AIG Ελλάς: Προκαταβάλει το 50% της αποζημίωσης

29 Μαΐου 2018

Θεανώ Τελωνιάτη
Επικεφαλής του Κλάδου Περιουσίας και Ειδικών Κινδύνων AIG Ελλάς Α.Ε.

Ρηξικέλευθες ασφαλιστικές λύσεις απαιτεί η εξελισσόμενη οικονομία σύμφωνα με την κ. Θεανώ Τελωνιάτη, επικεφαλής του Κλάδου Περιουσίας και Ειδικών Κινδύνων της AIG Ελλάς Α.Ε. Μιλώντας στο Underwriter.gr, η κ. Τελωνιάτη εκτιμά πως η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών έχει αναδείξει κινδύνους που δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν σωστά όπως για παράδειγμα, σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα ρομποτικές εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση η AIG παραμένει αιχμηρή, προσφέροντας στους ασφαλισμένους δωρεάν πολύτιμες υπηρεσίες, αλλά και εξαιρετικά εξειδικευμένες καλύψεις, μοναδικές στην ελληνική αγορά.

Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό
kosmas@underwriter.gr

Κυρία Τελωνιάτη, μετά από 10 χρόνια συνεχούς συνεργασίας με την AIG πρόσφατα αναλάβατε επικεφαλής στον Κλάδο Περιουσίας και Ειδικών Κινδύνων. Μιλήστε μας για τα προϊόντα ειδικών κινδύνων που προωθεί η AIG και κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτά η ελληνική αγορά;

Τα προϊόντα του Property and Special Risks είναι το Commercial Property, δηλαδή μεσαίοι και μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι, παραγωγή ενέργειας, χημική βιομηχανία και πετροχημικά για καλύψεις περιουσιακών στοιχείων και απώλειας κερδών, οι ασφαλίσεις μεταφερομένων φορτίων (cargoes) αλλά και ευθύνες λιμανιών, ναυπηγείων (marine liability), οι ασφαλίσεις αεροπορικών κινδύνων (Aviation) και οι ασφαλίσεις έργων (CAR/EAR).

H αγορά μας ανταποκρίνεται με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες αυτές τις ασφαλίσεις. Ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής μας συναρτάται και με την δυνατότητά μας να παρέχουμε ασφάλιση στο εξωτερικό κάτι που συμβαδίζει και με την ολοένα αυξανόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα προϊόντα μας, αν και στην πλειονότητά τους θεωρούνται «παραδοσιακά» στην ασφαλιστική αγορά διεθνώς, φροντίζουμε να τα «εξελίσσουμε» τόσο ως προς την έκταση της κάλυψης όσο και στην παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την επέλευση του κινδύνου.

Για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη στην αγορά να καλυφθούν έξοδα που προκύπτουν κατά την μεταφορά προϊόντων στις περιπτώσεις που οι αρχές μιας χώρας εισαγωγής απορρίψουν το προϊόν για λόγους προδιαγραφών ή άλλους. Τα έξοδα αυτά συνήθως εμπίπτουν στην απαλλαγή άλλου ειδικού προϊόντος. Την ανάγκη αυτή καλύψαμε με επέκταση της ασφάλισης μεταφορών, την αποκαλούμε «limited rejection» και είναι μοναδική στην αγορά μας.

Αντίστοιχα, σε όλους τους ασφαλισμένους μας αλλά και σε υποψήφιους να ασφαλιστούν παρέχουμε εντελώς δωρεάν υπηρεσίες μηχανικού διαχείρισης κινδύνων που παρέχει συμβουλές για αποφυγή ή περιορισμό ζημιών, με χρήση τεχνικών και πρακτικών ευρέως χρησιμοποιούμενων στην διεθνή αγορά, στις οποίες αποκτούμε πρόσβαση μέσω του δικτύου μας.

Η προτεραιότητά μας είναι να συμβαδίζουμε με τις επιχειρήσεις και να τις στηρίζουμε ουσιαστικά σε κάθε προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αλλά και να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις που έχει η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, απαλλάσσοντάς τες από τους κινδύνους που καλύπτουν τα προϊόντα που παρέχουμε.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφάλιση περιουσίας; Τα προϊόντα της AIG είναι ανταγωνιστικά;

Θα έλεγα ότι η ασφάλιση περιουσίας έχει να αντιμετωπίσει ένα συνδυασμό προκλήσεων που εκτείνεται πέρα από τις τοπικές μας δυσκολίες που σχετίζονται με το οικονομικό κλίμα. Η αποτελεσματική διαχείριση που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη κερδοφορία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στις τιμές και υψηλών λειτουργικών εξόδων, επιτάσσει την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων μας μέσω της τεχνολογίας.

Η διαχείριση των καταστροφικών κινδύνων, που έχουν ενταθεί ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη πρόσκληση για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η εξελισσόμενη οικονομία απαιτεί ασφαλιστικές λύσεις που είναι ρηξικέλευθες και ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας. Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και η εφαρμογή νέων τεχνικών σε πολλές δραστηριότητες έχουν αναδείξει νέους κινδύνους που δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν σωστά.

