προηγουμένων ετών (λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών), είναι διευρυμένο κατά μία εταιρία, η οποία απέστειλε στοιχεία για πρώτη φορά.

Βασικά Ευρήματα της Έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2022 προκύπτουν τα ακόλουθα ευρήματα.

Α. Πλήθος Συμβολαίων: Ενεργά και Ακυρωθέντα

i. Ατομικά Συμβόλαια

Τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2022 προσέγγισαν τις 922 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 3%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε η οριακή μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2022 σε σχέση με το 2021, φθάνοντας, δηλαδή, στο 12,5%.

ii. Ομαδικά Συμβόλαια

Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2022 έφθασε τα 6.025, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2021, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 801, αυξημένο σημαντικά, κατά 58%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων συντέλεσε στην αύξηση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.

Β. Πλήθος Ασφαλισμένων: Ενεργών και Ακυρωθέντων Συμβολαίων

i. Ενεργοί Ασφαλισμένοι Ατομικών & Ομαδικών Ασφαλίσεων

Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων/ εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2022.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2022 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 5% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν το 1,5 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 13% σε σχέση με το 2021.

Με την επιφύλαξη της υποσημείωσης υπ’ αριθμό 2* του παρόντος, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), προκύπτει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις συνεχίζουν να σημειώνουν μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία (56% του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων) σε σχέση με τις ατομικές (44% του συνόλου).

*2 Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, το πλήθος των ασφαλισμένων /εξαρτωμένων μελών δεν ταυτοποιείται με μοναδική αρίθμηση (μητρώο ασφαλισμένων), καθώς δεν ζητώνται ατομικά στοιχεία. Συνεπώς, οι αθροίσεις κάθε έτους / ομάδας συμβολαίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένες από πολλαπλές μετρήσεις των ίδιων ασφαλισμένων. Ως εκ τούτου, η παράθεση αθροισμάτων έχει στόχο, αφενός να διευκολύνει τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας κάθε ομάδας (μερισμός), αφετέρου να καταδείξει τις μεταβολές από έτος σε έτος.

ii. ‘Ακυρωθέντες’ Ασφαλισμένοι Ατομικών & Ομαδικών Ασφαλίσεων

Το 2022, το πλήθος των ασφαλισμένων των ‘ακυρωθέντων’ συμβολαίων προσέγγισε τις 134 χιλιάδες στις ατομικές ασφαλίσεις, σημειώνοντας αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 7% σε σχέση με το 2021. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι των ‘ακυρωθέντων’ ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν τις 58,5 χιλιάδες, εμφανίζοντας σημαντική μείωση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με την υπενθύμιση της υποσημείωσης υπ’ αριθμό 2 του παρόντος, διαπιστώνεται ότι, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ασφαλισμένων των ‘ακυρωθέντων’ συμβολαίων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), διαχρονικά, οι ατομικές ασφαλίσεις διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των ‘ακυρωθέντων’ ασφαλισμένων, το οποίο ειδικά το 2022 εμφανίζεται αυξημένο κατά 11 μονάδες σε σχέση με το 2021, αντιστοιχώντας στο 70%, με το υπόλοιπο 30% να προέρχεται από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Γ. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω-νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2022 από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα € 610,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην προαναφερόμενη συνολική αύξηση συνέβαλαν τόσο οι ατομικές ασφαλίσεις που, φθάνοντας τα € 417 εκατομμύρια και συνιστώντας το 68% του συνόλου των αποζημιώσεων, σημείωσαν αύξηση 2%, όσο και οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 8%, έφθασαν τα € 194 εκατομμύρια το 2022.

i. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συνολικά κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή

Από το ποσό των € 610,5 εκατομμυρίων των συνολικών αποζημιώσεων του 2022, το 90%, το οποίο ισούται με € 551 εκατομμύρια, αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις των ατομικών και των ομαδικών (αθροιστικά) ασφαλίσεων Υγείας. Σε σχέση με το 2021, οι συνολικά πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις σημείωσαν οριακή αύξηση σχεδόν 1,5%.

