Skip to content
ΕΔΡΑ INTERLIFE - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Interlife: Τα βασικά μεγέθη της και το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον

Στις 14 Ιουνίου η ΓΣ της Interlife, μέρισμα 0,16 ανά μετοχή, τα βασικά μεγέθη της και το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον

Γράφει η Έλενα Ερμείδου

Στις 14 Ιουνίου 2024 ορίστηκε η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της Interlife Ασφαλιστικής, όπως κάθε χρόνο στο κτήμα Χριστίδη, στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Στο ανοικτό μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθεί το θέμα της Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας. Κρίσιμο ζήτημα που το κράτος ακόμα δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά και που φαίνεται ότι θα αργήσει από σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση, να γίνει νόμος.

Τα βασικά μεγέθη της Intrelife το 2023

Το 2023 ήταν χρονιά ανόδου για την Interlife τόσο από πλευράς εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ασφαλιστικών εσόδων και κερδοφορίας. Ειδοποιός διαφορά ότι η Ασφαλιστική έγραψε στο τέλος της οικονομικής χρήσης 2023 κέρδη προ φόρων 17,29 εκ. Σημαντικό, επίσης  στοιχείο το ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια.

Το 50% από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 93,82 εκ. έναντι του ποσού των € 82,54 εκ. που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13,7%. Το 50,46% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προέρχονται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και το υπόλοιπο 49,54% αφορά λοιπούς κλάδους.

Τα ασφαλιστικά έσοδα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 88,56 εκ. έναντι του ποσού των € 79,46 εκ. που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,45%. Η Εταιρεία για το έτος 2023 κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 17,29 εκ. έναντι των € 0,93 εκ. ζημιών που κατέγραψε για το 2022 . Η ζημία ύψους € 7,97 του 2022 μειώθηκε στο ποσό των € 0,93 εκ. βελτιώνοντας ισόποσα τα ιδία κεφάλαια. Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις και η μεταβολή των Ασφαλιστικών Προβλέψεων προσαρμοσμένες με τον κίνδυνο για μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ανέρχονται σε: €63.700.999.Η Εταιρεία για το έτος 2023 κατέγραψε Κέρδη Προ Φόρων €17.294.889, έναντι ζημιών ύψους € 927.159.

Το 2024 – έτος υψηλής αβεβαιότητας

Το έτος 2024, σύμφωνα με την Interlife φαίνεται να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, οι λόγοι της οποίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς τομείς: νομισματική πολιτική, γεωπολιτικές εντάσεις και επιδράσεις, και πολιτικές προκλήσεις.

Σε οικονομικό επίπεδο, η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος, και κυρίως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα πρέπει να αποφασίσουν πότε και πόσο θα αλλάξουν  πολιτική των επιτοκίων ύστερα από περίπου ενάμιση χρόνο αυστηρότητας που έχει οδηγήσει στα ύψη το κόστος εξυπηρέτησης πάσης φύσης δανείων – κρατών, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, ο πόλεμος Ισραήλ Χαμάς στη Μέση Ανατολή, πέραν της αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, θέτουν σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό, το διεθνές εμπόριο και την πολιτική συνεργασία. Επιπροσθέτως, η αντιπαλότητα ΗΠΑ – Κίνας σε θέματα εμπορίου και τεχνολογίας (παραγωγή και εμπόριο ημιαγωγών, μικροεπεξεργαστές, τεχνητή νοημοσύνη κτλ) ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, διπλωματικές σχέσεις.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν σημαντικές γεωπολιτικές επιδράσεις σε θέματα όπως:

Η γεωπολιτική των θαλασσών. Το 90% των αγαθών διακινούνται μέσω θαλασσίων οδών και το 95% των παγκόσμιων δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, ενώ το ένα τρίτο της παραγόμενης ενέργειας είναι υπεράκτιαΟ ανταγωνισμός για την πρόσβαση και τον έλεγχο των θαλασσών θα ενταθεί το 2024, με σημαντικές επιπτώσεις για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη ροή δεδομένων, την προμήθεια τροφίμων και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για βασικά αγαθά για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε κρίσιμα ορυκτά, τρόφιμα, αλλά και νερό, αναμένεται να ενταθεί. Η προνομιακή θέση της Κίνας στην προμήθεια υλικών αναγκαίων για την κατασκευή μπαταριών θα αμφισβητηθεί, ενώ η ανάγκη υποκατάστασης των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας θα οδηγήσει σε μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων για την καλλιέργεια σιτηρών που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Κατά συνέπεια, αναδυόμενοι παγκόσμιοι στρατηγικοί παίκτες εμφανίζονται στο προσκήνιο. Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσίας και Κίνας συνεχίζεται, ένας σημαντικός αριθμός αναδυόμενων παικτών, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Νότια Αφρική, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, επιχειρούν να ενισχύσουν τον περιφερειακό ή και παγκόσμιο ρόλο τους, δημιουργώντας νέες διεθνείς ισορροπίες.

Συσχετισμός ζητημάτων με την κλιματική αλλαγή

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω η διαδικασία της κλιματικής προσαρμογής είναι επιτακτική. Η αλλαγή του κλίματος είναι πλέον πραγματικότητα – οι θερμοκρασίες μεταξύ 2014 και 2022 ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ – και το 2024, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, με επιπτώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν βαρύ οικονομικό κόστος, ελλείψεις τροφίμων, κοινωνικές αναταραχές, ένταση των μεταναστευτικών ροών, ακόμη και πολεμικές συρράξεις. Κατά συνέπεια, η βαρύτητα των πολιτικών πρέπει να προσαρμοσθεί σε λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κλιματικής κρίσης.

Στο κόκκινο οι εκλογικές αναμετρήσεις

Το 2024 οι πολιτικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αξιοσημείωτες. Έχοντας ως δεδομένο ότι το 2024 οι εκλογικές αναμετρήσεις, σε χώρες που αντιπροσωπεύουν το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 60% του ΑΕΠ. Μεταξύ άλλων, οι εκλογές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, την Ταιβάν, αλλά και πανευρωπαϊκά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα οδηγήσουν πιθανότατα σε νέες προσεγγίσεις για τη βιομηχανική & εμπορική πολιτική, την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις πολεμικές εντάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *