Ελληνικές ασφαλιστικές προσέφεραν δωρεάν συνοριακή ασφάλιση σε Ουκρανούς πρόσφυγες (συνέντευξη)

3 Αυγούστου 2022

Για την επίδραση που είχε ο πόλεμος στην ασφάλιση αυτοκινήτων στην Ευρώπη, την αγοραστική δύναμη των κοινωνιών σε συνθήκες πληθωρισμού και το κατά πόσο λύνει όλα τα προβλήματα η τεχνολογία στην ασφάλιση, μίλησε αποκλειστικά στο underwriter.gr ο επικεφαλής του τμήματος προσωπικών και γενικών ασφαλίσεων στην Insurance Europe, Νίκολας Ζανμάρτ.

Ο κ. Ζανμάρτ έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών να στηρίξουν έμπρακτα Ουκρανούς προσφυγες που έρχονταν με αυτοκίνητο στην ΕΕ, προσφέροντάς τους δωρεάν συνοριακή ασφάλιση.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται πρωτίστως για ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο αφαιρεί αγοραστική δύναμη και ως εκ τούτου θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τη δυνατότητα των καταναλωτών να προσφύγουν σε ασφαλιστικά προϊόντα.

Ενώ για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά των ασφαλιστών και στην γκάμα των προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν στους πελάτες, ο κ. Ζανμάρτ έκανε λόγο για μεγάλα οφέλη που μπορούν να εξαχθούν τόσο αναφορικά με την πρόβλεψη του κινδύνου όσο και με την ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης:

Είστε ικανοποιημένος από τη συνολική απόδοση των ελληνικών και ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών το 2022, όσον αφορά τις γενικές ασφαλίσεις, δεδομένων όλων των δυσάρεστων συνθηκών;

Ως ο ευρωπαϊκός οργανισμός-ομπρέλα των εθνικών ασφαλιστικών ενώσεων, η Insurance Europe γενικά απέχει από το να σχολιάζει μεμονωμένες αγορές. Ωστόσο, με βάση τα σχόλια των μελών μας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες φαίνεται να είναι αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ενώσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν τον κλάδο και, όπου υπάρχει ανάγκη, προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Λίγα λόγια για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Μία από τις κύριες προτεραιότητες για τα μέλη μας και τις εταιρείες-μέλη τους είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα, τα οποία συλλέγουμε και κοινοποιούμε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να έχουμε σαφήνεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Παρά τις πολλές ερωτήσεις, τα σχόλια που λαμβάνουμε από τα μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων είναι γενικά θετικά.

Περνώντας στη γενική ασφάλιση, ένας τομέας που έχει επηρεαστεί άμεσα από τον πόλεμο είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων. Οι προκλήσεις από την άποψη αυτή συνδέονται με το γεγονός ότι, μετά την εισβολή, μεγάλος αριθμός Ουκρανών προσφύγων εισήλθαν στο έδαφος της ΕΕ με αυτοκίνητο. Ορισμένα από αυτά τα αυτοκίνητα εισήλθαν στην ΕΕ με έγκυρη πράσινη κάρτα, ενώ ορισμένοι πρόσφυγες συνήψαν συνοριακή ασφάλιση (ένα προϊόν που πωλείται συνήθως στην περιοχή των συνόρων της ΕΕ σε άτομο που εισέρχεται στην ΕΕ και το οποίο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτων για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για μια σταθερή περίοδο, συνήθως ενός μήνα) στα σύνορα της ΕΕ.

Υπήρχαν, ωστόσο, και οχήματα που εισέρχονταν χωρίς καμία έγκυρη κάλυψη. Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές και οι εθνικές ενώσεις έχουν αναλάβει δράση για να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πρόσφυγες. Σε πολλές αγορές, για παράδειγμα - και αυτό συνέβη και στην Ελλάδα - οι ασφαλιστικές άρχισαν να προσφέρουν δωρεάν συνοριακή ασφάλιση στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Επιπλέον, ορισμένες εθνικές ασφαλιστικές ομοσπονδίες και ασφαλιστικές εταιρείες αποφάσισαν να καλύψουν, προσωρινά, τη ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ανασφάλιστο ουκρανικό όχημα χωρίς να καταφύγουν στον οδηγό.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση παραμένει επισφαλής, αλλά τόσο οι Έλληνες όσο και οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές παραμένουν γενικότερα αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουν τους πρόσφυγες όπου είναι δυνατόν.

Πάμε στο «καυτό» θέμα του επίμονου πληθωρισμού. Φοβάστε ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές του κλάδου για το εγγύς μέλλον; Θα μπορέσουν οι εταιρείες να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;

Το σημερινό πολύ υψηλό επίπεδο πληθωρισμού έχει πολλές αιτίες, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία, διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλά μέρη του κόσμου και πιθανώς και άλλους παράγοντες όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή η ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Οι επιπτώσεις που θα έχει ο πληθωρισμός συγκεκριμένα στις ασφαλιστικές δεν είναι ακόμη γνωστές. Ωστόσο, προτού απασχολήσει τους ασφαλιστές, ο πληθωρισμός είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, καθώς αυξάνει το κόστος ζωής και έτσι μειώνει την αγοραστική δύναμη πολλών ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, είναι πιθανό να επηρεάσει τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να αγοράζουν ορισμένα προϊόντα, όπως τα προϊόντα μακροπρόθεσμης αποταμίευσης. Θα έχει επίσης αντίκτυπο στις απαιτήσεις, ιδίως σε έναν αριθμό επιχειρηματικών τομέων εκτός ζημιών, και, κατά συνέπεια, στα ασφάλιστρα.

Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη βάση πελατών των ασφαλιστικών σε κάποιο βαθμό. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές είναι καλά εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο πολύτιμα για τους πελάτες τους, δεδομένων των αβέβαιων συνθηκών που ζούμε αυτήν τη στιγμή.

Έχουμε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και ο αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων δεδομένων. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους και να αυξήσουν την ασφαλισιμότητα κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης εποχής;

Σίγουρα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο συγκεντρωμένων και ανωνυμοποιημένων δεδομένων, σημαίνει ότι, σήμερα, οι ασφαλιστικές μπορούν να αναλάβουν ορισμένους κινδύνους που δεν ήταν δυνατοί πριν από περίπου δέκα χρόνια: για παράδειγμα, στον τομέα της Υγείας. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου οι ασφαλιστικές να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν αναδυόμενους κινδύνους. Το Cyber είναι ένα παράδειγμα ενός τομέα όπου οι ασφαλιστικές χρειάζονται πρόσβαση σε (περισσότερα) δεδομένα προκειμένου να αναλάβουν τον κίνδυνο και να βοηθήσουν τις κοινωνίες να γίνουν πιο ψηφιακά ανθεκτικές.

Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Όσον αφορά στην αύξηση της ασφαλισιμότητας, η πρόληψη κινδύνων παραμένει ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να διατηρήσει ή να καταστήσει κινδύνους ασφαλίσιμους και να βοηθήσει τους ασφαλιστικές να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της κάλυψης που προσφέρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους (γενικούς) τομείς ασφάλισης: είτε πρόκειται για έναν πολύ παραδοσιακό τομέα, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων, είτε η αυξημένη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, η κατασκευή αντιπλημμυρικών ή τεχνητών λιμνών: ανεξάρτητα από την περιοχή, η πρόληψη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Βλέπετε μια δυσκολία στο να πειστούν οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας τους; Θα μπορούν να δουν ξεκάθαρα πώς βοηθάει τη δουλειά τους;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στους ασφαλιστές και τα δύο μέρη αγκαλιάζουν τις ευκαιρίες που προσφέρει. Ενώ η απορρόφηση παραμένει χαμηλή και η χρήση δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη, οι ασφαλιστές σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν ήδη τεχνητή νοημοσύνη, πρώτα και κύρια για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών. Τα chatbots, για παράδειγμα, είναι διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο και μπορούν να βοηθήσουν στην απλοποίηση και στην επιτάχυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ασφαλιστικών και των πελατών τους και στη βελτίωση της επικοινωνίας.

Οι ασφαλιστικές χρησιμοποιούν επίσης συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και την πρόβλεψη του κινδύνου, καθώς και για να παρέχουν συμβουλές στους πελάτες σχετικά με τον τρόπο μείωσης των κινδύνων στο μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, επιπλέον, να είναι χρήσιμη στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης, επειδή επιτρέπει την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων από πολλαπλές πηγές, επιτρέποντας στους ασφαλιστές να εντοπίζουν και να επισημαίνουν ασυνήθιστα μοτίβα που μπορεί να ξεφύγουν της προσοχής ενός ανθρώπου, συμβάλλοντας δυνητικά στη μείωση αυτού του τεράστιου κόστους, αλλά και των τιμών των ασφαλίστρων για τους πελάτες.

Πιστεύετε στη δύναμη της εξατομικευμένης ασφάλισης; Πιστεύετε ότι η περαιτέρω εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα την βοηθήσει ή όχι τόσο;

Οι ασφαλιστές έκαναν πάντα εκτεταμένη χρήση δεδομένων και αλγορίθμων για την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών. Όταν πρόκειται για εξατομικευμένη ασφάλιση, είναι σημαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστές να προσφέρουν στους αντισυμβαλλομένους προϊόντα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου τους. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο αποκλεισμός ορισμένων κατηγοριών και μάλλον να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην οικονομική προστασία. Τυχόν κίνδυνοι και προκλήσεις από την άποψη αυτή πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα εκτεταμένο και ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία δεδομένων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και άλλες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και συμπεριφοράς), που θα συμπληρώνεται από εθνικούς κανόνες.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Συνεταιρισμός Διαμεσολαβητών Πάνορμος: Νέο ΔΣ

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκαν σε Σώμα, τα Συμβούλια τουΔιοικητικού, του Εποπτικού & του Πειθαρχικού...

Close