Mini MBA απο το ΕΙΑΣ & το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

1 Μαρτίου 2016

Λίγα λόγια για το Mini MBA

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) μέσω της από κοινού δημιουργίας του προγράμματος Mini MBA. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η υλοποίηση του προγράμματος για πρώτη φορά το 2015, το ΕΙΑΣ επαναπροκηρύσσει για δεύτερη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mini MBA, το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016.

Στο ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η ανάγκη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ως εκ τούτου, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου οι οργανισμοί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να βγουν, όσο το δυνατόν, αλώβητοι από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα και τις επιχειρήσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν άρτια σχεδιασμένο και καινοτομικό κύκλο επτά εκπαιδευτικών ενοτήτων, από εξειδικευμένους καθηγητές τόσο από άποψη ακαδημαϊκής αριστείας όσο και πρακτικής εμπειρίας. Μέσω της χρήσης πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εργαλείων, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των αναγκών της ασφαλιστικής αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τη μετάδοση σημαντικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, το πρόγραμμα στοχεύει και στην επιτυχή εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν οι συμμετέχοντες.

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να κορυφώσουν τις επιδόσεις τους.
 • κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων.
 • αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δική τους προσωπικότητα και το εργασιακό τους προφίλ.
 • επεκτείνουν τις εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους.
 • διδαχθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές.
 • διευρύνουν τα δίκτυά τους εντός και εκτός του οργανισμού.

Τα μαθήματα είναι ειδικά προσαρμοσμένα και επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στον ασφαλιστικό τομέα. Η καινοτόμος μεθοδολογία διδασκαλίας διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία, συνδέοντας τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτομικές μεθόδους μάθησης (π.χ., μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος) και παρέχοντας πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικούς ιστότοπους), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα/προβλήματα.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται
Σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Έναρξη & Διάρκεια Προγράμματος
Το Πρόγραμμα, διάρκειας 90 εκπαιδευτικών ωρών σε 9 εβδομάδες, θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου 2016, ενώ η προβλεπόμενη εξεταστική διαδικασία θα διεξαχθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2016.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν 90 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training). Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών και του κλάδου των ασφαλειών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές/τεχνικές θεματικές ενότητες (π.χ. χρηματοοικονομική για μη χρηματοοικονομικά στελέχη) όσο και ποιοτικές/αντιληπτικές θεματικές ενότητες (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ηγεσία).

Μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δώσουν μία σύντομη εξέταση, η επιτυχία στην οποία θα τους προσφέρει Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.).

Εκπαιδευτικές Ενότητες – Διδάσκοντες Προγράμματος

 • Ενότητα 1: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Παρουσιάσεων (10 ώρες)

                       Εισηγητής: Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό ΟΠΑ

 • Ενότητα 2Χρηματοοικονομική για μη-χρηματοοικονομικά Στελέχη (14 ώρες)

                      Εισηγητής: Δημήτρης Ψυχογιός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιώς

 • Ενότητα 3: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων & Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών (14 ώρες)

                       Εισηγητής: Χρήστος Παναγιωτίδης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Customer Excellence

 • Ενότητα 4: Ανάπτυξη Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (14 ώρες)

                      Εισηγήτρια: Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ

 • Ενότητα 5: Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων & Ηγεσία (14 ώρες)

                      Εισηγήτρια: Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ

 • Ενότητα 6: Διαπραγματεύσεις & Διαχείριση Συγκρούσεων (10 ώρες)

                      Εισηγητής: Ηλίας Καπουτσής, Εντεταλμένος Λέκτορας ΟΠΑ

 • Ενότητα 7: Στρατηγική Σκέψη & Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων (14 ώρες)

                      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε εισηγητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: (α) είναι εξειδικευμένος στην εκπαιδευτική ενότητα που θεραπεύει (β) διαθέτει σημαντική και πολύωρη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και (γ) έχει λάβει υψηλές αξιολογήσεις (και σε αρκετές περιπτώσεις και αριστεία διδασκαλίας) από εκπαιδευόμενους σε αντίστοιχα επαγγελματικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Προγράμματος

 • Εργαζόμενοι Εταιριών – Μελών ΕΙΑΣ: 1.800 € / άτομο
 • Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 1.650 € / άτομο
 • Φυσικά Πρόσωπα & Άνεργοι: 1.650 € / άτομο
 • Εργαζόμενοι Εταιριών- μη Μελών ΕΙΑΣ: 2.000 € / άτομο

Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016.

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 5 έως 13 Μαΐου 2016. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τους ανέργους, το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

OAEΔ

Σας ενημερώνουμε πως το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ. Ως γνωστόν, ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr

Τόπος Διεξαγωγής & Ωράριο Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Δευτέρα 4 Απριλίου:           16:00 – 20:15
 • Πέμπτη 7 Απριλίου:            16:00 – 20:15
 • Δευτέρα 11 Απριλίου:          16:00 – 20:15
 • Παρασκευή 15 Απριλίου:      16:00 – 20:15
 • Δευτέρα 18 Απριλίου:          16:00 – 20:15
 • Σάββατο 23 Απριλίου:         09:30 – 18:00
 • Δευτέρα 25 Απριλίου:          16:00 – 20:15
 • Πέμπτη 5 Μαΐου:               16:00 – 20:15
 • Δευτέρα 9 Μαΐου:               16:00 – 20:15
 • Παρασκευή 13 Μαΐου:         16:00 – 20:15
 • Δευτέρα 16 Μαΐου:             16:00 – 20:15
 • Πέμπτη 19 Μαΐου:              16:00 – 20:15
 • Δευτέρα 23 Μαΐου:             16:00 – 20:15
 • Παρασκευή 27 Μαΐου:         09:00 – 17:30
 • Δευτέρα  30 Μαΐου:            16:00 – 20:15
 • Σάββατο 4 Ιουνίου:            09:30 – 18:00


Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

2 απαντήσεις στο Mini MBA απο το ΕΙΑΣ & το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

 1. Ο/Η Λουκίδου Λιάβα λέει:

  Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπιζω να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη !!

  Με εκτίμηση,

 2. Ο/Η ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ λέει:

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ !!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΨΗΛΟ!!!!!!!! ΓΙΑ ΜΕΝΑ !!
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!!!!!!!!!!!!!
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Βελτιωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας από την INTERAMERICAN

Οικονομικά και με μεγάλο εύρος επιλογών, καθώς και με βελτιώσεις στους όρους ασφάλισης είναι τα νέα προγράμματα INTERAMERICAN Home για...

Close