IDD: Κανόνες υπό διαμόρφωση για τη Διανομή μέσω Διαδικτύου

11 Σεπτεμβρίου 2020

Πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η IDD, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών στον ψηφιακό πλέον κόσμο. Η διανομή μέσω Διαδικτύου θα γίνει σύντομα ο κανόνας, συνεπώς, η IDD πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση.

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή η IDD στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός, ήταν να επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους κανόνες γύρω από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές και να αυξήσει τη διαφάνεια. Από τότε μέχρι σήμερα, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία, ώστε να μπορεί να βγει ένα ασφαλές συμπέρασμα  κατά πόσο οι παραπάνω στόχοι έγιναν πράξη ή παρέμειναν στα χαρτιά...

Αυτό που σίγουρα έχει βελτιωθεί είναι η εμπειρία του καταναλωτή γύρω από το όποιο προϊόν ασφάλισης. Πλέον υπάρχουν νέες διαδικασίες, που εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα βρουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Χάρη στους βελτιωμένους κανόνες της IDD γύρω από το cross selling, οι πελάτες είναι επίσης ενημερωμένοι για το πότε μπορούν να αγοράσουν - με διαφάνεια - διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα με βάση τις δικές τους επιλογές.

Οι διαμεσολαβητές καλούνται πλέον να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες ενός καταναλωτή με τις παροχές ενός προϊόντος, προστατεύοντας έτσι και τους ίδιους, από το να πουλήσουν ένα λάθος προϊόν. Τα Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων παρέχουν μία συνοπτική πληροφόρηση για κάθε προϊόν, διευκολύνοντας και τον καταναλωτή να συμμετέχει στην διαδικασία και να αποφασίσει ποιο είναι το ενδεδειγμένο για εκείνον.

Ακόμη, χάρη στην IDD, οι επαγγελματίες καλούνται να επανεξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα προϊόντα που προσφέρουν στο κοινό και να ελέγχουν κατά πόσο εκείνα εξακολουθούν να χαρίζουν προστιθέμενη αξία σε όσους τα επιλέξουν. Έτσι, οι ασφαλιστές είναι σε θέση να προβαίνουν στις απαραίτητες αλλαγές εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο βάσει της κάθε χρονικής συγκυρίας και των συνθηκών που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της IDD είναι ότι δεν πηγαίνει κόντρα, αλλά συνεργάζεται με τα υπάρχοντα συστήματα διανομής. Άλλωστε, η διανομή στον κλάδο της ασφάλισης γίνεται συνήθως με πολύ διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Συχνά οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν είναι παρά μικρού ή μεσαίου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν πως οι κανόνες της IDD από τη μία δεν επιβαρύνουν τις εν λόγω εταιρείες, από την άλλη διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών.

Η IDD βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους υπόλοιπους κλάδους, ενώ διαφοροποιήσεις υπάρχουν μόνο όταν αυτές καθίστανται απαραίτητες εξαιτίας της φύσης ενός προϊόντος.

Επιπλέον κανόνες, ειδικά για τα επενδυτικά προϊόντα βασισμένα στην ασφάλιση, εξασφαλίζουν συμβουλευτική υψηλού επιπέδου, μιας και είναι φανερή η  πρόσθετη υποστήριξη που χρειάζονται οι πελάτες όταν εξετάζουν τέτοιας φύσης προϊόντα.

Ακόμα η IDD σέβεται τις εθνικές διαφορές. Ναι μεν πραγματοποιείται ευθυγράμμιση των κανόνων των κρατών όπου απαιτείται, διατηρείται, όμως, δε η απαιτούμενη ευελιξία για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ώστε να εξετάζουν τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές και τις προσδοκίες των πελατών κατά την εφαρμογή των κανόνων.

Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ολόκληρο το σύστημα διανομής στην ασφαλιστική αγορά, ενώ έχει αναθέσει τη διεξαγωγή εκτενούς μελέτης για τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί.

