Τα σχόλια της αγοράς

Σχόλια στο άρθρο: Να μετατραπεί η ΕΑΔΕ σε Ομοσπονδία πρότεινε ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

  • Μεγάλη επιτυχία η Εθνική Συνδιάσκεψη Διαμεσολαβητών | Underwriter.gr: […] Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Βουτσινάς, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ Παναγιώτης Δημητρίου και η Πρόεδρος του ΕΙΑΣ Νάντια Σταυρογιάννη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε καλεσμένος και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο άνθρωπος που σε πολλές στιγμές, λόγω των αρμοδιοτήτων του, έχει κληθεί να συνεισφέρει στην ιδιωτική ασφάλιση. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. Φυσικά μίλησαν όλοι οι Πρόεδροι των Πανελλήνιων Σωματείων αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών Σωματείων (βλ. σχετικό ρεπορτάζ). […]...

    20/05/2019 5:58

  • Μεγάλη επιτυχία η Εθνική Συνδιάσκεψη Διαμεσολαβητών | Underwriter.gr: […] Χαιρετισμό απήυθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Βουτσινάς, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ Παναγιώτης Δημητρίου και η Πρόεδρος του ΕΙΑΣ Νάντια Σταυρογιάννη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε καλεσμένος και απήυθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.  Γιώργος Πιτσιλής, ο άνθρωπος που σε πολλές στιγμές, λόγω των αρμοδιοτήτων του, έχει κληθεί να συνεισφέρει στην ιδιωτική ασφάλιση. Σύντομο χαιρετισμό απήυθυνε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. Φυσικά μίλησαν όλοι οι Πρόεδροι των Πανελλήνιων Σωματείων αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών Σωματείων (βλ. σχετικό ρεπορτάζ). […]...

    20/05/2019 4:34

  • Μεγάλη επιτυχία η Εθνική Συνδιάσκεψη Διαμεσολαβητών | Underwriter.gr: […] Χαιρετισμό απήυθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Βουτσινάς, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ Παναγιώτης Δημητρίου και η Πρόεδρος του ΕΙΑΣ Νάντια Σταυρογιάννη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε καλεσμένος και απήυθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.  Γιώργος Πιτσιλής, ο άνθρωπος που σε πολλές στιγμές, λόγω των αρμοδιοτήτων του, έχει κληθεί να συνεισφέρει στην ιδιωτική ασφάλιση. Σύντομο χαιρετισμό απήυθυνε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθάς. Φυσικά μίλησαν όλοι οι Πρόεδροι των Πανελλήνιων Σωματείων αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών Σωματείων (βλ. σχετικό ρεπορτάζ). […]...

    20/05/2019 4:26