Allianz: Ανθεκτική απόδοση σε ένα έτος δίχως προηγούμενο

23 Φεβρουαρίου 2021

Υπό το φως ενός εξαιρετικά δύσκολου περιβάλλοντος το 2020, η Allianz SE επέδειξε ανθεκτικότητα σε μια κρίση δημόσιας υγείας που δεν είχε προηγούμενο αλλά και σε παρατεταμένα χαμηλά επιτόκια. Η οικονομική απόδοση στο φορολογικό έτος 2020 υπήρξε αξιοσημείωτα δυνατή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, αν και η πανδημία του κορωνοϊού άφησε το στίγμα της στα οικονομικά αποτελέσματα, ειδικά στους εμπορικούς κλάδους των Περιουσιακών Στοιχείων και των Ατυχημάτων. Παρά τις τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις, η Allianz ολοκλήρωσε το φορολογικό έτος με ένα δυνατό τέταρτο τρίμηνο.

Επιμέλεια: Χρήστος Γαβαλάς

Δελτίο Ετήσιων Κερδών 2020

  • Συνολικά ετήσια έσοδα - 1,3% στα 140 δισ. ευρώ
  • Λειτουργικό ετήσιο κέρδος 10,8 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αρνητικού αντίκτυπου 1,3 δισ. ευρώ εξαιτίας του κορωνοϊού
  • Καθαρά ετήσια έσοδα - 14%
  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ 207%
  • Διανομή μερίσματος 9,6 ευρώ ανά μετοχή
  • Στόχος για λειτουργικό κέρδος το 2021 ύψους 12 δισ. ευρώ, με απόκλιση 1 δισεκατομμυρίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Το οργανικό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά -1,8% το 2020, μείωση προερχόμενη κυρίως από το τμήμα Ζωής / Υγείας,  εξαιτίας ζημιών που σχετίζονταν με τον κορωνοϊό, εξαιτίας χαμηλότερων επαναληπτικών και χαμηλότερου αποτελέσματος λειτουργικής επένδυσης (πώληση της Allianz Popular SL στην Ισπανία). Ωστόσο συνολικά, το λειτουργικό κέρδος σε Ζωή /Υγεία παρέμεινε σε δυνατό επίπεδο υποστηριζόμενο από ένα ανθεκτικό επενδυτικό περιθώριο. Τα στοιχεία ενεργητικού κατέγραψαν αύξηση λειτουργικού κέρδους λόγω αύξησης μέσου όρου Στοιχείων Υπό Διαχείριση και συνέχιση της προσεκτικής διαχείρισης κόστους.

Τα Βασικά Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,8% στα 16,48 ευρώ (από 18,90 ευρώ) το 2020. H απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 11,4% (από 13,6%). O συντελεστής κεφαλαιακής φερεγγυότητας ήταν στο 207% στο τέλος του 2020, συγκρινόμενος με το 212% στο τέλος του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει ένα μέρισμα στο επίπεδο προηγούμενου έτους, στα 9,6 ευρώ ανά μετοχή για το 2020.

Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, δείκτης κλειδί για την ποιότητα του οργανισμού είναι τα σχόλια που προέρχονται από τους πελάτες. To 79% των θυγατρικών παγκοσμίως αξιολογήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς ενώ ο Δείκτης Αξιοκρατίας που μετράει την κουλτούρα ηγεσίας και απόδοσης ήταν στο 78% το 2020, μια βελτίωση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2019. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η στρατηγική «Η απλότητα κερδίζει» της Allianz είναι η ορθότερη, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

« Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση που οι μέτοχοί μας έδειξαν στην Allianz στη διάρκεια του δύσκολου έτους 2020», είπε ο Ολιβιέρ Μπατέ, διευθύνων σύμβουλος της Allianz SE. «Τα ανθεκτικά μας αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι συνεχίσαμε να φέρνουμε αξία και ασφάλεια στους πελάτες μας χάρη στο εξαιρετικά αφοσιωμένο προσωπικό μας και στις υπερσύγχρονες λειτουργίες μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια καλή θέση ούτως ώστε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για το 2021».

«Η ομάδα της Allianz πέτυχε έναν δυνατό τερματισμό σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, δείχνοντας ότι η Αllianz είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για όλους τους μετόχους», είπε ο Τζούλιο Τερζαριόλ, επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της Allianz SE. «Προσαρμοσμένο για δυσμενείς επιπτώσεις του κορωνοϊού, το λειτουργικό μας κέρδος στάθηκε πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς και δείχνει πόσο καλά διαφοροποιημένη και υγιής είναι η  οικονομική μας απόδοση. Η κεφαλαιακή μας θέση παρέμεινε δυνατή στη διάρκεια της πανδημίας. Γι’ αυτό βλέπουμε προς το 2021 με αυτοπεποίθηση».

Ασφάλιση Περιουσίας - Ατυχημάτων: Το λειτουργικό κέρδος επηρεάστηκε από τον κορωνοϊό

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4% στα 59,4 δισ. ευρώ το 2020. Η εσωτερική ανάπτυξη έφθασε στο -1,5% κυρίως εξαιτίας συρρίκνωσης του όγκου πωλήσεων κατά 4,8% και θετικής επίπτωσης στις τιμές κατά 3,8%. Οι κύριοι συντελεστές αυτής της πτώσης ήταν οι Allianz Partners, Euler Hermes και η Ιταλία ενώ οι AGCS, η Τουρκία και η Γερμανία κατέγραψαν θετική εσωτερική ανάπτυξη.

Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε κατά 13,4% στα 4,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις επηρεάστηκαν πολύ από τον κορωνοϊό, ειδικά στους εμπορικούς κλάδους των επιχειρήσεων, από υψηλότερες απαιτήσεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών και από χαμηλότερη συνεισφορά της επαναληπτικότητας, με μερική αντιστάθμιση να επιτυγχάνεται χάρη στην ισχυρή βελτίωση του Δείκτη Εξόδων. Το εισόδημα από τη λειτουργική επένδυση επίσης μειώθηκε.

Το combined ratio αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 96,3% .

«Το τμήμα Περιουσίας - Ατυχημάτων πέτυχε απόδοση ευθυγραμμισμένη με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για λειτουργικό κέρδος, εάν δεν συμπεριληφθούν οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές», είπε ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Allianz SE, Τζούλιο Τερζαριόλ. Η πειθαρχημένη ανάληψη ασφαλιστικής ευθύνης και η σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητάς μας θα έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική πρόοδο προς μια συνδυαστική αναλογία της τάξης του 93% το 2021».

Ασφάλιση Ζωής / Υγείας: Δυνατό λειτουργικό κέρδος και υγιείς πωλήσεις

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν στα 61,5 δισ. ευρώ (από 67 δισ. ευρώ) το 2020, από περιορισμούς λόγω κορωνοϊού. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον όγκο πωλήσεων καταγράφηκαν στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αρνητικά αποτελέσματα εν μέρει αντισταθμίστηκαν από αυξανόμενο όγκο πωλήσεων στην Ιταλία.

Τα περιθώρια επενδυτικών κερδών μειώθηκαν στο 2,8% (από 3,2%) εξαιτίας μεγάλης μείωσης στα επιτόκια. Αυτό εν πολλοίς αντισταθμίστηκε από επανατιμολόγηση προϊόντων και βελτιωμένου επιχειρηματικού μείγματος. Η συνολική αξία μειώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ (από 2,2 δισ. ευρώ) το 2020, απόρροια χαμηλότερου όγκου πωλήσεων και μειωμένων περιθωρίων.

Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε σε 4,4 δισ. ευρώ (από 4,7 δισ. ευρώ) το 2020. Αυτό συνέβη κυρίως εξαιτίας της πώλησης της Allianz Popular στην Ισπανία αλλά και της αναγνώρισης ζημιάς  και ενός θετικού αντίκτυπου στις Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο έτος. Καταγράφηκε ωστόσο θετική συνεισφορά από ένα ανθεκτικό επενδυτικό περιθώριο.

«Γίναμε μάρτυρες μιας ανάκαμψης πωλήσεων και περιθωρίου ανθεκτικότητας στο τμήμα της Ζωής / Υγείας στο τέλος του 2020», είπε ο Τζούλιο Τερζαριόλ. «Είμαι χαρούμενος που συνεχίζουμε να ικανοποιούμε με επιτυχία τις προσδοκίες των πελατών μας, με το να καινοτομούμε και να προσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας  portfolio. Η λειτουργική μας απόδοση έχει ισχυρές βάσεις και προσβλέπω σε μια αξιόπιστη απόδοση το 2021».

Διαχείριση Στοιχείων Ενεργητικού: Το Σύνολο του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών

Τα Στοιχεία Ενεργητικού υπό Διαχείριση αυξήθηκαν κατά 26 δισ. ευρώ στο 1,712 τρισ. ευρώ το 2020. Αυτό προήλθε από θετικές συνέπειες για την αγορά της τάξης των 96,5 δισ. ευρώ και από καθαρές εισροές ύψους 32,8 δισ. ευρώ.

Το Σύνολο του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αυξήθηκε στα 2,389 τρισ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών.

Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,5% σε 2,9 δισ. ευρώ το 2020 (από 2,7 δισ. ευρώ) καθώς τα έσοδα μεγάλωσαν, κυρίως χάρη σε υψηλότερό μέσο όρο στοιχείων Ενεργητικού υπό Διαχείριση τρίτων μερών.

«Ισχυρές καθαρές εισροές στο επιχειρηματικό τμήμα της Διαχείρισης Στοιχείων του Ενεργητικού είναι απόδειξη ότι η αξία της πρότασης μας προς τους πελάτες μας είναι ελκυστική», είπε ο Τζούλιο Τερζαριόλ. «Το νέο υψηλό στα Στοιχεία Ενεργητικού Υπό Διαχείριση και η ισχυρή παραγωγικότητα προμηνύει μια καλή αρχή στο 2021».

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Ελλάδα: έχουμε τα παλαιότερα ΙΧ - φορτηγά - λεωφορεία στην ΕΕ

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το είδος των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αποκαλύπτει μελέτη της ACEA* (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), σύμφωνα...

Close