Η εν λόγω μελέτη θα οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις για τους καταναλωτές εφόσον πρώτα αποκτήσει μια ολιστική άποψη του καθεστώτος διανομής και εστιάζοντας στο σύνολο της εμπειρίας του πελάτη, δηλαδή από τα αρχικά στάδια της πώλησης μέχρι τη μελέτη της σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επαγγελματία και πελάτη μέσω της επικοινωνίας που θα έχουν κατά διαστήματα, αλλά και του feedback που θα δίνεται από πλευράς καταναλωτή για ένα προϊόν.

Η μελέτη πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια τις ανάγκες των πελατών και να εκτιμήσει εάν αυτές πληρούνται. Από κει και πέρα όπου εντοπιστούν αδυναμίες, θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες. Όπου εντοπίζονται προβλήματα, αυτά πρέπει να λυθούν και πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία αποτελούν μέρος της αλλαγής. Όπου όμως δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος για αχρείαστες παρεμβάσεις.

Η IDD θα επανεξεταστεί το 2022 βάσει των ευρημάτων της σχετικής μελέτης και η όλη διαδικασία οφείλει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχίες της IDD και όχι απλά να γίνει μια άνευ λόγου αναθεώρηση ίσα για να γίνει.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει στασιμότητα. Πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η IDD, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών στον ψηφιακό πλέον κόσμο. Η διανομή μέσω Διαδικτύου θα γίνει σύντομα ο κανόνας, συνεπώς, η IDD πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση.

Αυτό, όμως, δεν θα επιτευχθεί μέσα από άκαμπτους κανόνες, αλλά χάρη σε μια ευαισθητοποιημένη και ευέλικτη προσέγγιση των πραγμάτων.Οι κανόνες που διέπουν τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους καταναλωτές που κινούνται στις χρηματοοικονομικές αγορές, χωρίς, όμως, να περιορίζουν τις υπηρεσίες που θέλουν να προσφέρουν οι ασφαλιστές στους πελάτες τους.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Μία απάντηση στο IDD: Κανόνες υπό διαμόρφωση για τη Διανομή μέσω Διαδικτύου

  1. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ λέει:

    Αγαπητό Underwriter,

    Μου κάνει εντύπωση ότι δεν αναφέρεις κουβέντα ότι πριν δυο χρόνια άλλαξαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι σε ασφαλιστικούς πράκτορες. Ως γνωστό οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι συνεργάζονταν με όλες τις κατηγορίες διαμεσολαβούντων και με τις ασφαλιστικές εταιρίες ελεύθερα, χωρίς αποκλειστικότητες παρά μόνον εάν το όριζε η σύμβαση συνεργασίας τους. Η αλλαγή αυτή της IDD και του νόμου όρισε ότι οι ασφαλιστικοί πράκτορες συνεργάζονταν μόνο μεταξύ τους και στο όνομα και για λογαριασμό μόνον των ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι διαλύθηκαν αξιόλογα δίκτυα μεσιτικών εταιριών διαμεσολάβησης ή ιδρύθηκαν στους ίδιους χώρους με τους ίδιους ανθρώπους, παράλληλα λειτουργούσες πρακτορειακές εταιρίες. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν ανεξάρτητοι πράκτορες ασφάλισης(independent agents) ή αποκλειστικοί πράκτορες (tied agents) που μπορούν να συνεργαστούν τόσο με τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και με μεσίτες ασφαλίσεων, αρκεί να αναφέρεται στη σύμβαση τους και να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά. Θα αναφέρετε κάτι για αυτό εν όψει της νέας IDD μπας και ενδιαφερθούν οι μέντορες που εκπροσωπούν τους διαμεσολαβούντες και κάνουν κάτι σωστό εκτός της μόστρας τους σε διάφορα sites;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Interlife: Ταξιδιωτική ασφάλιση με 100% προστασία σε Ελλάδα & Εξωτερικό

Mόνο από 10€ ασφάλιση για ταξίδια στην Ελλάδα και από 15€ στην Ευρώπη με το TravelCare της Interlife Ασφαλιστικής. Κι αν...

Close