Συνεπώς, μόλις 10% του συνόλου των πληρωθεισών αποζημιώσεων, που ισούται με € 60 εκατομμύρια, αφορούσε σε εξω-νοσοκομειακές καλύψεις (ατομικές και ομαδικές). Το ύψος, ωστόσο, των συνολικά πληρωθεισών εξω-νοσοκομειακών αποζημιώσεων σημείωσε σημαντική αύξηση 31% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

ii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ατομικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή

Όπως προαναφέρθηκε, το 2022 οι συνολικές αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2021, φθάνοντας τα € 417 εκατομμύρια. Το 96% εξ αυτών, δηλαδή σχεδόν € 400 εκατομμύρια, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 2% σε σύγκριση την προηγούμενη χρονιά. Οι δε εξωνοσοκομειακές αποζημιώσεις ανήλθαν σε € 18,3 εκατομμύρια το 2021, μειωμένες, δηλαδή, κατά 3% σε σχέση με το 2021.

iii. Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ομαδικών κατά Κάλυψη: Νοσοκομειακή» και Εξωνοσοκομειακή

Το 2022 οι συνολικές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας έφθασαν τα € 194 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2021. Το 79% των συνολικών ομαδικών αποζημιώσεων, δηλαδή € 152,4 εκατομμύρια, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν οριακή μείωση, μικρότερη του 1%, σε σχέση με το 2021. Οι εξω-νοσοκομειακές καλύψεις, αντίθετα, που έφθασαν το ποσό των € 41,3 εκατομμυρίων, αντιστοιχώντας, δηλαδή, στο υπόλοιπο στο 21% των συνολικών ομαδικών, σημείωσαν σημαντικότατη αύξηση της τάξης του 55% σε σχέση με το αντίστοιχο ύψος τους το προηγούμενο έτος.

iv. Πληρωθείσες Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις κατά είδος δαπάνης: «Αμοιβές Ιατρών» και «Λοιπά Νοσοκομειακά Έξοδα»

Από την περαιτέρω ανάλυση των συνολικών (άθροισμα ατομικών και ομαδικών) νοσοκομειακών αποζημιώσεων του 2022 που αφορούν σε έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων), προκύπτει ότι αυτές επιμερίζονται κατά ποσοστό 30% σε αμοιβές ιατρών και κατά 70% στις λοιπές δαπάνες νοσηλείας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα απόλυτα μεγέθη σε ευρώ που κατεβλήθησαν το 2022 για νοσοκομειακές αποζημιώσεις εξόδων, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 15/16 εταιρίες για τις ατομικές και από 14/15 για τις ομαδικές ασφαλίσεις Υγείας, παρατηρούνται οι αναγραφόμενες στον κατωτέρω Πίνακα 10 ποσοστιαίες μεταβολές:

v. Ατομικές Ασφαλίσεις: «Συχνότητα» Νοσοκομειακών Αποζημιώσεων και Συμμετοχή τους στις Συνολικές Αποζημιώσεις (νοσοκομειακές + εξω-νοσοκομειακές)

Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από 15/16 εταιρίες που συμμετείχαν στην προκείμενη έρευνα για το έτος 2022, η συχνότητα των ατομικών νοσοκομειακών αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στο 9%, όπως, δηλαδή και κατά το προηγούμενο έτος.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συχνότητα των αποζημιωθέντων νοσοκομειακής κάλυψης σε αντιπαραβολή με το μέγεθος (ως ποσοστό) της συμβολής τους στις συνολικές (νοσοκομειακές και εξω-νοσοκομειακές) αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων. Η αντιπαραβολική παράθεση των δύο αυτών δεδομένων καταμαρτυρεί τον, διαχρονικά, νοσοκομειοκεντρικό χαρακτήρα των ασφαλίσεων Υγείας, καθώς το προαναφερόμενο 9% των ασφαλισμένων που διαθέτουν νοσοκομειακή κάλυψη (οι οποίοι και αποζημιώθηκαν για την κάλυψη αυτή) ‘παράγουν’ σταθερά άνω του 90% (96% για το 2022) των συνολικών ατομικών ζημιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στις νοσοκομειακές, δηλαδή, αποζημιώσεις.

vi. Ομαδικές Ασφαλίσεις: «Συχνότητα» Νοσοκομειακών Αποζημιώσεων και Συμμετοχή τους στις Συνολικές Αποζημιώσεις (νοσοκομειακές + εξω-νοσοκομειακές)

Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από 14/15 εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα για το έτος 2022, η συχνότητα των ομαδικών νοσοκομειακών αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στο 16%, αυξημένη δηλαδή, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συχνότητα των αποζημιωθέντων νοσοκομειακής κάλυψης σε αντιπαραβολή με το μέγεθος (ως ποσοστό) της συμβολής τους στις συνολικές (νοσοκομειακές και εξω-νοσοκομειακές) αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων. Η αντιπαραβολική παράθεση των δύο αυτών δεδομένων επιβεβαιώνει το νοσοκομειοκεντρικό χαρακτήρα και των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας, ο οποίος, ωστόσο, εμφανίζει διαφοροποιήσεις τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη έντασή του κατά το προηγούμενο έτος, όσο και με εκείνον που διαπιστώνουμε στις ατομικές ασφαλίσεις, στην προηγούμενη ενότητα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα από το συγκεκριμένο δείγμα εταιριών (14/15) για το 2022, το προαναφερόμενο 16% των ασφαλισμένων που διαθέτουν νοσοκομειακή κάλυψη (οι οποίοι και αποζημιώθηκαν για την κάλυψη αυτή) ‘δημιούργησαν’ το 73% των συνολικών ομαδικών ζημιών.

Δ. Στοιχεία Ατομικών Ασφαλίσεων Υγείας- Ειδικότερα Ευρήματα

i. Ατομικές Ασφαλίσεις κατά τη Διάρκεια Ασφάλισης: Ετήσιας και Μακροχρόνιας

Σε χωριστή ενότητα του ερωτηματολογίου που αφορά ειδικά στις ατομικές ασφαλίσεις Υγείας επιχειρείται η καταγραφή των εν λόγω ασφαλίσεων με βάση τη διάρκεια των συμβολαίων, διακρίνοντάς τα, δηλαδή, σε ετήσια και μακροχρόνια. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, η εικόνα κάθε μίας από τις δύο αυτές κατηγορίες ατομικών προγραμμάτων διαμορφώνεται κατά τα δεδομένα των ακόλουθων πινάκων.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, καθίσταται σαφής η σταδιακή επικράτηση των ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίων στη δομή του συνολικού (σε επίπεδο αγοράς) χαρτοφυλακίου των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την ετήσια μεταβολή των απόλυτων μεγεθών του πλήθους ενεργών ασφαλισμένων και συμβολαίων, πληρωθεισών αποζημιώσεων, αλλά και ‘ακυρώσεων’ ασφαλισμένων και συμβολαίων, για κάθε μια από τις δύο εδώ ερευνώμενες κατηγορίες προγραμμάτων, προκύπτουν τα περιεχόμενα στον κατωτέρω Πίνακα 13 στοιχεία.

ii. Ατομικές Νοσοκομειακές Ασφαλίσεις κατά Τύπο Κάλυψης και Ανώτατο Κεφάλαιο Κάλυψης

Το 2022 αποτέλεσε την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία επιχειρήθηκε, με ρητή εξαίρεση των capitation προγραμμάτων, η εξέταση των ατομικών προγραμμάτων Υγείας κατά τους τύπους κάλυψης «συμμετοχικά/απαλλαγής» και «100% κάλυψης από το πρώτο ευρώ» και, ταυτόχρονα, κατά το ανώτατο όριο κάλυψης (<€ 150.000 και >€ 150.000). Ζητούμενο του εγχειρήματος αυτού αποτελεί, κυρίως, η διερεύνηση του αν και κατά πόσο διαφοροποιείται η ‘μέση αποζημίωση’ (μέσος όρος), ενδεχομένως δε, και η συχνότητα ζημιών, αναλόγως του τύπου κάλυψης και του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης.

Σύμφωνα με τα συνολικά δηλωθέντα από τις συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρίες στην ειδική ενότητα του ερωτηματολογίου δεδομένα, προκύπτουν τα στοιχεία που περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα 14.

