Skip to content

Eurolife: Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Unit Linked

Συνέντευξη της Αναστασίας Τρικαλίτη, Senior Product Manager στη Eurolife FFH στη Χριστίνα Μωράκη.

-Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του “My Investment Plan” σε σχέση με ανάλογα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά;

Η Eurolife FFH αντιλαμβανόμενη της ανάγκες των πελατών αλλά και την τάση που επικρατεί σε ευρύτερο οικονομικό επίπεδο, έλαβε την απόφαση να εισέλθει πιο δυναμικά στην αγορά των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων τύπου Unit Linked για το Δίκτυο Συνεργατών της, αναπτύσσοντας ένα νέο προϊόν περιοδικών καταβολών, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους πελάτες που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο, με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για την εκπλήρωση μελλοντικών τους στόχων.

Αναστασία Τρικαλίτη, Senior Product Manager στη Eurolife FFH

Το My Investment Plan είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε με πελατοκεντρική φιλοσοφία, αυτό αποδεικνύεται από διάφορα χαρακτηρίστηκα που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, όπως η δυνατότητα για μηνιαίες καταβολές από μόλις 50€ το μήνα, χωρίς επιβάρυνση λόγω συχνότητας πληρωμής. Ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές με κλιμακούμενο επενδυτικό ρίσκο και απόδοση, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει επενδυτική στρατηγική έως δύο φορές το χρόνο χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Παρέχεται επίσης οι δυνατότητα για έκτακτες εφάπαξ καταβολές με διαφορετική επενδυτική πολιτική από τις τακτικές καταβολές σε περίπτωση που το επιθυμεί ο πελάτης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξαγορών από τον τρίτο χρόνο (υπό προϋποθέσεις). Τέλος ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του My Investment Plan είναι ότι απαρτίζεται από Fund of Funds, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται από τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, ηγέτιδα εταιρεία στη Διαχείριση κεφαλαίων στην Ελλάδα, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πρόσβαση σε προϊόντα τρίτων διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων επενδύσεων.

-Τι ωφελεί τον καταναλωτή να προτιμά μια επένδυση τύπου MIP σε σχέση με την τραπεζική κατάθεση για παράδειγμα, ή την επένδυση σε μετοχές – χρηματιστήρια;

Το My Investment Plan δημιουργήθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική εικόνα που παρουσιάζουν οι αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων, οι οποίες τείνουν πλέον σε μηδενικά επιτόκια, αλλά και την αυξημένη διαχείριση που απαιτούν οι επενδύσεις σε μετοχές σε συνάρτηση με την τάση των πελατών για διαρκή αναζήτηση καλύτερων αποδόσεων. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, ο καταναλωτής επωφελείται από τις υψηλότερες αποδόσεις που ιδανικά μπορεί να του επιφέρει μία συστηματική επένδυση σε ένα προϊόν τύπου UL, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της διαχείρισης και διασφαλίζοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται.

-Με ποιόν τρόπο το MIP προστατεύει ή σε τι ποσοστό εγγυάται το κεφάλαιο του καταναλωτή;

Το Μy Investment Plan, όπως και όλα το Unit Linked προγράμματα,  προϋποθέτει μια μακροπρόθεσμη πολυετή δέσμευση, κατά την οποία ο πελάτης θα καταβάλλει το ασφάλιστρο προς εκπλήρωση του οικονομικού του στόχου. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι ο μακροχρόνιος επενδυτικός ορίζοντας, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε βάθος αρκετών δεκαετιών, σε προστατεύει από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Σαφώς δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 -Ποιες είναι οι πέντε επενδυτικές επιλογές που προσφέρει το πρόγραμμα;

Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα συστηματικών καταβολών, συνδεδεμένο με επενδύσεις, (τύπου unit linked), δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν μεταξύ πέντε διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, ανάλογα με το δικό τους προφίλ ρίσκου. Οι επενδυτικές στρατηγικές αναπτύσσονται ως εξής:

 –         Επενδυτική Στρατηγική Συντηρητική: Για πελάτες που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους από τις πιο παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά είναι διατεθειμένοι να δεχτούν μόνο οριακές απώλειες στο κεφάλαιό τους. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

 –         Επενδυτική Στρατηγική Μετριοπαθής: Για πελάτες που επιθυμούν να δεχτούν μια μικρή απώλεια στο κεφάλαιό τους, ώστε να διεκδικήσουν μια μικρή αύξηση στην απόδοση της επένδυσής τους. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μεσαίο επενδυτικό ορίζοντα.

 –         Επενδυτική Στρατηγική Ισορροπημένη: Για πελάτες που θέλουν μεγαλύτερες αποδόσεις για τα χρήματά τους, αποδεχόμενοι τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μεσαίο ή μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

 –         Επενδυτική Στρατηγική Αναπτυξιακή: Για πελάτες που δεν φοβούνται την απώλεια ενός μέρους του εισοδήματός τους, προκειμένου να επιτύχουν τον οικονομικό στόχο που έχουν θέσει. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

 –         Επενδυτική Στρατηγική Δυναμική: Για πελάτες που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνέψουν ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους, με σκοπό την πιθανή συμμετοχή σε μεγάλα κέρδη. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και συστήνεται συνήθως σε άτομα νεαρότερης ηλικίας.

 -Ποιος είναι ο στόχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που συνοδεύει την επένδυση;

 Ο στόχος του My Investment Plan είναι να δώσει ακόμα περισσότερες εναλλακτικές στους πελάτες μας, μέσα από μία σειρά συμπληρωματικών καλύψεων που αφορούν τόσο τον Ασφαλισμένο όσο και τον Αντισυμβαλλόμενο.

Οι καλύψεις αυτές έχουν σαν στόχο να καλύψουν ανάγκες όπως η απώλεια Ζωής από ατύχημα ή ασθένεια με επιπλέον κεφάλαια, καθώς και η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων για τυχόν απώλεια Ζωής ή την περίπτωση ανικανότητας για εργασία.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *