Ο ελληνικός κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων είναι ο πιο υπανάπτυκτος στην Ευρώπη

30 Οκτωβρίου 2020

Tην τελευταία δεκαετία και ειδικά την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, αναπτύχθηκαν τεχνολογίες που ήταν απλησίαστες ή που δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε στο παρελθόν και οι οποίες έχουν βελτιώσει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας και την αποδοτικότητα των ασφαλιστικών αγορών.

Από τον Μιλτιάδη Νεκτάριο*

Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθηγητής του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Oι τεχνολογίες αυτές έχουν κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Όπως για παράδειγμα, η predictive analysis (ανάλυση που οδηγεί σε πρόβλεψη), η οποία ποσοτικοποιεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι ιδιωτικοί, αλλά και οι δημόσιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Αυτού του είδους η ανάλυση μπορεί να προβλέψει σε σημαντικό ποσοστό τις αναμενόμενες ζημίες, ενώ εντοπίζει και πιθανά περιστατικά ασφαλιστικής απάτης.

Οι ασφαλιστικές αγορές χρησιμοποιούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence). H τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων προσωπικών ασφαλίσεων. Χρησιμοποιείται εκτεταμένα στη διαδικασία του underwriting, στην παρακολούθηση της πορείας των φακέλων και στη διαδικασία αποζημίωσης. Και βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγάλη σημασία και χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τις ανεπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές για τη βελτίωση του overall efficiency, δηλαδή της συνολικής αποδοτικότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Τα social media είναι, επίσης, ένα μεγάλο εργαλείο για την δουλειά των διαμεσολαβούντων στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και για τη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα τα social media για τις επαφές τους με το κοινό. Είναι μια τάση, η οποία στο μέλλον θα λάβει ακόμα μεγαλύτερη έκταση και θα συμπεριλάβει και τη χρήση των chatbots.

Τα chatbots είναι μία καινούργια πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την επαφή των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εταιρείες και εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, περισσότερο από το 90% των επικοινωνιών των ασφαλιστικών εταιριών με τους ασφαλισμένους θα γίνεται μέσω chatbots. Πρόκειται για μηχανισμούς με ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους ασφαλισμένους να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με την ασφαλιστική εταιρεία, βοηθούν να μειωθούν τα κόστη της επικοινωνίας αυτής, ενώ παράλληλα, βελτιώνουν την ποιότητα και το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η επικοινωνία αφορά οποιοδήποτε στάδιο: τις αιτήσεις για ασφάλιση, την προώθηση των ασφαλιστηρίων, την αναγγελία των ζημιών και βέβαια και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Στις μεγάλες ζημιές και στους μεγάλους κινδύνους, οι μεγάλες ασφαλιστικές χρησιμοποιούν, επίσης, τα drones. Αντί να χρησιμοποιούν κοστοβόρες διαδικασίες επισκέψεων και καταγραφής των προς ασφάλιση εγκαταστάσεων και αντικειμένων, χρησιμοποιούν drones τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά με μεγαλύτερη ακρίβεια και με μικρότερο κόστος.

Τέλος, οι τεχνολογίες blockchain είναι αρκετά χρήσιμες σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα, στην ασφαλιστική αγορά. Εδώ έχουμε δεδομένα, τα οποία είναι πλήρως πιστοποιημένα όσον αφορά την ώρα και την ημερομηνία της κάθε οικονομικής πράξης και επομένως, προσθέτουν μεγάλο και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις ασφαλιστικές εργασίες. Τα blockchains θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα στις επόμενες χρονικές περιόδους από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις καλά οργανωμένες αγορές, για να αναλάβουν σχεδόν πλήρως τη διαδικασία αποζημίωσης των ζημιών σε μαζικούς κλάδους ασφάλισης, όπως των αυτοκινήτων και της υγείας. Και βέβαια, τα blockchains ακριβώς λόγω της δομής που έχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταλυτικά στην καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υστερούμε δραματικά στη χρήση νέων τεχνολογιών, τόσο σε σύγκριση με την ανατολική Ευρώπη, και περισσότερο με τη δυτική Ευρώπη, όσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη βόρεια Αμερική γενικότερα. Το άσχημο για εμάς είναι ότι μας ξεπερνάνε αργά, αλλά σταθερά οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και εννοώ τις ασφαλιστικές αγορές. Αυτό διαπιστώνεται από την ανυπαρξία ολικών πακέτων πληροφορικής για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σχεδόν καμία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα δεν έχει εγκαταστήσει πακέτα προωθημένης και ενσωματωμένης υψηλής τεχνογνωσίας για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Στις ζημιές αυτοκινήτων δε, έχουμε μία τεράστια υστέρηση. Όχι μόνο δεν χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής, αλλά είμαστε στην ουσία από τις πιο υποανάπτυκτες αγορές σε επίπεδο Ευρώπης. Η ελληνική είναι η μόνη ασφαλιστική αγορά στην Ευρώπη, η οποία δεν διαθέτει ηλεκτρονική πραγματογνωμοσύνη των ζημιών αυτοκινήτων – εκτός από μία ή δύο εξαιρέσεις.

Η προσπάθεια που έγινε στη δεκαετία του 1990 για την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της AUDATEX για τις ηλεκτρονικές πραγματογνωμοσύνες αυτοκινήτων, εγκαταλείφθηκε μετά από μερικά χρόνια και σήμερα στην πλειοψηφία των εταιρειών οι πραγματογνωμοσύνες γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο - με τη συνεργασία εταιρείας, πραγματογνώμονα και συνεργείου, ακριβώς όπως γινόταν το 1950 και το 1960. Πρόκειται για μεγάλη υστέρηση, η οποία έχει δραματικά αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και στο επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών.

Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή λειτουργία των παραγωγικών μας μηχανισμών. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη φάση αναδιοργάνωσης της χώρας ολόκληρης. Δηλαδή πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης για να ξαναστήσουμε την Ελλάδα από την αρχή.

*Απόσπασμα από την ομιλία του Μιλτιάδη Νεκτάριου, καθηγητή του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε ημερίδα του Πανεπιστημίου με θέμα την ασφαλιστική απάτη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2020.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Συνάντηση ΕΕΑ με τον Γ. Τσακίρη για την ένταξη των διαμεσολαβητών σε προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας

«Το Ε.Ε.Α. συνεχίζει τις προσπάθειες για την ένταξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας - Συνάντηση με τον Υφυπουργό...

Close