Γραφικά αναπαριστώντας το εν λόγω συνολικό χαρτοφυλάκιο, φαίνεται, από άποψη πλήθους συμβολαίων, ασφαλισμένων, αποζημιωθέντων και ύψους πληρωθεισών αποζημιώσεων, ότι αυτό δομείται ως ακολούθως:

Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγονται από τα συλλεγέντα στοιχεία σε αυτή τη θεματική, σχετικά με τη ‘μέση αποζημίωση’ και τη συχνότητα ζημιών, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

▪ Στα «συμμετοχικά/απαλλαγής» προγράμματα, η «μέση αποζημίωση», τουλάχιστον κατά το 2022, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε ικανό βαθμό με βάση το ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης, αντίθετα με τη συχνότητα, η οποία κατά το ίδιο έτος διαφέρει μεταξύ των δύο ερευνώμενων κατηγοριών προγραμμάτων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (6% για κεφάλαιο κάλυψης < €150.000 και 9% για >€ 150.000). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που η συχνότητα μεταξύ των δύο εν λόγω κατηγοριών προγραμμάτων εμφανίζει διαφοροποίηση, καθώς κατά την τριετία 2019-2021 δεν προέκυπτε σημαντική διαφοροποίηση στη συχνότητά τους (8%-9% και για τις δύο κατηγορίες συμμετοχικών ή/και απαλλαγής).

▪ Στα «100% κάλυψης/κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγράμματα», σε όλη την ερευνηθείσα περίοδο 2019-2022 προκύπτει ότι η «μέση αποζημίωση» σαφώς διαφοροποιείται αναλόγως του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης. Αντίθετα, η συχνότητά τους εμφανίζει διαφοροποίηση, κυρίως, συγκρινόμενη με εκείνη των «συμμετοχικών/απαλλαγής» προγραμμάτων (συχνότητα της τάξης 12%-16% καθ’ όλα τα ερευνηθέντα έτη – 14% ειδικά για το 2022 – και για τις δύο κατηγορίες των «100% κάλυψης/ κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγραμμάτων»).

▪ Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στο 2022 σε σύγκριση με το 2021 διακρίνεται αύξηση της «μέσης αποζημίωσης» στα προγράμματα με κεφάλαιο κάλυψης <€150.000 «συμμετοχικά/απαλλαγής» (μεγαλύτερη αύξηση) αλλά και «100% κάλυψης» (μικρότερη αύξηση). Αντίθετα, αμφότεροι οι τύποι προγραμμάτων με κεφάλαιο κάλυψης > € 150.000 εμφάνισαν μείωση της «μέσης αποζημίωσης».

iii. Ατομικές Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις Εξόδων κατά Ομάδα Παρόχου Υπηρεσιών Υγείας

Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού, λόγω του όγκου τους, ενδιαφέροντος που διαθέτουν οι νοσοκομειακές αποζημιώσεις και, κυρίως, εκείνες που αφορούν σε πραγματοποιηθέντα έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων), ζητήθηκε, στο πλαίσιο της προκείμενης έρευνας, η ποσοστιαία κατάτμηση τόσο της αξίας των αποζημιώσεων, όσο και του πλήθους των αποζημιωθέντων μεταξύ τεσσάρων βασικών ομάδων νοσηλευτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, τα νοσηλευτήρια και οι κλινικές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

▪ Συνεργαζόμενες Κλινικές (δηλαδή, «εντός δικτύου» συνεργαζομένων προμηθευτών των ασφαλιστικών εταιριών)

▪ Μη Συνεργαζόμενες Κλινικές (δηλαδή, «εκτός δικτύου» συνεργαζομένων προμηθευτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

▪ Δημόσια Νοσοκομεία

▪ Θεραπευτήρια Εξωτερικού

Οι επιμερισμοί που προκύπτουν, σε επίπεδο αγοράς, σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τις συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές εταιρίες δεδομένα, σχετικά με τις αποζημιώσεις και το πλήθος των αποζημιωθέντων για έξοδα νοσηλείας κατά το έτος 2022, αποτυπώνονται στο αμέσως κατωτέρω γράφημα 18.

Από τα στοιχεία του 2022, τα οποία, σημειωτέον, δεν εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα έτη (βλ. και κατωτέρω τους αναλυτικούς πίνακες 15 και 16), προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων κάνει πράγματι χρήση του δικτύου συνεργαζομένων με τις ασφαλιστικές εταιρίες κλινικών, οι οποίες και απορροφούν το 93% του συνόλου των αποζημιώσεων εξόδων νοσηλείας.

Στους πίνακες 15 και 16 που ακολουθούν αποτυπώνονται οι αντίστοιχοι επιμερισμοί πληρωθεισών αποζημιώσεων εξόδων και αντιστοιχούντων αποζημιωθέντων ασφαλισμένων κατά την πενταετία 2018-2022.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *