Skip to content

Χαρτογράφηση κλάδου Υγείας 2022 από την ΕΑΕΕ

Τα στοιχεία που ακολουθούν επικεντρώνονται στις δύο βασικές καλύψεις υγείας, τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή. Εστιάζει τόσο στην εξέλιξη του πλήθους των συμβολαίων, όσο και των αποζημιώσεων, οι οποίες αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος στη δημοσιευμένη έκθεση της ΕΑΕΕ.  Τα βασικότερα συνολικά μεγέθη που καταγράφηκαν για το 2022, δείχνουν μια σταθερά ανοδική τάση των Ασφαλίσεων Υγείας […]

Η ΕΑΕΕ μετά από εκτεταμένη ανάλυψη περίπου 1 εκατ. εν ισχύ συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας, προσφέρει μια πλήρη εικόνα σχετικά με είδη των καλύψεων, το πλήθος των συμβολαίων και την γεωγραφική τους κατανομή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ομαδικών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των καλυπτόμενων κατοικιών. Στο παρακάτω πίνακα και γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό καλύψεων […]

Σε ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική δραστηριότητα του πλανήτη. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις του Δεκεμβρίου 2022, την θέση #1 στον κόσμο καταλαμβάνει η Berkshire Hathaway, την  θέση  #2 η Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., την θέση #3  η Allianz SE, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ΑΧΑ SA και […]

Αύξηση 19,6%  των υπο διαχείριση κεφαλαίων από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος 9μηνου του Νίκου Σακελλαρίου Οι 3 βασικοί λόγοι που οδηγούν κεφάλαια στις συλλογικές επενδύσεις Η είσοδος των τραπεζών σε θέματα διάθεσης προϊόντων που υποκαθιστούν τις προθεσμιακές καταθέσεις (αμοιβαία κεφάλαια, υβριδικά προϊόντα, εγγυημένου κεφαλαίου και εγγυημένης απόδοσης) δημιούργησε ρεύμα εισροών στους θεσμικούς […]

Αυξήθηκαν τα τρόφιμα κατά 9,4% τον Σεπτέμβριο , μειώθηκαν τα ενοίκια και οι τιμές ακινήτων του Νίκου Σακελλαρίου Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,6% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: 1. Από τις αυξήσεις των δεικτών […]

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022, προκύπτουν τα παρακάτω: Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 […]

Έως σήμερα πάνω από 2.000 αιτήσεις αποζημίωσης έχει δεχτεί η Interamerican, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 70 εκ ευρώ. Από τις παραπάνω αιτήσεις, 750 αφορούν τον κλάδο αυτοκινήτου και οι υπόλοιπες τους κλάδους ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικό του μεγέθους της καταστροφής από την κακοκαιρία “Daniel” στη Θεσσαλία είναι το γεγονός ότι ο όγκος των περιστατικών αποζημίωσης για […]

Αύξηση Κερδών, Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2023 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 13,54 εκατ. € έναντι Ζημιών 10,93 εκ. € το Α’ εξάμηνο του 2022. Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 46,99 εκατ.€ (+15,32%) έναντι 40,74 εκατ.€ της […]

Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων 1.1. Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του […]

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών διεθνώς μειώθηκαν κατά 2,7%, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση Προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό, τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ήταν μόνο κατά 6,6% πάνω από το επίπεδο του 2019 – στη Δυτική Ευρώπη ο ιδιωτικός πλούτος μειώθηκε κατά 2,6% Η μέση αύξηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων […]