e-Συζήτηση ΣΕΣΜΑ: "Το ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης του επιχειρείν"

15 Ιουλίου 2020

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 με θέμα «Το ΕΣΠΑ ως εργαλείο ανάπτυξης του επιχειρείν».

Στο πλαίσιο των εργασιών της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Ο κ. Σχοινάς σημείωσε την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται η συζήτηση, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων του νέου ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του ιστορικού πακέτου ανάκαμψης, καθώς και τον πολύ σημαντικό ρόλο του κλάδου των Συμβούλων Μάνατζμεντ στο νέο αναπτυξιακό σκηνικό, με βάση τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα.

κ. Γιώργος Ραουνάς, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τέως Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Στην Ενότητα «Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: οι εμπειρίες των επιχειρήσεων, διδάγματα για το μέλλον» παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα Έρευνας που πραγματοποίησε ο ΣΕΣΜΑ σε ΜμΕ, οι οποίες έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, από τον κ. Αλέξανδρο Καλόμοιρο, Ταμία ΔΣ, ΣΕΣΜΑ, και τον κ. Μάρκο Τσόγκα, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η έρευνα ανέδειξε ορισμένα σημαντικά ευρήματα:

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου βοήθησε τις επιχειρήσεις, κυρίως, στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της οργανωτικής ευελιξίας καταγράφονται, επίσης, υψηλά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων οδήγησε σε δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και σε αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
  • Προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις στην επόμενη πενταετία είναι, κυρίως, ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού και η δημιουργία νέων καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και η δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής.
  • Η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
  • Όσον αφορά τις επιπτώσεις από τον COVID-19 στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, βασικό πρόβλημα είναι η μείωση του κύκλου εργασιών και η συνακόλουθη δημιουργία προβλημάτων ρευστότητας. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων πρέπει να αποτελέσει την βασική προτεραιότητα της Πολιτείας.

 

Επίσης, από τον κ. Λάμπρο Νάση, Αντιπρόεδρο ΔΣ, ΕΛΕΣΜΑ, παρουσιάστηκε ανάλυση των χαρακτηριστικών και παραμέτρων των ανωτέρω Δράσεων, σε ό,τι αφορά τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού, λόγω αυξημένης υποβολής προτάσεων, καθώς και τον χρόνο αναμονής των επιχειρήσεων για την έγκριση των προτάσεών τους, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος για τις Δράσεις συγκριτικής αξιολόγησης, σε σχέση με τις Δράσεις άμεσης αξιολόγησης.

Από αριστερά: κ. κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τέως Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, κ. Μάρκος Τσόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Αλέξανδρος Καλόμοιρος, Ταμίας ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ, στην οποία συμμετείχαν η κυρία Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Εμμμανουήλ Δαμιανάκης, Πρόεδρος ΔΣ, ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ, ο κ. Νικόλαος Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, ο κ. Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθύνων Σύμβουλος, RDC INFORMATICS, ο κ. Ιωάννης Μαθιός, Πρόεδρος ΔΣ, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, η κυρία Αναστασία Τσιμιδοπούλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ξενοδοχείο ΗΡΩΔΕΙΟ και ο κ. Βασίλης Χαϊδαλής, Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ. Τη συζήτηση συντόνισαν ο κ. Παναγιώτης Δουδωνής, Λέκτορας, Υπ. Διδάκτορας Νομικής, Κολλέγιο Oriel του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πολιτικός Αναλυτής και ο κ. Λάμπρος Νάσης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΕΛΕΣΜΑ.

Η Ειδική Γραμματέας και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, που έλαβαν ενίσχυση στο πλαίσιο Δράσεων υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κάλυψης των επιχειρηματικών / επενδυτικών προτεραιοτήτων και αναγκών των ελληνικών ΜμΕ.

Από τις επιχειρήσεις δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών, καθώς και στην κρισιμότητα της επιλογής του κατάλληλου και αξιόπιστου Συμβούλου, με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση των επενδύσεων.

H Ειδική Γραμματέας, κυρία Νίκη Δανδόλου, εστίασε στην αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και του συνεπαγόμενου κόστους των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των Συμβούλων Μάνατζμεντ στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, οι οποίοι και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως μέντορές τους.

Στην Ενότητα «Ανάπτυξη του επιχειρείν: νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και η τεχνογνωσία των Συμβούλων Μάνατζμεντ» ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης, υπογράμμισε: «Εξήλθαμε από μια πολυετή οικονομική κρίση και στο σημείο όπου η οικονομία παρουσίαζε ανοδική τροχιά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα εξωτερικό, παγκόσμιο σοκ. Παρόλο που αναγκαστήκαμε να επιβραδύνουμε τους σχεδιασμούς μας, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που κληθήκαμε άμεσα και στοχευμένα να αντιμετωπίσουμε, προχωρήσαμε στον απαιτούμενο ανασχεδιασμό τη σωστή στιγμή και με τις σωστές κινήσεις.

Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τέως Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, κ. Νίκος Παπαδάτος, πρώην Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα εκκινήσει λίγους μήνες μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, θα είναι εμπροσθοβαρές και με σημαντικές διαφορές στην υλοποίησή του σε σύγκριση με το τρέχον. Εμείς θα είμαστε εκεί για να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες σε κλάδους για να αναπτυχθούν ταχύτερα, προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να γίνει πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τον κ. Γιώργο Ραουνά, Πρόεδρο ΔΣ, ΣΕΣΜΑ και τον κ. Νίκο Παπαδάτο, πρώην Πρόεδρο ΔΣ, ΣΕΣΜΑ, βασικά θέματα ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα βελτιωθεί και θα επιταχυνθεί η διαδικασία σχεδιασμού των παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ώστε να προκηρυχθούν έγκαιρα οι σχετικές δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των οργανωμένων εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ στην υποστήριξη της εφαρμογής του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Τέλος, προβλήθηκαν σύντομα βιντεοσκοπημένα μηνύματα με δηλώσεις του κ. Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή, ΣΕΒ, του κ. Παναγή Τονιόλου, Προέδρου, Σύνδεσμος Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και του κ. Κωνσταντίνου Θέου, Γενικού Διευθυντή, «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τέως Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ.

(Κεντρική Φωτό - Από αριστερά: κυρία Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, κ. Βασίλης Ρεγκούζας, τέως πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, κ. Νικόλαος Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, κυρία Αναστασία Τσιμιδοπούλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ξενοδοχείο ΗΡΩΔΕΙΟ, κ. Βασίλης Χαϊδαλής, Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ, κ. Εμμμανουήλ Δαμιανάκης, Πρόεδρος ΔΣ, ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ, κ. Λάμπρος Νάσης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΣΜΑ, κ. Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθύνων Σύμβουλος, RDC INFORMATICS, κ. Ιωάννης Μαθιός, Πρόεδρος ΔΣ, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, κ. Παναγιώτης Δουδωνής, Λέκτορας, Υπ. Διδάκτορας Νομικής, Κολλέγιο Oriel του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πολιτικός Αναλυτής)

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Διαδικτυακή αποφοίτηση για το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο

Με απόλυτη αξιοπιστία και υπευθυνότητα το Πανεπιστήμιο διασφάλισε την επιτυχή ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 Με την πραγματοποίηση Διαδικτυακής Τελετής...

Close