Για παράδειγμα, σε βιομηχανίες που όλο και πιο εκτεταμένα λειτουργούν με ρομποτικές εφαρμογές, πρέπει να γίνει πρώτα μια εκτίμηση για το κατά πόσο ένα παραδοσιακό λεκτικό όρων περιουσίας μπορεί να καλύψει κάθε σενάριο ζημίας αυτών των εγκαταστάσεων. Έπειτα,  στη συμφωνία με τον ασφαλιστή κατά πόσο το λειτουργικό του μοντέλο του επιτρέπει να καλύψει όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Αυτές φυσικά οι νέες ανάγκες δεν αφορούν μόνο στην ασφάλιση περιουσίας, η οποία μπορεί να πρέπει να συμπληρωθεί με άλλες ασφαλίσεις.

Άλλη κάλυψη που επίσης λαμβάνει άλλη μορφή στις μέρες μας είναι αυτή της απώλειας κερδών καθώς όλο και περισσότερο η παραγωγική διαδικασία εξαρτάται από κινδύνους που επηρεάζουν την λειτουργία μεγάλων πελατών ή μεγάλων προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Στην AIG, έχουμε μια εμμονή θα έλεγα, με την σωστή εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνουμε και όταν αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε καλά τι ασφαλίζουμε, θέλουμε οι ασφαλισμένοι μας να απολαμβάνουν την μεγαλύτερη δυνατή έκταση κάλυψης. Επίσης, για εμάς είναι σημαντική η σωστή αποτύπωση του κινδύνου γιατί την ώρα της ζημιάς θέλουμε η μοναδική μας ενασχόληση να είναι η επαναφορά της ασφαλισμένης επιχείρησης σε λειτουργία. Προς το σκοπό αυτό άλλωστε εκταμιεύουμε μέχρι και το 50% της αποζημίωσης προκαταβολικά κυριολεκτικά σε διάστημα ημερών από το ζημιογόνο γεγονός.

Αναφερθήκατε νωρίτερα στην υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για την σημασία της υπηρεσίας αυτής;

Όπως ανέφερα και παραπάνω η AIG, εστιάζει στην δημιουργία σωστής σχέσης με τους ασφαλισμένους της. Επιδίωξή μας είναι η όσο το δυνατόν πιο καλή κατανόηση των κινδύνων που αναλαμβάνουμε και φυσικά εκτιμούμε την ανταπόκριση από την πλευρά του ασφαλισμένου μας στο διάλογο που αναπτύσσεται με τους εμπειρογνώμονες / τεχνικούς μας. Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα είναι ότι η υπηρεσία αυτή είναι πολύ σημαντική και για τους ασφαλισμένους μας καθώς τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικές γνώσεις / καλές πρακτικές και αποτελέσματα εφαρμογής του παγκόσμιου πελατολογίου μας. Μπορούν έτσι, χωρίς κόστος συνήθως, να ελέγξουν τα σενάρια επίδρασης ζημιών που έχουν αναπτύξει εσωτερικά και να προβούν σε διορθώσεις, συμπληρώσεις ή όποιες αλλαγές.

Ποια είναι τα κανάλια διανομής που ανταποκρίνονται περισσότερο στα προϊόντα των κλάδων σας και πως τα υποστηρίζετε;

Η εταιρεία μας διατηρεί συνεργασίες σε όλο το φάσμα των ελεύθερων διαμεσολαβητών. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας αναλογικά με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που καλούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους, οι οποίες σε ορισμένα προϊόντα είναι αυξημένες.

Διαπιστώνουμε ότι, ασφαλισμένοι που έχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό ή όπου η φύση του κινδύνου απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, όπως για παράδειγμα μια κάλυψη απώλειας κερδών σε ένα κατασκευαστικό έργο από καθυστέρηση στην παράδοση φορτίου λόγω ζημίας κατά τη μεταφορά του( Marine DSU), απευθύνονται συνήθως σε μεσίτες (τοπικούς ή μέλη πολυεθνικού σχήματος / δικτύου) που έχουν αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία.

Φυσικά, η διαμεσολάβηση σε μικρομεσαίους κινδύνους είναι εξίσου απαιτητική αλλά καθώς επί σειρά ετών παρέχουμε συστηματική (μέσω σεμιναρίων) αλλά και ειδική εκπαίδευση στους συνεργάτες που είναι δεκτικοί, ένα σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου μας προέρχεται από πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους.

Οι συνεργάτες μας γνωρίζουν ότι είμαστε πάντοτε στην διάθεσή τους να τους προσφέρουμε εκπαίδευση αλλά και υποστήριξη στους πελάτες τους.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Η Ανδρονίκη Χειλά στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού Ανδρονίκης Χειλά, με τίτλο «πΑΡΟΝ», θα πραγματοποιηθεί στον χώρο τέχνης ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ της Εθνικής Ασφαλιστικής, από...

Close