Skip to content

Μέχρι 24/3 οι εγγραφές στο MINI MBA των ΕΙΑΣ & Οικονομικού Πανεπιστημίου

largeΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) μέσω της από κοινού δημιουργίας του προγράμματος Mini MBA. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η υλοποίηση του προγράμματος για πρώτη φορά το 2015, το ΕΙΑΣ επαναπροκηρύσσει για δεύτερη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mini MBA, το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν άρτια σχεδιασμένο και καινοτομικό κύκλο επτά εκπαιδευτικών ενοτήτων, από εξειδικευμένους καθηγητές τόσο από άποψη ακαδημαϊκής αριστείας όσο και πρακτικής εμπειρίας. Μέσω της χρήσης πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εργαλείων, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των αναγκών της ασφαλιστικής αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τη μετάδοση σημαντικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, το πρόγραμμα στοχεύει και στην επιτυχή εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν οι συμμετέχοντες.

Τα μαθήματα είναι ειδικά προσαρμοσμένα και επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στον ασφαλιστικό τομέα. Η καινοτόμος μεθοδολογία διδασκαλίας διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία, συνδέοντας τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτομικές μεθόδους μάθησης (π.χ., μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος) και παρέχοντας πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικούς ιστότοπους), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα/προβλήματα.

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς παγκοσμίως. Αναλυτικότερα, εκτός από τις διαλέξεις, θα αξιοποιηθεί μία πληθώρα τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης (π.χ., πρόγραμμα επιχειρηματικής προσομοίωσης – business simulation, σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων – case studies, ασκήσεις ρόλων – role playing exercises, διαδραστικές ασκήσεις, αναλύσεις μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφία), οι οποίες έχουν ως στόχο την ευκολότερη και πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν 90 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training). Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών και του κλάδου των ασφαλειών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές/τεχνικές θεματικές ενότητες (π.χ. χρηματοοικονομική για μη χρηματοοικονομικά στελέχη) όσο και ποιοτικές/αντιληπτικές θεματικές ενότητες (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ηγεσία).

Μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δώσουν μία σύντομη εξέταση, η επιτυχία στην οποία θα τους προσφέρει Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.).
Εκπαιδευτικές Ενότητες – Διδάσκοντες Προγράμματος
* Ενότητα 1: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Παρουσιάσεων (10 ώρες)
Εισηγητής: Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό ΟΠΑ
* Ενότητα 2: Χρηματοοικονομική για μη-χρηματοοικονομικά Στελέχη (14 ώρες)
Εισηγητής: Δημήτρης Ψυχογιός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιώς
* Ενότητα 3: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων & Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών (14 ώρες)
Εισηγητής – Εμπειρογνώμονας σε θέματα Customer Excellence
* Ενότητα 4: Ανάπτυξη Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (14 ώρες)
Εισηγήτρια: Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ
* Ενότητα 5: Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων & Ηγεσία (14 ώρες)
Εισηγήτρια: Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
* Ενότητα 6: Διαπραγματεύσεις & Διαχείριση Συγκρούσεων (10 ώρες)
Εισηγητής: Ηλίας Καπουτσής, Εντεταλμένος Λέκτορας ΟΠΑ
* Ενότητα 7: Στρατηγική Σκέψη & Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων (14 ώρες)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Έναρξη & Διάρκεια Προγράμματος
Το Πρόγραμμα, διάρκειας 90 εκπαιδευτικών ωρών σε 9 εβδομάδες, θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου 2016, ενώ η προβλεπόμενη εξεταστική διαδικασία θα διεξαχθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2016. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Κόστος Προγράμματος
* Εργαζόμενοι Εταιριών – Μελών ΕΙΑΣ: 1.800 € / άτομο
* Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 1.650 € / άτομο
* Φυσικά Πρόσωπα & Άνεργοι: 1.650 € / άτομο
* Εργαζόμενοι Εταιριών- μη Μελών ΕΙΑΣ: 2.000 € / άτομο

Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016.
Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 5 έως 13 Μαΐου 2016. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τους ανέργους, το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.
Σας ενημερώνουμε πως το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ, το οποίο παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr
Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΙΑΣ (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr). Περισσότερα: http://eias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=593%3Amini-mba-6-2015&catid=43%3Aprosfata-nea&Itemid=85&lang=el
Δύο απόφοιτοι του προγράμματος MINI MBA, που πραγματοποιήθηκε το 2015 σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ΟΠΑ, μας είπαν:

Νικολέττα Θώδου (Group Insurance Operations, Interamerican)

«Αρχικά η είδηση της συνεργασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία από κοινού ενός mini MBA με ενθουσίασε. Και η αίσθηση που μου άφησε με την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν υπολείπεται καθόλου του αρχικού ενθουσιασμού. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ικανοποιήσει οποιονδήποτε επιθυμεί να επικαιροποιήσει, να εμβαθύνει ή να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του. Η εκπαίδευση γίνεται από μια επίλεκτη ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών καθηγητών, ενώ οι μέθοδοι και τα εργαλεία εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται επιτείνουν την διάδραση μεταξύ των εισηγητών και των σπουδαστών. Πιστεύω πραγματικά ότι η διεξαγωγή στο μέλλον ενός mini MBA part II, για όλους όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρώτο mini MBA, θα μας χαροποιούσε ιδιαιτέρως και θα τύχαινε αντίστοιχης αποδοχής. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!»

Άννα Μπουλούγαρη (U/W Γενικών Ασφαλειών, Interamerican)

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σε κρατά σε εγρήγορση και συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου σκέψης, στην αντίληψη των καταστάσεων και στη λήψη αποφάσεων. Το υψηλό επίπεδο των καθηγητών και το περιεχόμενο του προγράμματος μου προσέφερε ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια επιχείρηση. Συμμετείχαμε εργαζόμενοι από διάφορους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς και ως εκ τούτου υπήρχε έντονη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα εργαλείο για όσους επιδιώκουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, εμπλουτίζοντας παράλληλα την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση τους. Αξίζει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσετε!»

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *