Skip to content

Consumer Hub: Το ελληνικό περιεχόμενο στο interactive tool της Insurance Europe για υποψήφιους πελάτες

Οι πελάτες που αναζητούν ασφαλιστικές λύσεις είναι η καρδιά της δραστηριότητας του κλάδου και η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του.

του Χρήστου Γαβαλά

Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές για να αυξήσουν την πρόσβαση των πελατών στην ασφάλιση και την προστασία.

Η νέα ενότητα Consumer Hub στον ιστότοπο της Insurance Europe παρουσιάζει πολλά παραδείγματα καινοτομιών και πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον πελάτη / καταναλωτή, τις οποίες εισήγαγε ο ασφαλιστικός τομέας. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Ψηφιοποίηση
  • Βελτιωμένη διαχείριση αποζημιώσεων
  • Διαφάνεια και οικονομική κατάρτιση
  • Σαφήνεια καλύψεων και εξαιρέσεων
  • Καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου
  • Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης
  • Καλές πρακτικές στην επιχειρηματική συμπεριφορά

Το εργαλείο παρέχει πληροφορίες μέσω ενός διαδραστικού χάρτη της Ευρώπης που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κλικ σε συγκεκριμένες χώρες για να αποκτήσουν πληροφορίες για τις άνω πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών της εκάστοτε αγοράς.

Σε ποιες όμως από αυτές τις κατηγορίες βρίσκεται η Ελλάδα; Και τι περιεχόμενο περιλαμβάνει κάθε μία από αυτές για τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτού του διαδραστικού χάρτη;

Ο πρώτος τομέας στον οποίο έχει παρουσία η Ελλάδα είναι αυτός της Διαφάνειας και της Οικονομικής Εκπαίδευσης.

Σε αυτόν γίνεται λόγος για την πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ στα τέλη του 2021, όταν και ξεκίνησε μια ψηφιακή καμπάνια με τίτλο «Δεν ρισκάρουμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή».

Η εκστρατεία ενημερώνει και εκπαιδεύει το κοινό για τον τρόπο λειτουργίας της ασφάλισης και την ανάγκη, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ψηφιακή καμπάνια αποτελείται από τέσσερα βίντεο για την ασφάλιση αυτοκινήτου, υγείας, συντάξεων και περιουσίας και προωθείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece, ανέπτυξε το 2019 ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού σχολείου με τίτλο «Ονειρεύομαι σοφά». Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το 2021. Στόχος του είναι να διδάξει τους μαθητές σχετικά με τους κινδύνους και την ανάγκη πρόληψης στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και εισάγει την έννοια της ασφάλισης.

Δεύτερος τομέας με ελληνική παρουσία είναι αυτός της «Σαφήνειας γύρω από τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις».

Στο κείμενο που είναι προσαρτημένο στον χάρτη για την περίπτωση της Ελλάδας επισημαίνεται ότι στην αρχή της πανδημίας το 2020, η ΕΑΕΕ ανέβασε “συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη” στον ιστότοπό της, ενθαρρύνοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με τους ασφαλιστές ή τους διαμεσολαβητές τους εάν είχαν περαιτέρω απορίες. Ακόμη, δημοσίευσε δελτία τύπου σχετικά με την καλή λειτουργία της τοπικής ασφαλιστικής αγοράς και με το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχεια των ασφαλιστικών υπηρεσιών παρά την κρίση.

Επίσης, τονίζεται ότι η ΕΑΕΕ ανέθεσε στο ανεξάρτητο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών να αναπτύξει και να δημοσιεύσει ένα σύνολο δεικτών που απεικονίζουν την εξέλιξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων υγείας που καταβάλλονται σε συνολικό επίπεδο αγοράς, δείκτες που, συνοδευόμενοι από λεπτομερή αναλυτική έκθεση, δημοσιεύονται ετησίως από το 2018 και βοηθούν τους καταναλωτές να κατανοήσουν πώς εξελίσσονται τα έξοδα υγείας που πληρώνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές υγείας κάθε χρόνο, μαζί με τις επιπτώσεις στα δικά τους ασφάλιστρα υγείας.

Υπογραμμίζεται παράλληλα ότι το 2013, η ΕΑΕΕ δημιούργησε ένα φυλλάδιο για τις βασικές αρχές της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τον τρόπο υπολογισμού της προσαρμογής των ασφαλίστρων. Γίνεται σαφής αναφορά στο ότι το φυλλάδιο αυτό χρησιμοποιεί απλή γλώσσα και όχι τεχνικούς ή αναλογιστικούς όρους για να περιγράψει τη διαφορά μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, αλλά και το πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα και γιατί μπορεί να απαιτούνται προσαρμογές των ασφαλίστρων από το ένα έτος στο άλλο. Σημειώνεται ότι το φυλλάδιο διατέθηκε αρχικά στους ασφαλισμένους ως ηλεκτρονικό έγγραφο μέσω των ιστοσελίδων των εταιρειών-μελών και τώρα τους αποστέλλεται ταχυδρομικά κατά την ανανέωση, ειδικά όταν προσαρμόζεται το ασφάλιστρο.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι εκδόθηκε λεξικό για την ασφάλιση αστικής ευθύνης για πρώτη φορά από την ΕΑΕΕ το 2012 το οποίο ενημερώνεται τακτικά, καθορίζοντας τις βασικές έννοιες και όρους στην ασφάλιση αστικής ευθύνης τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους ασφαλιστές.

Συμπληρώνεται ότι το 2021, η ΕΑΕΕ δημοσίευσε στον ιστότοπό της έναν «Οδηγό για την Ασφάλιση στον Κυβερνοχώρο» για να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες των κινδύνων και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη τους, ένας Οδηγός που όπως σημειώνει το κείμενο ενημερώνεται τακτικά. Επίσης, το 2021, δημιουργήθηκε ένα podcast της EAEE με πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια σε αυτόν.

Τέλος, αναγράφεται ότι από το 2012, η ΕΑΕΕ διαθέτει επίσης ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων στον ιστότοπό της, παρέχοντας πληροφορίες για την κάλυψη και τις εξαιρέσεις σε απλή γλώσσα για καταναλωτές και ασφαλισμένους.

Ο τρίτος τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει συμμετοχή είναι αυτός των Πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Όπως σημειώνεται, στις αρχές του 2022, η ΕΑEE υιοθέτησε Πρωτόκολλο Αυτορρύθμισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, με τα μέλη της να δεσμεύονται να υιοθετήσουν δράσεις, βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας αλλά και εντός της ίδιας της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκαν να αυξήσουν το επίπεδο της ευαισθητοποιησης τους για το πρόβλημα και την ανάγκη αντιμετώπισης και καταπολέμησής του, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, των υπαλλήλων και των συνεργατών τους.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και στο πλαίσιο της ανάλυσης των Καλών πρακτικών επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Σχετικά με αυτό, επισημαίνεται ότι το 2018, η ΕΑΕΕ, σε συνεργασία με την Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων Ελλάδος και την εποπτική αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να ελέγξουν επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Ένωσης εάν ο ασφαλιστικός τους διαμεσολαβητής είναι εγγεγραμμένος και πιστοποιημένος.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι όλες οι εταιρείες μέλη της ΕΑΕΕ έχουν υιοθετήσει έναν μη δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς που βασίζεται σε κοινές αξίες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Πρόκειται για έναν κώδικα, που κυκλοφόρησε το 2018, ενισχύει τη δημόσια αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφαλιστικής βιομηχανίας και συμβάλλει στη διάδοση της αξίας της ασφάλισης.

Οι 10 βασικές δεσμεύσεις, που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΕΑΕΕ, είναι: ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία, υπευθυνότητα, καλή καθοδήγηση, καλή διαχείριση, ηγεσία, σεβασμός και δέουσα επιμέλεια.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *